Giải toán lớp 11 trang 141, 142, 143, 144 SGK tập 1: Ôn tập chương 4

Giải bài tập Toán lớp 11 ôn tập chương 4: Giới hạn, nội dung tài liệu gồm 15 bài tập kèm theo lời giải chi tiết sẽ là nguồn thông tin hữu ích để phục vụ công việc học tập của những bạn học trò được tốt hơn.

Giải bài Một trang 141 SGK đại số lớp 11

Hãy lập bảng liệt kê những giới hạn đặc thù của dãy số và giới hạn đặc thù của hàm số.

Lời giải:

Giải bài Hai lớp 11 trang 141 SGK đại số

Cho hai dãy số (un) và (vn). Biết |un – 2| ≤ vn với mọi n và lim vn = 0. Mang kết luận gì về giới hạn của dãy số (un)?

Lời giải:

Giải bài 3 đại số lớp 11 trang 141 SGK

Tên một học trò được mã hóa bởi số 1530. Biết rằng mỗi chữ số trong số này là trị giá một trong những biểu thức A, H, N, O với

Hãy cho biết tên của học trò này, bằng cách thay những chữ số trên bởi những chữ kí hiệu biểu thức tương ứng.

Lời giải:

Lúc thay đổi chữ số 1530 bởi những biểu thức giới hạn tương ứng ta được chữ HOAN là tên những bạn học trò đã cho.

Giải bài 4 đại số lớp 11 SGK trang 142

a. Mang nhận xét gì về công bội của những cấp số nhân lùi vô hạn?

b. Cho ví dụ về một cấp số nhân lùi vô hạn và sở hữu công bội là số âm và một cấp số nhân lùi vô hạn sở hữu công bội là số dương và tính tổng của những cấp số nhân đó.

Lời giải:

Giải bài 5 đại số SGK lớp 11 trang 142

Tìm những giới hạn sau:

Lời giải:

Giải bài 6 đại số SGK trang 142 lớp 11

Cho hai hàm số f(x) = ...

Lời giải:

Giải bài 7 đại số sách giáo khoa trang 143 lớp 11

Xét tính liên tục trên R của hàm số:

Lời giải:

Giải bài 8 đại số sách giáo khoa lớp 11 trang 143

Chứng minh rằng phương trình x5 – 3x4 + 5x – 2 = 0 sở hữu ít nhất ba nghiệm nằm từ (-2; 5)

Lời giải:

Giải bài 9 đại số trang 143 sách giáo khoa lớp 11

Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng?

A. Một dãy số sở hữu giới hạn thì xoành xoạch tăng hoặc xoành xoạch giảm.

B. Nếu (un) là dãy số tăng thì lim un = + ∞ .

C. Nếu lim un = + ∞ và lim vn = + ∞ thì lim (un – vn) = 0

D. Nếu un = an và – 1 < a < 0 thì lim un = 0.

Lời giải:

Giải bài 10 trang 143 đại số sách giáo khoa lớp 11

Lời giải:

Giải bài 11 trang 143 sách giáo khoa đại số lớp 11

Lời giải:

Giải toán bài 12 lớp 11 trang 144 sách giáo khoa đại số

Lời giải:

Giải toán bài 13 lớp 11 sách giáo khoa trang 144 đại số

Lời giải:

Giải toán bài 14 đại số lớp 11 sách giáo khoa trang 144

Lời giải:

Giải toán bài 15 đại số lớp 11 trang 144 sách giáo khoa

Cho phương trình -4x3 + 4x- 1 = 0 (1)

Mệnh đề sai:

Lời giải:

Đặt f(x) = -4x3 + 4x- 1

f(1)=-1<0

f(-2).f(1) <0

f(x) là hàm đa thức, liên tục trên R.

phương trình f(x) = 0 sở hữu ít nhất một nghiệm thuộc(-2; -1)

f(x) sở hữu ít nhất một nghiệm thuộc (- ∞; 1)

Vậy mệnh đề B sai.

CLICK NGAY vào TẢI VỀ dưới đây để download hướng dẫn giải bài Toán lớp 11 SGK tập Một trang 141, 142, 143, 144 file word, pdf hoàn toàn miễn phí.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *