Giải Tin học 11 trang 13 Giải bài tập Tin học 11 trang 13 SGK

KhoaHoc mời những bạn cùng theo dõi nội dung bài Tin học 11 trang 13 để hoàn thiện đáp án cho những nghi vấn, bài tập trong bài đồng thời học tốt môn Tin lớp 11.

  • Giải Tin học 11 bài 2

Câu một trang 13 SGK Tin học 11

Vì sao người ta phải xây dựng những tiếng nói lập trình bậc cao?

Lời giải:

Người ta phải xây dựng những tiếng nói lập trình bậc cao, bởi những lí do sau:

- Tiếng nói lập trình bậc cao sắp với tiếng nói tự nhiên hơn, thuận tiện cho đông đảo người lập trình (ko cho cho những người lập trình nhiều năm kinh nghiệm).

- Tiếng nói lập trình bậc cao nói chung ko phụ thuộc vào loại máy, cùng một chương trình sở hữu thê thực hiện trên nhiều loại máy khác nhau.

- Chương trình viết bằng tiếng nói bậc cao dễ hiểu, dễ hiệu chỉnh và dễ nâng cấp hơn.

- Tiếng nói lập trình bậc cao cho phép làm việc với nhiều kiểu dữ liệu và cách tổ chức dữ liệu phổ quát, thuận tiện cho mô tả thuật toán.

Câu Hai trang 13 SGK Tin học 11

Chương trình dịch là gì? Vì sao cần phải sở hữu chương trình dịch?

Lời giải:

Chương trình dịch là chương trình đặc thù, sở hữu chức năng chuyển đổi chương trình được viết trên tiếng nói lập trình bậc cao thành chươnng trình thực hiện được trên máy tính cụ thể.

- Chúng ta cần phải sở hữu chương trình dịch bởi vì chương trình dịch sở hữu chức năng chuyển đổi chương trình được viết bằng tiếng nói lập trình bậc cao thành chương trình thực hiện được trên máy cụ thể. Nó nhận đâu vào là chương trình viết bằng tiếng nói lập trình bậc cao (chương trình nguồn) là dữ liệu vào (Input), thực hiện chuyẻn đổi samg tiếng nói máy (chương trình đích) là kết qua ra (Output).

Ngoài ra, chương trình dịch trải qua hai giai đoạn: phân tích và tổng hợp.

Giai đoạn phâi tích nhầm phân tích chương trình nguồn về từ vựng và cú pháp. Giai đoạn tổng hợp nhằm tạo ra chương trình đích gồm ba bước, đó là:

  • Sinh mã trung gian (chuyển chương trình nguồn về chương trình trung gian);
  • Tối ưu mã (chỉnh sửa, tối ưu chương trình trung gian);
  • Sinh mã (tạo chương trình đích từ chương trinh trung gian đã tối ưu).

Câu 3 trang 13 SGK Tin học 11

Biên dịch và thông dịch khác nhau như thế nào?

Lời giải:

Biên dịch và thông dịch khác nhau ở những điếm sau:

- Trình biên dịch duyệt, rà soát, phát hiện lỗi, xác định chương trình nguồn sở hữu dịch được ko. Dịch toàn bộ chương trình nguồn thành một chương trình đích sở hữu thể thực hiện trên máy và sở hữu thể lưu trữ lại để sử dụng về sau lúc cần thiết.

Trình thông dịch tuần tự dịch từng câu lệnh ra tiếng nói máy rồi thực hiện ngay câu lệnh vừa dịch được hoặc thông tin lỗi nếu ko dịch được.

Câu 4 trang 13 SGK Tin học 11

Hãy cho biết những điểm khác nhau giữa tên dành riêng và tên chuẩn?

Lời giải:

Những điểm khác nhau giữa tên dành riêng và tên chuẩn, đó là:

Tên dành riêng ko được sử dụng khác với ý nghĩa xác định, tên chuẩn sở hữu thể sử dụng với ý nghĩa khác.

Câu 5 trang 13 SGK Tin học 11

Hãy tự viết ra ba tên đúng theo quy tắc của Pascal.

Lời giải:

Ba tên đúng theo quy tắc của Pascal và sở hữu độ dài khác nhau:

tinhoc

tin_hoc_2007

hanoi2007

Lưu ý: Tên trong Pascal được đặt theo quy tắc sau đây:

- Chỉ bao gồm chữ mẫu, chữ số và dấu gạch dưới;

- Ko khởi đầu bằng chữ số;

Độ dài theo quy định của trình dịch (Turbo Pascal ko quá 127 kí tự:, Free Pascal ko quá 255 kí tự).

Tuy nhiên, tên ko nên đặt quá dài hay quá ngắn mà nên đặt sao cho gợi nhớ ý nghĩa đối tượng mang tên đó.

Câu 6 trang 13 SGK Tin học 11

Những trình diễn sau đây ko phải là trình diễn trong Pascal và chỉ rõ lỗi trong từng trường hợp.

Lời giải:

Trình diễn

Diễn giải

c) 6,23

Dấu phẩy phải thay bằng dẩu chấm (.)

e) A20

Là tên chưa sở hữu trị giá

Chú ý:

Trình diễn

Diễn giải

g) 4+6

Là biểu thức hẳng trong Pascal chuẩn cũng được coi là hằng trong Turbo Pascal (TP)

h) ‘C

Sai qui định về hằng xâu: thiếu dấu nháy đơn ở cuối

i) ‘TRUE’

Là hằng xâu nhưng ko phải là hằng lôgíc

Tin học 11 trang 13 được KhoaHoc trả lời chi tiết, xác thực sẽ giúp học trò tiện lợi nắm bắt được tri thức, trả lời những nghi vấn cùng bài tập khó nhằm học tốt Tin lớp 11. Giải Tin học 11 gồm tất cả những bài học tương ứng với chương trình học môn Tin 11 với phần đáp án rõ ràng, đầy đủ cho từng nghi vấn, bài tập trong mỗi bài học nhằm giúp học trò tiện lợi ôn luyện và tăng tri thức. Trong Tài liệu học tập lớp 11 những em sở hữu thể tham khảo thêm những môn học khác như Toán, Hóa học, Ngữ văn, tiếng Anh,...

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *