Tin học 10 Bài 7 Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo | Soạn, Giải Tin 10
Trọn bộ lời giải Tin học 10 Bài 7 của cả ba bộ sách mới Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời thông minh hay, ngắn gọn giúp học trò lớp 10 thuận tiện trả lời thắc mắc và làm bài tập Tin 10 Bài 7.

Giải Tin học 10 Bài 7 cả ba sách

Giải Tin học 10 Bài 7: Thực hiện sử dụng thiết bị số thông dụng - Kết nối tri thức

Giải Tin học 10 trang 33

 • Phát động trang 33 Tin học 10: Em mang biết thiết bị mang trong hình dưới đây mang tên gọi là gì ko? ....

1. Trợ thủ số tư nhân

 • Hoạt động Một trang 33 Tin học 10: Tìm hiểu thiết bị trợ thủ số tư nhân ....

 • Thắc mắc trang 34 Tin học 10: Kết nối nào ko phải là kết nối phổ biến trên những PDA hiện nay? ....

2. Thực hiện sử dụng thiết bị số tư nhân

Tập dượt

Giải Tin học 10 trang 37

 • Tập dượt Một trang 37 Tin học 10: Điện thoại thông minh khác với điện thoại thường ở điểm nào? ....

 • Tập dượt Hai trang 37 Tin học 10: Em hãy chụp một tấm ảnh bằng điện thoại thông minh ....

Vận dụng

 • Vận dụng Một trang 37 Tin học 10: Em hãy kết nối điện thoại thông minh với máy tính để sao chép ....

 • Vận dụng Hai trang 37 Tin học 10: Hãy thực hiện lưu trữ những ảnh đó trên nhà cung cấp lưu trữ đám mây ....

 • Vận dụng 3 trang 37 Tin học 10: Hãy thực hiện gửi những ảnh này qua phần mềm tương trợ học trực tuyến như Zoom ....

Lời giải bài tập Tin học lớp 10 Kết nối tri thức với cuộc sống hay khác:

 • Tin học 10 Bài 8: Mạng máy tính trong cuộc sống hiện đại

 • Tin học 10 Bài 9: An toàn trong ko gian mạng

 • Tin học 10 Bài 10: Thực hiện khai thác tài nguyên trên Internet


Giải Tin học 10 Bài 7: Thực hiện câu lệnh rẽ nhánh - Cánh diều

1. Lấy ví dụ về câu lệnh if

Giải Tin học 10 trang 77

 • Bài Một trang 77 Tin học 10: Bảng sau đây cho một ví dụ về viết câu lệnh if tương ứng với mô tả điều kiện ....

2. Chia kẹo

 • Bài Hai trang 77 Tin học 10: Mang n chiếc kẹo và m em bé. Hãy viết chương trình nhập vào hai số nguyên dương n ....

3. Tìm lỗi sai

 • Bài 3 trang 77 Tin học 10: Ba bạn Bình, An, Phúc thảo luận với nhau để viết chương trình Python nhập vào từ ....

4. Tìm số to nhất

 • Bài 4 trang 78 Tin học 10: Viết chương trình nhập từ bàn phím ba số nguyên, mỗi số ghi trên một dòng và đưa ra màn hình ....

Vận dụng

 • Vận dụng trang 79 Tin học 10: Trong tháng người tiêu dùng tiêu thụ x(kWh) điện. Nếu x ≤ a thì số tiền phải trả là ....

Lời giải bài tập Tin học lớp 10 Cánh diều hay khác:

 • Tin học 10 Bài 8: Câu lệnh lặp

 • Tin học 10 Bài 9: Thực hiện câu lệnh lặp

 • Tin học 10 Bài 10: Chương trình con và thư viện những chương trình con mang sẵn


Giải Tin học 10 - Chân trời thông minh

Môn Tin học 10 của bộ sách Chân trời thông minh ko được duyệt. Những trường mang thể chọn môn Tin học 10 của hai bộ sách Kết nối tri thức hoặc Cánh diều.
Lưu trữ: Giải Tin học lớp 10 Bài 7 sách cũ

Đã mang lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Chân trời thông minh
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Cánh diều

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Nhà băng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com
Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *