Tin học 10 Bài tập và thực hành số 1: Làm quen với thông tin và mã hóa thông tin


Tin học 10 Bài tập và thực hiện số 1: Làm quen với thông tin và mã hóa thông tin

Để học tốt Tin học lớp 10, nội dung bài học là trả lời nghi vấn, giải bài tập Tin học 10 Bài tập và thực hiện số 1: Làm quen với thông tin và mã hóa thông tin hay nhất, ngắn gọn. Tuy nhiên là tóm tắt lý thuyết ngắn gọn và bộ nghi vấn trắc nghiệm Tin 10 Bài tập và thực hiện số Một với đáp án.

1. Mục đích, yêu cầu

- Củng cố hiểu biết ban sơ về tin học, máy tính

- Sử dụng bộ mã ASCII để mã hóa xâu kí tự, số nguyên

- Viết được số thực dưới dạng dấu phẩy động

2. Nội dung

a. Tin học, máy tính

Bài 1: Hãy chọn những khẳng định đúng trong những khẳng định sau:

A. Máy tính với thể thay thế hoàn toàn cho con người trong ngành tính toán.

B. Học tin học là học sử dụng máy tính.

C. Máy tính là sản phẩm trí tuệ của con người.

Bài 2: Trong những đẳng thức sau đây, những đẳng thức nào là đúng?

A. 1KB = 1000 byte

B. 1KB = 1024 byte

C. 1MB = 1000000 byte

Bài 3: Mang 10 học trò xếp hàng ngang để chụp ảnh. Em hãy sử dụng 10 bit để trình diễn thông tin cho biết mỗi vị trí trong hàng là bạn nam hay bạn nữ.

b. Sử dụng bộ mã ASCII để mã hóa và giải mã

Bài 4: Chuyển những xâu kí tự sau thành dạng mã nhị phân: ″VN″, ″Tin″.

Bài 5: Dãy bit ″01001000 01101111 01100001″ tương ứng là mã ASCII của dãy kí tự nào?

c. Trình diễn số nguyên và số thực

Bài 6: để mã hóa số nguyên -27 cần sử dụng ít nhất bao nhiêu byte

Bài 7: Viết những số thực sau đây dưới dạng dấu phẩy động: 11005; 25,879; 0,000984

Gợi ý:

Bài 1: câu trả lời đúng

C. Máy tính là sản phẩm trí tuệ của con người.

D. Một người phát triển toàn diện trong xã hội hiện đại ko thể thiếu hiểu biết về tin học.

Bài 2: câu trả lời đúng

B. 1KB = 1024 byte

Bài 3: qui ước, Nam là 1, Nữ là 0.

Kết quả: 1011000100

Bài 4:

VN: 01010110 01001110

Tin: 01010100 01101001 01101110

Bài 5: Dãy bit đã cho tương ứng là mã ASCII của dãy kí tự: ″Hoa″.

Bài 6:

Mã hóa sô nguyên -27 thành dạng nhị phân: 1001 1011

Vậy cần sử dụng 8 bit để trình diễn, mà 8 bit = Một byte ⇒ cần sử dụng Một byte.

Bài 7: kết quả

• 11005 = 0.11005x 105

• 25,879 = 0.25879x102

• 0,000984 = 0.984x 10-3

  • Bài 3: Giới thiệu về máy tính
  • Bài thực hiện 2: Làm quen với máy tính
  • Bài 4: Bài toán và thuật toán
  • Bài 5: Tiếng nói lập trình
  • Bài 6: Giải bài toán trên máy tính

Đã với lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

  • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Kết nối tri thức
  • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Chân trời thông minh
  • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Cánh diều

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Nhà băng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com


Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *