Giải Toán 7 trang 56 Tập 2 Chân trời sáng tạo, Cánh diều
Trọn bộ lời giải bài tập Toán 7 trang 56 Tập Hai Chân trời thông minh, Cánh diều sẽ giúp học trò tiện dụng làm bài tập Toán lớp 7 trang 56. Bạn vào trang hoặc để theo dõi chi tiết.

Giải Toán 7 trang 56 Tập Hai Chân trời thông minh, Cánh diều

- Toán lớp 7 trang 56 Tập 2 (sách mới):

 • Giải Toán lớp 7 trang 56 Tập 2 (Chân trời thông minh)

 • Giải Toán lớp 7 trang 56 Tập 2 (Cánh diều)

- Toán lớp 7 trang 56 Tập 1 (sách mới):

 • Giải Toán lớp 7 trang 56 Tập 1 (Kết nối tri thức)

 • Giải Toán lớp 7 trang 56 Tập 1 (Chân trời thông minh)

 • Giải Toán lớp 7 trang 56 Tập 1 (Cánh diều)
Lưu trữ: Giải Toán lớp 7 trang 56 sách cũ

Video Giải Bài 3 trang 56 SGK Toán 7 tập 2 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Thầy giáo VietJack)

Bài 3 (trang 56 SGK Toán 7 tập 2): Cho tam giác ABC với góc A ^ = 100 o , góc B ^ = 40 o .

a) Tìm cạnh to nhất của tam giác ABC.

b) Tam giác ABC là tam giác gì?

Lời giải:

a) Trong tam giác ABC mang góc A là góc tù nên cạnh đối diện với góc A là cạnh to nhất.

Cạnh đối diện với góc A là BC nên suy ra cạnh BC to nhất.

b) Tam giác ABC là tam giác tù vì mang Một góc A tù.

Vận dụng định lý tổng ba góc trong tam giác ABC ta mang:

Suy ra ∆ABC cân tại A.

Tri thức ứng dụng

Những bài giải bài tập Toán 7 Bài Một khác:

 • Mục lục Chương III: Quan Hệ Giữa Những Yếu Tố Trong Tam Giác. Những Đường Thẳng Đồng Quy Của Tam Giác
 • Bài 1: Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác - Tập luyện (trang 56)
 • Bài 1 (trang 55 SGK Toán 7 tập 2): So sánh những góc của tam giác ABC, biết rằng: ...

 • Bài 2 (trang 55 SGK Toán 7 tập 2): So sánh những cạnh của tam giác ABC, biết rằng: ...

 • Bài 3 (trang 56 SGK Toán 7 tập 2): Cho tam giác ABC với góc A = 100o, góc B = 40o. ...

 • Bài 4 (trang 56 SGK Toán 7 tập 2): Trong một tam giác, đối diện với cạnh nhỏ nhất là góc gì (nhọn, vuông, tù)? Vì sao?

 • Bài 5 (trang 56 SGK Toán 7 tập 2): Ba bạn Hạnh, Nguyên, Trang đi tới trường theo ba con đường AD, BD, và CD (h.5). Biết rằng ...

 • Bài 6 (trang 56 SGK Toán 7 tập 2): Xem hình 6, mang hai đoạn bằng nhau BC và DC. Hỏi rằng kết luận nào trong những kết luận sau là đúng? Vì sao? ...

Đã mang lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Chân trời thông minh
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Cánh diều

Nhà băng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com
Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *