Bài 11: Tạo các hiệu ứng động

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 9: tại đây

Giải Bài Tập Tin Học 9 – Bài 11: Tạo những hiệu ứng động giúp HS giải bài tập, tạo điều kiện cho những em hình thành và phát triển năng lực sử dụng khoa học thông tin và truyền thông:

Trả lời:

– Hiệu ứng động trong bài trình chiếu là đổi lại cách xuất hiện của những đối tượng trong bài trình chiếu.

– Sở hữu hai loại hiệu ứng động:

•Hiệu ứng động: Hiệu ứng tạo cách thức cũng như thời khắc xuất hiện của những đối tượng trên trang chiếu (văn bản, hình ảnh, biểu đồ,…) lúc trình chiếu.

•Hiệu ứng chuyển trang chiếu: Hiệu ứng tạo cách thức cũng như thời khắc xuất hiện của những trang chiếu lúc trình chiếu

Bài hai trang 104 sgk Tin học 9: Em với thể đặt hiệu ứng để những trang chiếu tự động được hiển thị tuần tự sau một khoảng thời kì nhất định, từ trang chiếu trước nhất tới trang chiếu cuối cùng, được ko? Nếu được, hãy nêu những bước thực hiện.

Trả lời:

Em với thể thực hiện được.

– Bước 1: Chọn những trang chiếu cần tạo hiệu ứng

Timing em với thể chọn những tùy chọn để thiết lập thời kì cho hiệu ứng chuyển trang chiếu:

Duration: thiết lập thời kì thực hiện hiệu ứng chuyển. Ví dụ, PowerPoint để mặc định hai giây để với tốc độ vừa phải và dễ quan sát.

One Mouse Click: chọn tùy chọn này thì trang chiếu tiếp theo chỉ xuất hiện lúc nháy chuột lúc trình chiếu  Tùy chọn này để chủ động thời kì trình bày bài trình chiếu.

After: Chọn tùy chọn này và nhập thời kì để tự động chuyển trang sau một khoảng thời kì lúc trình chiếu.

Bài 3 trang 104 sgk Tin học 9: Sử dụng bài trình chiếu giới thiệu những thắng cảnh quê hương em đã tạo trong Bài tập 4, Bài 10. Hãy tạo những hiệu ứng động cho những đối tượng trên mỗi trang chiếu và hiệu ứng chuyển những trang chiếu.

a) Tiêu đề những trang được đặt hiệu ứng động như nhau, ví dụ .

b) Hình ảnh trên những trang nội dung được đặt hiệu ứng động như nhau, ví dụ .

c) Trên những trang nội dung, hình ảnh xuất hiện sau tiêu đề trang.

d) Mọi trang chiếu được thiết đặt hiệu ứng chuyển như nhau, ví dụ .

Kết quả đặt hiệu ứng động tương tự như hình 3.49.

Trả lời:

Để tạo hiệu ứng động cho đối tượng trên trang chiếu, em thực hiện theo những bước:

1. Chọn đối tượng trên trang chiếu cần ứng dụng hiệu ứng động.

Animations.

Animations.

Kết quả:

a)

b)

c)

d) Để tạo hiệu ứng chuyển trang chiếu, em thực hiện theo những bước:

1. Chọn những trang chiếu cần tạo hiệu ứng.

Transition to This Slide.

Timing nếu muốn ứng dụng kiểu hiệu ứng chuyển đã chọn cho mọi trang chiếu của bài trình chiếu; nếu ko, hiệu ứng chỉ được ứng dụng cho những trang chiếu đã được chọn trước.

Kết quả cuối cùng:

Bài 4 trang 104 sgk Tin học 9: Hãy nêu một số điểm cần tránh lúc tạo nội dung cho bài trình chiếu.

Trả lời:

Một số điểm cần tránh lúc tạo nội dung cho bài trình chiếu là:

• Những lỗi chính tả.

• Cỡ chữ được sử dụng quá nhỏ.

• Quá nhiều nội dung văn bản trên một trang chiếu.

• Màu nền và màu chữ khó phân biệt.

• Quá nhiều hình ảnh trên một trang chiếu (nên đặt tối đa 4 hình ảnh trên Một trang chiếu).

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *