Trong các ý kiến sau em đồng ý không đồng ý hay chỉ đồng ý một phần với các ý kiến nào?


Giải Tin học 10 Bài 11: Ứng dụng trên môi trường số. Nghĩa vụ tôn trọng bản quyền

Tập luyện một trang 62 Tin học 10: Trong những ý kiến sau, em đồng ý, ko đồng ý hay chỉ đồng ý một phần với những ý kiến nào? Vì sao?

a) Chúng ta với quyền đưa lên mạng xã hội tất cả những tin ko phải là tin giả.

b) Chúng ta với quyền đưa lên mạng xã hội tất cả những tin miễn sao ko với hại tới tư nhân người nào.

c) Chúng ta với quyền đưa lên mạng xã hội tất cả những tin miễn sao ko vi phạm pháp luật.

Lời giải:

Đồng ý một phần với cả 3 ý kiến trên:

Tin ko giả, hay ko với hại tới tư nhân hoặc ko vi phạm pháp luật chưa thể đủ điều kiện để đưa lên mạng xã hội, chúng cần thêm một số yếu tố khác, chẳng hạn như ko tác động tới uy tín của tổ chức, tập thể, danh dự và lợi ích của tư nhân và phải được sự cho phép của những người tham gia vào tin đó.

 • Phát động trang 55 Tin học 10: Trong cuộc sống, người nào cũng với thể với những xung đột lợi ích ....

 • Hoạt động một trang 55 Tin học 10: Trong tình huống trên, hành vi nào vi phạm pháp luật ....

 • Thắc mắc trang 57 Tin học 10: Em hãy lấy ví dụ về những vấn đề tiêu cực với thể phát sinh ....

 • Hoạt động một trang 57 Tin học 10: Em hãy đưa ra một số ví dụ đưa tin lên mạng ko đúng đắn. ....

 • Hoạt động hai trang 57 Tin học 10: Theo em, hành vi san sẻ lại một tin ko thích hợp với pháp luật ....

 • Thắc mắc một trang 59 Tin học 10: Trong đợt bùng phát dịch Covid-19 vào đầu năm 2021 ....

 • Thắc mắc hai trang 59 Tin học 10: Trên mạng hiện nay với rất nhiều quảng cáo sai sự thực ....

 • Hoạt động một trang 59 Tin học 10: Tìm hiểu về quyền tác giả ....

 • Hoạt động hai trang 60 Tin học 10: Tìm hiểu về vi phạm bản quyền ....

 • Thắc mắc một trang 62 Tin học 10: Trong những hành vi sau, những hành vi nào là vi phạm bản quyền? ....

 • Thắc mắc hai trang 62 Tin học 10: Em hãy nêu ví dụ về một hành vi vi phạm bản quyền đối với sản phẩm tin học ....

 • Tập luyện hai trang 62 Tin học 10: Trong đại dịch Covid-19, một người sử dụng Facebook đã san sẻ ....

 • Vận dụng một trang 62 Tin học 10: Nếu đăng tin trên mạng xã hội với tính xúc phạm tới người khác ....

 • Vận dụng hai trang 62 Tin học 10: An nhắc Bình về việc sử dụng phần mềm lậu và giảng giải cho Bình ....

Nhà băng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 7500 câu trắc nghiệm Toán 10 với đáp án
 • Hơn 5000 câu trắc nghiệm Hóa 10 với đáp án chi tiết
 • Sắp 4000 câu trắc nghiệm Vật lý 10 với đáp án

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *