Giải bài tập Tin học 9 Bài 11: Tạo các hiệu ứng động

Bài 1 (trang 104 SGK Tin học lớp 9)

Hiệu ứng động trong bài trình chiếu là gì? Với mấy loại hiệu ứng động? Hãy nêu sự khác nhau của những loại hiệu ứng động đó.

Trả lời:

- Hiệu ứng động trong bài trình chiếu là đổi lại cách xuất hiện của những đối tượng trong bài trình chiếu.

- Với hai loại hiệu ứng động:

•Hiệu ứng động: Hiệu ứng tạo cách thức cũng như thời khắc xuất hiện của những đối tượng trên trang chiếu (văn bản, hình ảnh, biểu đồ,...) lúc trình chiếu.

•Hiệu ứng chuyển trang chiếu: Hiệu ứng tạo cách thức cũng như thời khắc xuất hiện của những trang chiếu lúc trình chiếu

Bài 2 (trang 104 SGK Tin học lớp 9)

Em với thể đặt hiệu ứng để những trang chiếu tự động được hiển thị tuần tự sau một khoảng thời kì nhất định, từ trang chiếu trước nhất tới trang chiếu cuối cùng, được ko? Nếu được, hãy nêu những bước thực hiện.

Trả lời:

Em với thể thực hiện được.

- Bước 1: Chọn những trang chiếu cần tạo hiệu ứng

- Bước 2: Mở dải lệnh Transitions. Trong nhóm Timing em với thể chọn những tùy chọn để thiết lập thời kì cho hiệu ứng chuyển trang chiếu:

•Duration: thiết lập thời kì thực hiện hiệu ứng chuyển. Ví dụ, PowerPoint để mặc định Hai giây để với tốc độ vừa phải và dễ quan sát.

•One Mouse Click: chọn tùy chọn này thì trang chiếu tiếp theo chỉ xuất hiện lúc nháy chuột lúc trình chiếu à Tùy chọn này để chủ động thời kì trình bày bài trình chiếu.

•After: Chọn tùy chọn này và nhập thời kì để tự động chuyển trang sau một khoảng thời kì lúc trình chiếu.

Bài 3 (trang 104 SGK Tin học lớp 9)

Sử dụng bài trình chiếu giới thiệu những thắng cảnh quê hương em đã tạo trong Bài tập 4, Bài 10. Hãy tạo những hiệu ứng động cho những đối tượng trên mỗi trang chiếu và hiệu ứng chuyển những trang chiếu.

a) Tiêu đề những trang được đặt hiệu ứng động như nhau, ví dụ Float in.

b) Hình ảnh trên những trang nội dung được đặt hiệu ứng động như nhau, ví dụ Shape.

c) Trên những trang nội dung, hình ảnh xuất hiện sau tiêu đề trang.

d) Mọi trang chiếu được thiết đặt hiệu ứng chuyển như nhau, ví dụ Split.

Kết quả đặt hiệu ứng động tương tự như hình 3.49.

Trả lời:

Để tạo hiệu ứng động cho đối tượng trên trang chiếu, em thực hiện theo những bước:

1. Chọn đối tượng trên trang chiếu cần ứng dụng hiệu ứng động.

2. Mở dải lệnh Animations.

3. Nháy chuột chọn hiệu ứng động thích hợp trong nhóm Animations.

Kết quả:

a)

b)

c)

d) Để tạo hiệu ứng chuyển trang chiếu, em thực hiện theo những bước:

1. Chọn những trang chiếu cần tạo hiệu ứng.

2. Mở dải lệnh Transitions và chọn kiểu hiệu ứng chuyển trang chiếu trong nhóm Transition to This Slide.

3. Nháy lệnh Apply To All trong nhóm Timing nếu muốn ứng dụng kiểu hiệu ứng chuyển đã chọn cho mọi trang chiếu của bài trình chiếu; nếu ko, hiệu ứng chỉ được ứng dụng cho những trang chiếu đã được chọn trước.

Kết quả cuối cùng:

Bài 4 (trang 104 SGK Tin học lớp 9)

Hãy nêu một số điểm cần tránh lúc tạo nội dung cho bài trình chiếu.

Trả lời:

Một số điểm cần tránh lúc tạo nội dung cho bài trình chiếu là:

• Những lỗi chính tả.

• Cỡ chữ được sử dụng quá nhỏ.

• Quá nhiều nội dung văn bản trên một trang chiếu.

• Màu nền và màu chữ khó phân biệt.

• Quá nhiều hình ảnh trên một trang chiếu (nên đặt tối đa 4 hình ảnh trên Một trang chiếu).

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Giải bài tập Tin học lớp 9 Bài 11: Tạo những hiệu ứng động (Ngắn gọn) file PDF hoàn toàn miễn phí.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *