Tin học 10 Kết nối tri thức Bài 1: Thông tin và xử lí thông tin

Với giải bài tập Tin học 10 Bài 1: Thông tin và xử lí thông tin sách Kết nối tri thức hay nhất, ngắn gọn giúp học trò tiện dụng làm bài tập & trả lời thắc mắc Tin 10 Bài 1.

Giải Tin học 10 Kết nối tri thức Bài 1: Thông tin và xử lí thông tin

 • Phát động trang 6 Tin học 10: Tin học được định tức thị khoa học nghiên cứu những phương pháp và quá trình xử lí ....

1. Thông tin và dữ liệu

 • Hoạt động Một trang 7 Tin học 10: Sở hữu thể đồng nhất thông tin với dữ liệu được ko? ....

Giải Tin học 10 trang 8

 • Nghi vấn Một trang 8 Tin học 10: Em hãy cho một ví dụ về thông tin sở hữu nhiều cách thể hiện ....

 • Nghi vấn Hai trang 8 Tin học 10: Em hãy cho một ví dụ về dữ liệu thể hiện nhiều thông tin ....

2. Đơn vị lưu trữ dữ liệu

 • Nghi vấn Một trang 8 Tin học 10: Khái niệm nào về Byte là đúng? ....

 • Nghi vấn Hai trang 8 Tin học 10: Quy đổi những lượng tin sau ra KB ....

3. Lưu trữ, xử lí và truyền thông bằng thiết bị số

Giải Tin học 10 trang 9

 • Hoạt động Một trang 9 Tin học 10: Những thiết bị làm việc với thông tin số như lưu trữ, truyền dữ liệu ....

 • Hoạt động Hai trang 9 Tin học 10: Hãy so sánh thiết bị ko phụ thuộc loại số ở Hình 1.2 ....

Giải Tin học 10 trang 10

 • Nghi vấn Một trang 10 Tin học 10: Em hãy so sánh việc gửi thư theo đường bưu điện ....

 • Nghi vấn Hai trang 10 Tin học 10: Giả sử để số hóa một cuốn sách kể cả văn bản và hình ảnh ....

Tập tành

 • Tập tành Một trang 10 Tin học 10: Từ dữ liệu điểm những môn học của học trò, sở hữu thể rút ra những thông tin gì ....

 • Tập tành Hai trang 10 Tin học 10: Hình 1.3 là danh sách những tệp ảnh lấy ra từ thẻ nhớ của một máy ảnh số ....

Vận dụng

 • Vận dụng Một trang 10 Tin học 10: Trong thẻ căn cước công dân sở hữu gắn chip thông tin về số căn cước ....

 • Vận dụng Hai trang 10 Tin học 10: Hãy tìm hiểu và mô tả vai trò của thiết bị số trong việc ....

 • Tin học 10 Bài 2: Vai trò của thiết bị thông minh và tin học đối với xã hội

 • Tin học 10 Bài 3: Một số kiểu dữ liệu và dữ liệu văn bản

 • Tin học 10 Bài 4: Hệ nhị phân và dữ liệu số nguyên

 • Tin học 10 Bài 5: Dữ liệu lôgic

 • Tin học 10 Bài 6: Dữ liệu âm thanh và hình ảnh

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Nhà băng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com


Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *