Tin học 10 Bài 1 Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo | Soạn, Giải Tin 10
Trọn bộ lời giải Tin học 10 Bài Một của cả ba bộ sách mới Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời thông minh hay, ngắn gọn giúp học trò lớp 10 thuận tiện trả lời nghi vấn và làm bài tập Tin 10 Bài 1.

Giải Tin học 10 Bài Một cả ba sách

Giải Tin học 10 Bài 1: Thông tin và xử lí thông tin - Kết nối tri thức

 • Phát động trang 6 Tin học 10: Tin học được định tức là khoa học nghiên cứu những phương pháp và quá trình xử lí ....

1. Thông tin và dữ liệu

 • Hoạt động Một trang 7 Tin học 10: Mang thể đồng nhất thông tin với dữ liệu được ko? ....

 • Nghi vấn Một trang 8 Tin học 10: Em hãy cho một ví dụ về thông tin sở hữu nhiều cách thể hiện ....

 • Nghi vấn Hai trang 8 Tin học 10: Em hãy cho một ví dụ về dữ liệu thể hiện nhiều thông tin ....

2. Đơn vị lưu trữ dữ liệu

 • Nghi vấn Một trang 8 Tin học 10: Khái niệm nào về Byte là đúng? ....

 • Nghi vấn Hai trang 8 Tin học 10: Quy đổi những lượng tin sau ra KB ....

3. Lưu trữ, xử lí và truyền thông bằng thiết bị số

 • Hoạt động Một trang 9 Tin học 10: Những thiết bị làm việc với thông tin số như lưu trữ, truyền dữ liệu ....

 • Hoạt động Hai trang 9 Tin học 10: Hãy so sánh thiết bị ko phụ thuộc loại số ở Hình 1.2 ....

 • Nghi vấn Một trang 10 Tin học 10: Em hãy so sánh việc gửi thư theo đường bưu điện ....

 • Nghi vấn Hai trang 10 Tin học 10: Giả sử để số hóa một cuốn sách kể cả văn bản và hình ảnh ....

Tập dượt

 • Tập dượt Một trang 10 Tin học 10: Từ dữ liệu điểm những môn học của học trò, sở hữu thể rút ra những thông tin gì ....

 • Tập dượt Hai trang 10 Tin học 10: Hình 1.3 là danh sách những tệp ảnh lấy ra từ thẻ nhớ của một máy ảnh số ....

Vận dụng

 • Vận dụng Một trang 10 Tin học 10: Trong thẻ căn cước công dân sở hữu gắn chip thông tin về số căn cước ....

 • Vận dụng Hai trang 10 Tin học 10: Hãy tìm hiểu và mô tả vai trò của thiết bị số trong việc ....

Lời giải bài tập Tin học lớp 10 Kết nối tri thức với cuộc sống hay khác:

 • Bài 2: Vai trò của thiết bị thông minh và tin học đối với xã hội

 • Bài 3: Một số kiểu dữ liệu và dữ liệu văn bản

 • Bài 4: Hệ nhị phân và dữ liệu số nguyên


Giải Tin học 10 Bài 1: Dữ liệu, thông tin và xử lí thông tin - Cánh diều

 • Phát động trang 5 Tin học 10: Em hãy cho biết, thông tin và dữ liệu từ đâu mà sở hữu ....

2. Quan hệ giữa thông tin và dữ liệu

 • Hoạt động trang 6 Tin học 10: Xét bài toán: Từ bảng điểm tổng kết những môn học của học trò cả lớp, cần tìm ra ....

Tập dượt

 • Tập dượt Một trang 9 Tin học 10: Em hãy nêu một ví dụ minh họa việc người gửi (ko sử dụng máy tính) chuyển thông tin ....

 • Tập dượt Hai trang 9 Tin học 10: Em hãy cho biết đầu vào và đầu ra của một bài toán xử lí thông tin là gì ....

Vận dụng

 • Vận dụng trang 9 Tin học 10: Từ hoạt động trong bài học, đầu vào là bảng điểm tổng kết những môn học của học trò ....

Nghi vấn tự rà soát

 • Câu Một trang 9 Tin học 10: Con người làm gì lúc muốn lưu trữ hay trao đổi thông tin ....

 • Câu Hai trang 9 Tin học 10: Em hãy cho biết những bước xử lí thông tin của máy tính hay một hệ ....

Lời giải bài tập Tin học lớp 10 Cánh diều hay khác:

 • Bài 2: Sự ưu việt của máy tính và những thành tựu của tin học

 • Bài 3: Thực hiện sử dụng thiết bị số

 • Bài 4: Tin học trong phát triển kinh tế - xã hội


Giải Tin học 10 - Chân trời thông minh

Môn Tin học 10 của bộ sách Chân trời thông minh ko được duyệt. Những trường sở hữu thể chọn môn Tin học 10 của hai bộ sách Kết nối tri thức hoặc Cánh diều.
Lưu trữ: Giải Tin học lớp 10 Bài Một sách cũ

Đã sở hữu lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Chân trời thông minh
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Cánh diều

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Nhà băng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

--- Cập nhật: 25-01-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Tin học 10 Kết nối tri thức Bài 1: Thông tin và xử lí thông tin từ website vietjack.com cho từ khoá giải bài tập tin học 10 bài 1.

Với giải bài tập Tin học 10 Bài 1: Thông tin và xử lí thông tin sách Kết nối tri thức hay nhất, ngắn gọn giúp học trò thuận tiện làm bài tập & trả lời nghi vấn Tin 10 Bài 1.

Giải Tin học 10 Kết nối tri thức Bài 1: Thông tin và xử lí thông tin

 • Phát động trang 6 Tin học 10: Tin học được định tức là khoa học nghiên cứu những phương pháp và quá trình xử lí ....

1. Thông tin và dữ liệu

 • Hoạt động Một trang 7 Tin học 10: Mang thể đồng nhất thông tin với dữ liệu được ko? ....

Giải Tin học 10 trang 8

 • Nghi vấn Một trang 8 Tin học 10: Em hãy cho một ví dụ về thông tin sở hữu nhiều cách thể hiện ....

 • Nghi vấn Hai trang 8 Tin học 10: Em hãy cho một ví dụ về dữ liệu thể hiện nhiều thông tin ....

2. Đơn vị lưu trữ dữ liệu

 • Nghi vấn Một trang 8 Tin học 10: Khái niệm nào về Byte là đúng? ....

 • Nghi vấn Hai trang 8 Tin học 10: Quy đổi những lượng tin sau ra KB ....

3. Lưu trữ, xử lí và truyền thông bằng thiết bị số

Giải Tin học 10 trang 9

 • Hoạt động Một trang 9 Tin học 10: Những thiết bị làm việc với thông tin số như lưu trữ, truyền dữ liệu ....

 • Hoạt động Hai trang 9 Tin học 10: Hãy so sánh thiết bị ko phụ thuộc loại số ở Hình 1.2 ....

Giải Tin học 10 trang 10

 • Nghi vấn Một trang 10 Tin học 10: Em hãy so sánh việc gửi thư theo đường bưu điện ....

 • Nghi vấn Hai trang 10 Tin học 10: Giả sử để số hóa một cuốn sách kể cả văn bản và hình ảnh ....

Tập dượt

 • Tập dượt Một trang 10 Tin học 10: Từ dữ liệu điểm những môn học của học trò, sở hữu thể rút ra những thông tin gì ....

 • Tập dượt Hai trang 10 Tin học 10: Hình 1.3 là danh sách những tệp ảnh lấy ra từ thẻ nhớ của một máy ảnh số ....

Vận dụng

 • Vận dụng Một trang 10 Tin học 10: Trong thẻ căn cước công dân sở hữu gắn chip thông tin về số căn cước ....

 • Vận dụng Hai trang 10 Tin học 10: Hãy tìm hiểu và mô tả vai trò của thiết bị số trong việc ....

 • Tin học 10 Bài 2: Vai trò của thiết bị thông minh và tin học đối với xã hội

 • Tin học 10 Bài 3: Một số kiểu dữ liệu và dữ liệu văn bản

 • Tin học 10 Bài 4: Hệ nhị phân và dữ liệu số nguyên

 • Tin học 10 Bài 5: Dữ liệu lôgic

 • Tin học 10 Bài 6: Dữ liệu âm thanh và hình ảnh

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Nhà băng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com--- Cập nhật: 25-01-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Tin học 10 Bài 1: Thông tin và xử lí thông tin Tin học lớp 10 trang 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống từ website download.vn cho từ khoá giải bài tập tin học 10 bài 1.

Giải bài tập Tin học 10 bài 1: Thông tin và xử lí thông tin sách Kết nối tri thức với cuộc sống giúp những em học trò lớp 10 sở hữu thêm nhiều tư liệu tham khảo, đối chiếu lời giải hay, xác thực để biết cách trả lời những nghi vấn trang 6→10.

Tin học 10 bài 1 thuộc chủ đề 1: Máy tính và xã hội tri thức giúp những bạn học trò nắm vững tri thức để trả lời những nghi vấn nội dung bài học, tập dượt và vận dụng trang 6. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài soạn Tin 10 bài Một Thông tin và xử lí thông tin, mời những bạn cùng theo dõi.

Giải Nội dung bài học Tin học 10 Bài 1

Hoạt động 1: Thông tin và dữ liệu

Mang thể đồng nhất thông tin với dữ liệu được ko? Mang những ý kiến như sau về dữ liệu của một bài giảng môn Tin Học:

An: Bài ghi trong vở của em là dữ liệu

Minh: Tệp bài soạn bằng Word của cô giáo là dữ liệu

Khoa: Dữ liệu là tệp video ghi lại tiết giảng của cô giáo

Theo em bạn nào nói đúng?

Gợi ý đáp án 

Theo em cả 3 bạn đều nói đúng.

Hoạt động 2: Thiết bị số và ưu điểm của thiết bị số

1. Những thiết bị làm việc với thông tin số như lưu trữ, truyền dữ liệu hay xử lí thông tin số đều được gọi là thiết bị số. Trong những thiết bị dưới đây, thiết bị nào là thiết bị số? Nếu thiết bị ko thuộc loại số thì thiết bị số tương ứng với nó (nếu sở hữu) là gì?

2. Hãy so sánh thiết bị ko phụ thuộc loại số ở Hình 1.Hai với thiết bị số tương ứng.

Gợi ý đáp án 

1. Thiết bị số: bộ thu phát wifi, thẻ nhớ, máy tính xách tay

Thiết bị số tương ứng: đồng hồ - đồng hồ thông minh (apple watch), quạt máy cơ - quạt máy thông minh (Smart Fan)

2. So sánh thiết bị ko phụ thuộc loại số ở Hình 1.Hai với thiết bị số tương ứng:

* Giống nhau: đều thực hiện những chức năng cơ bản như báo giờ, tạo gió làm mát.

* Khác nhau:

- Những thiết bị số sở hữu năng suất rất cao và ổn định.

- Thực hiện tự động, xác thực, mức giá thấp và tiện lợi hơn: kết nối bluetooth với điện thoại, lắp sim độc lập, hứa hẹn giờ, gió mát tự nhiên, tạo ion làm sạch ko khí, phun sương, điều khiển từ xa)…

Giải Tập dượt Tin học 10 Bài 1

Tập dượt 1

Từ dữ liệu những môn học của học trò, sở hữu thể rút ra những thông tin gì? Mô tả sơ bộ xử lí để rút ra một thông tin trong số đó.

Gợi ý đáp án 

Từ dữ liệu những môn học của học trò, sở hữu thể rút ra:

 • Kết quả học tập của học trò
 • Xếp loại hạnh kiểm.

Tập dượt 2

Hình 1.3 là danh sách những tệp ảnh lấy ra từ thẻ nhớ của một máy ảnh số. Em hãy tính toán một thẻ nhớ 16GB sở hữu thể chứa được tối đa bao nhiêu ảnh tính theo độ to trung bình của ảnh?

Gợi ý đáp án 

Một thẻ nhớ 16GB sở hữu thể chứa được 1677 ảnh tính theo độ to trung bình của ảnh.

Giải Vận dụng Tin học 10 Bài 1

Vận dụng 1

Trong thẻ căn cước công dân sở hữu gắn ship sở hữu thông tin về số căn cước, họ tên, ngày sinh, nam nữ, quê quán,.. được in trên thẻ để đọc trực tiếp. Ngoài ra, những thông tin đó còn được mã hóa trong QR code và ghi vào chip nhớ. Theo em điều đó sở hữu lợi gì?

Gợi ý đáp án

 • Giúp việc truy xuất thông tin diễn ra nhanh chóng và tiện lợi.
 • Thông tin truy xuất sẽ xác thực hơn

Vận dụng 2

Hãy tìm hiểu và mô tả vai trò của thiết bị số trong việc làm thay đổi cơ bản việc chụp ảnh

Gợi ý đáp án

Sau lúc ghi hình từ cảm biến máy ảnh kỹ thuật số và đi qua bộ khuếch đại, hình ảnh sẽ được chuyển đổi thành dữ liệu kỹ thuật số. Đây là nhiệm vụ của bộ chuyển đổi tương tự số (analog-to-digital converter). Hầu hết những máy ảnh hiện đại chuyển đổi thành16 bit nhưng chỉ sử dụng 14 bit, và Hai bit kia cho phép linh hoạt hơn trong quá trình xử lý hậu kỳ và lọc. Trong đó, 14 bit tương ứng với 16.384 pixel, chứng tỏ hình ảnh sở hữu nhiều màu và cho dải màu rộng to trong máy ảnh kỹ thuật số hiện đại. Dữ liệu pixel này tiến hành xử lý hình ảnh. Bộ xử lý thực hiện một số thuật toán, lọc, gỡ lỗi và nén nếu bạn chọn hình thức lưu ảnh dưới dạng jpg. Hình ảnh cuối cùng sau đó được ghi vào thẻ của máy ảnh.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *