Lời giải bài tập 1,2,3,4,5,6 Toán Đại Lớp 11 trang 74 đầy đủ nhất

Một trong những nội dung tri thức Đại 11 là nỗi khiếp sợ của những em học trò, chắc ko thể ko kể tới phần xác suất thống kê, đặc trưng là những dạng bài tập toán khó nhằn và phức tạp của nó. Thấu hiểu điều đó, chúng tôi sẽ san sẻ tới những em phương pháp giải ngắn gọn, thuận tiện ứng dụng với những bài toán tương tự thông qua hướng dẫn giải bài 1,2,3,4,5,6 trang 74 SGK Toán Đại 11.

Giải bài tập toán 11 trang 74:

Bài 1 (trang 74 SGK Đại số 11): 

Gieo ngẫu nhiên một con súc sắc cân đối và đồng chất hai lần.

a.Hãy mô tả ko gian mẫu.

b.Xác định những biến cố sau.

A: "Tổng số chấm xuất hiện trong hai lần gieo ko bé hơn 10"

B: "Mặt 5 chấm xuất hiện ít nhất một lần".

c.Tính P(A), P(B).

Lời giải:

a. Ko gian mẫu gồm 36 kết quả đồng khả năng xuất hiện, được mô tả như sau:

Ta mang: Ω = 1 ≤ i , j ≤ 6, trong đó i, j tuần tự là số chấm xuất hiện trong lần gieo thứ nhất và thứ hai, n(Ω) = 36.

b. A = {(4, 6), (5, 5), (5, 6), (6, 4), (6, 5), (6, 6)} ⇒ n(A) = 6

B = {(1, 5), (2, 5), (3, 5), (4, 5), (5, 1), (5, 2), (5, 3), (5, 4), (5, 5), (5, 6), (6, 5)}

Tri thức ứng dụng:

+ Ko gian mẫu là tập hợp những kết quả mang thể xảy ra của một phép thử, kí hiệu là Ω.

+ Xác suất của biến cố A:

 

trong đó n(A) là số phần tử của A, n(Ω) là số phần tử của ko gian mẫu.

Bài 2 (trang 74 SGK Đại số 11): 

Với 4 tấm bìa được đánh số từ Một tới 4. Rút ngẫu nhiên 3 tấm.

a. Hãy mô tả ko gian mẫu.

b. Xác định những biến cố sau:

A: "Tổng những số trên 3 tấm bìa bằng 8"

B: "Những số trên 3 tấm bìa là ba số tự nhiên liên tục"

c.Tính P(A), P(B).

Lời giải:

a.Ko gian mẫu gồm 4 phần tử:

Ω = {(1, 2, 3);(1,2,4);(2,3,4);(1,3,4)} ⇒ n(Ω)=4

b.Những biến cố:

+ A = {1, 3, 4} ⇒ n(A) = 1

+ B = {(1, 2, 3), (2, 3, 4)} ⇒ n(B) = 2

Tri thức ứng dụng:

+ Ko gian mẫu là tập hợp những kết quả mang thể xảy ra của một phép thử, kí hiệu là Ω.

+ Xác suất của biến cố A: 

trong đó n(A) là số phần tử của A, n(Ω) là số phần tử của ko gian mẫu.

Bài 3 (trang 74 SGK Đại số 11): 

Một người chọn ngẫu nhiên hai chiếc giày từ bốn đôi giày cỡ khác nhau. Tính xác suất để hai chiếc chọn được tạo thành một vài.

Lời giải:

Ko gian mẫu là kết quả của việc chọn ngẫu nhiên Hai chiếc giày trong số 8 chiếc giày.

A: “ Chọn được Hai chiếc tạo thành một vài”

⇒ n(A) = 4 (Vì mang 4 đôi).

Tri thức ứng dụng:

+ Ko gian mẫu là tập hợp những kết quả mang thể xảy ra của một phép thử, kí hiệu là Ω.

+ Xác suất của biến cố A: 

trong đó n(A) là số phần tử của A, n(Ω) là số phần tử của ko gian mẫu.

→Còn tiếp:.........................

Tải bản đầy đủ hướng dẫn giải bài 1,2,3,4,5,6 trang 74 SGK Toán Đại 11 dưới đây.

File tải miễn phí hướng dẫn giải bài 1,2,3,4,5,6 trang 74 SGK Toán Đại 11:

Kỳ vọng tài liệu sẽ hữu ích cho những em học trò và quý thầy cô tham khảo và đối chiếu đáp án.

Ngoài ra những em học trò và thầy cô mang thể tham khảo thêm nhiều tài liệu hữu ích tương trợ ôn luyện thi môn toán như đề rà soát, hướng dẫn giải sách giáo khoa, vở bài tập được cập nhật liên tục tại chuyên trang của chúng tôi.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *