Giải vnen tin 7 bài 11: Định dạng dữ liệu số trong bảng tính

A. Hoạt động phát động

Hãy xung phong đọc trước cả lớp thông tin trong bảng sau và cho biết định dạng số như thế nào trong bảng tính thì dễ quan sát và dễ đọc?

Xem lời giải

B. Hoạt động hình thành tri thức

1. Định dạng số

a. Hãy đọc nội dung dưới đây để biết về những kiểu định dạng số và cách thực hiện thao tác định dạng số trong bảng tính (sgk)

b. Trong hai ô A2 và B2 của trang tính tương ứng chứa những số 4.25 và 3.14, còn ô C2 với công thức = A2 + B2 và hiển thị kết quả đúng là 7.39. Hãy giảng giải vì sao sau lúc chọn hai ô A2 và B2 rồi nháy nút lệnh  để bỏ hết những chữ số thập phân trong hai ô này, nhưng kết quả ở ô C2 ko thay đổi.

Xem lời giải

2. Định dạng số với dấu phân tích hàng nghìn

a. Hãy đọc nội dung sau đây để biết cách định dạng số với dấu phẩy tách hàng nghìn.

b. Hãy chỉ ra những bước cần thực hiện để định dạng dữ liệu diện tích và dân số của một số nước cho trong bảng tính hình a sao cho kết quả sau lúc định dạng giống như hình b.

Xem lời giải

C. Hoạt động tập luyện

Làm bài thực hiện sau:

(1) Mở tệp bảng tính Phieu diem ca nhan. xlsx

(2) Sử dụng định dạng số với dấu phân tích hàng nghìn để định dạng tất cả những điểm số thống nhất với một chữ số phần thập phân và kết quả nhận được như sau:

(3) Những điểm số đang được định dạng số với dấu phân tích hàng nghìn. Chọn tất cả những điểm số và căn lề trái, giữa, phải theo cột và cho biết những dữ liệu đó với được căn biên theo những nút đó hay ko?

(4) Chọn tất cả những điểm số và định dạng lại bằng cách nháy chọn nút lệnh . Hãy cho biết những điểm số được định dạng lại như thế nào?

(5) Sử dụng hai nút lệnh  để quy định những điểm số với một chữ số sau phần thập phân.

(6) Những điểm số hiện đang được định dạng Number. Chọn tất cả những điểm số và căn lền trái, giữa, phải theo cột và cho biết những dữ liệu với được căn biên theo những nút đó hay ko?

(7) Ghi lại tệp bảng tính và thoát khỏi chương trình bảng tính.

Xem lời giải

D. Hoạt động vận dụng

Đối với những bảng tính với dữ liệu số to, việc định dạng lại những số sao cho dễ đọc và dễ quan sát là rất cần thiết. Với bảng tính Danh sách những quốc gia theo diện tích và dân số, em sẽ chọn lại định dạng nào cho những cột dữ liệu số? Nếu em tạo bảng tính được như mãu, hãy chia sẽ kết quả cho những bạn cùng biết nhé:

Xem lời giải

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

Định dạng tiền tệ Trong thực tiễn, với nhiều bảng tính chứa dữ liệu số là tiền tệ. Ví dụ cột Giá nhập và cột Thành tiền trong bảng tính Thống kê hàng nhập dưới đây là dữ liệu tiền tệ. Tuy nhiên, định dạng số trong những cột này ko phải là định dạng tiền tệ. Nút lệnh Accounting Number Format trong nhóm lệnh Number của bảng chọn Home sẽ giúp ta thực hiện những định dạng tiền tệ khác nhau. Lúc về nhà, em và những bạn với thể cùng nhau khám phá cách định dạng tiền tệ.

Xem lời giải

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *