Tin học 12 Bài tập và thực hành 10: Hệ cơ sở dữ liệu quan hệ

 • Biết chọn khóa cho những bảng dữ liệu trong một bài toán thân thuộc;
 • Hiểu được khái niệm liên kết giữa những bảng;
 • Biết cách xác lập liên kết giữa những bảng thông qua khóa để mang thể tìm được những thông tin liên quan tới một cá thể được quản lí.

Sở giáo dục của một tỉnh tổ chức một kì thi để rà soát chất lượng môn Toán cho những lớp 12 của tỉnh. Trong cơ sở vật chất dữ liệu quản lí kì rà soát này mang ba bảng với cấu trúc được cho như ở cơ sở vật chất dữ liệu mẫu dưới đây:

Bảng THÍ SINH

STTSBDHọ tên thí sinhNgày sinhTrường

1

2

3

4

...

HA10

HA11

HA12

HA14

...

Đỗ Hà Anh

Lê Như Bình

Trần Thu Cúc

Nguyễn Anh Quân

...

02-01-1990

21-11- 1990

14-05-1899

29-11-1990

...

Lê Hồng Phong

Phan Chu Trinh

Phan Chu Trinh

Lê Hồng Phong

....

Bảng 1. Bảng THÍ SINH

Bảng ĐÁNH PHÁCH

STTSBDphách

1

2

3

4

...

HA10

HA11

HA12

HA14

...

S28

S27

S26

S25

...

Bảng 2. Bảng ĐÁNH PHÁCH

Bảng ĐIỂM THI

STTpháchđiểm

1

2

3

4

...

S25

S26

S27

S28

...

9

6

8

10

Bảng 3. Bảng ĐIỂM THI

Bảng THÍ SINH được niêm yết cho tất cả những thí sinh biết. Bảng ĐÁNH PHÁCH là bí mật chỉ mang người đánh phách là Chủ toạ Hội đồng thi giữ. Bảng ĐIỂM THI mang những thầy giáo trong Hội đồng chấm thi biết. Sở hữu thể liên kết ba bảng trên để mang được bảng kết quả kì thi dưới đây.

Bảng KẾT QUẢ THI

STTSBDHọ tên thí sinhNgày sinhTrườngĐiểm

1

2

3

4

...

HA10

HA11

HA12

HA14

...

Đỗ Hà Anh

Lê Như Bình

Trần Thu Cúc

Nguyễn Anh Quân

...

02-01-1990

21-11- 1990

14-05-1899

29-11-1990

...

Lê Hồng Phong

Phan Chu Trinh

Phan Chu Trinh

Lê Hồng Phong

....

10

8

6

9

Bảng 4. Bảng KẾT QUẢ THI

Bài 1

Em hãy chọn khóa cho mỗi bảng trong cơ sở vật chất dữ liệu trên và giảng giải lí do lựa chọn đó.

Gợi ý làm bài:

 • Bảng THÍ SINH chọn trường SBD làm khóa chính. Vì SBD đạt Hai yếu tố:
  • Trường SBD là trường khóa vì SBD đặc trưng cho từng bản ghi: dựa vào SBD để phân biệt giữa thí sinh này và thí sinh kia (Hai thí sinh bất kì ko thể mang số báo danh giống nhau).
  • Tối thiểu tính chất.
 • Bảng ĐÁNH PHÁCH chọn trường SBD hoặc trường Phach làm khóa chính. Vì trường SBD và trường PHÁCH đều thõa mãn điều kiện:
  • Trường SBD và trường Phach là khóa vì SBD đặc trưng cho từng bản ghi: Dựa vào SBD để phân biệt giữa thí sinh này và thí sinh kia (Hai thí sinh bất kì ko thể mang số báo danh giống nhau); trường Phach cũng đặc trưng cho từng bản ghi (những bản ghi khác nhau mang số phách khác nhau).
  • Cả trường SBD và trường Phach đều tối thiểu tính chất.
 • Bảng ĐIỂM THI chọn trường Phach làm khóa chính.
  • Trường Phach là trường khóa; vì Phach đặc trưng cho từng bản ghi: hai bảng ghi khác nhau mang số phách khác nhau (hai bài thi bất kì ko thể mang trùng số phách).
  • Tối thiểu tính chất. 

Bài 2

Em hãy chỉ ra những mối liên kết cần thiết giữa ba bảng để mang được kết quả thi thông tin cho thí sinh.

Gợi ý làm bài:

 • Bảng THI_SINH liên kết với bảng DANH_PHACH qua trường SBD.
 • Bảng DANH_PHACH liên kết với bảng DIEM qua trường Phach.
 • Bảng THI_SINH liên kết bắc cầu với bảng DIEM thông qua bảng DANH_PHACH.
 • Trường STT, SBD, Họ tên thí sinh, Ngày sinh thuộc bảng THI_SINH.
 • Trường Điểm trong bảng DIEM.
 • Liên kết giữa bảng THI_SINHDANH_PHACHliên kết 1-1. Vì Một thí sinh chỉ mang Một phách bài thi, nên chỉ duy nhất Một bản ghi của bản THI_SINH liên kết với Một bản ghi của bản DANH_PHACH.
 • Liên kết giữa bảng DANH_PHACHDIEM liên kết 1-1. Vì Một bài thi chỉ mang Một con điểm, nên chỉ duy nhất Một bản ghi của bản DANH_PHACH liên kết với Một bản ghi của bản DIEM.

Bài 3

Hãy sử dụng hệ quản trị CSDL Access để làm những việc sau:

 • Tạo lập cơ sở vật chất dữ liệu nói trên: gồm ba bảng (mỗi bảng với khóa đã chọn), thiết đặt những mối liên kết cần thiết, đưa dữ liệu giả thiết (khoảng trên 10 thí sinh);   
 • Đưa ra kết quả thi để thông tin cho thí sinh;
 • Đưa ra kết quả thi theo trường;
 • Đưa ra kết quả thi của toàn tỉnh theo thứ tự giảm dần của điểm thi.

Gợi ý làm bài:

 • Sở hữu Hai cách để tạo mối liên kết:
  • Cách 1. Vào thực đơn, chọn lệnh Tools.
  • Cách 2. Click vào biểu tượng  Relationship..
 • Đưa ra kết quả thi và thông tin cho thí sinh, ta chọn đối tượng Queries để tạo (rightarrow) Chọn Create query in Design view.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *