Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1 trang 24 Bài 18: Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo)
Vở bài tập Toán lớp 5 Tập Một trang 24 Bài 18: Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo)

Lời giải Vở bài tập Toán lớp 5 trang 24 Bài 18: Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo) hay, chi tiết giúp học trò biết cách làm bài tập trong VBT Toán lớp 5 Tập 1.

Giải Vở bài tập Toán lớp 5 trang 24 Bài 18: Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo) - Cô Nguyễn Lan (Thầy giáo VietJack)

Vở bài tập Toán lớp 5 trang 24 Bài 1: Biết rằng, 14 người xây xong tường rào quanh tường phải mất 10 ngày. Nay nhà trường muốn xây xong tường rào đó trong một tuần lễ thì cần bao nhiêu người làm? ( Mức làm của mỗi người là như nhau).

Lời giải:

Tóm tắt

14 người :   10 ngày

? người :     Một tuần lễ (7 ngày)

Bài giải

(Phương pháp rút về đơn vị)

Đổi : 11 tuần lễ =7 ngày.

Muốn xây xong tường rào trong Một ngày thì cần số người là :

14×10=140 (người)

Vậy để xây xong tường  rào trong Một tuần thì cần số người là:

140:7=20 (người)

 Đáp số: 20 người.

Vở bài tập Toán lớp 5 trang 24 Bài 2: Đầu tháng, bếp ăn của nhà trường dự trữ gạo đủ cho 100 học trò “bán trú” trong 26 ngày, thực tế nhà trường mang thêm 30 học trò “bán trú” nữa. Hỏi số gạo dự trữ đó đủ cho học trò ăn trong bao nhiêu ngày?

Lời giải:

Tóm tắt

100 học trò:    26 ngày

130 học trò:    ... ngày ?

Bài giải :

Cách 1: (Phương pháp tìm tỉ số)

Thực tế số học trò bán trú tại trường là :

100+30=130 (học trò)

130130 học trò so với 100100 học trò thì gấp số lần là :

130:100=1310 (lần)

Số gạo dự trữ đó đủ cho học trò ăn trong số ngày là :

26:1310=20 (ngày)

Đáp số: 20 ngày.

Cách 2: (Phương pháp rút về đơn vị) 

Thực tế số học trò bán trú tại trường là :

100+30=130 (học trò)

Một học trò ăn hết số gạo trong số ngày là :

26×100=2600 (ngày)

Số gạo dự trữ đó đủ cho học trò ăn trong số ngày là ::

2600:130=20 (ngày)

 Đáp số: 2020 ngày.

Vở bài tập Toán lớp 5 trang 24 Bài 3: Để hút hết nước ở dòng hồ phải sử dụng 5 máy bớm làm liên tục trong 18 giờ. Hỏi muốn hút hết nước ở hồ đó trong 10 giờ thì phải bổ sung thêm mấy máy bơm như thế?

Lời giải:

Tóm tắt:

 18 giờ  :  5 máy bơm:  

 10 giờ  : ... máy bơm ?

Bài giải

(Phương pháp rút về đơn vị)

Muốn hút hết nước ở hồ đó trong Một giờ thì cần số máy bơm là : 

18×5=90 (máy)

Muốn hút hết nước ở hồ đó trong 10 giờ thì cần số máy bơm là :

90:10=9(máy bơm)

Cần bổ sung thêm số máy bơm là :

 9−5=4 (máy bơm)

Đáp số: 4 máy bơm.


Bài tập Ôn tập và bổ sung về giải toán tiếp theo

 • Giải sgk Toán lớp 5 Ôn tập và bổ sung về giải toán tiếp theo
 • Giải Toán lớp 5 VNEN Bài 11: Ôn tập và bổ sung về giải bài toán tỉ lệ nghịch
 • Bài tập Ôn tập và bổ sung về giải toán
 • Giải vở bài tập Toán lớp 5 Bài 19: Tập luyện
 • Giải vở bài tập Toán lớp 5 Bài 20: Tập luyện chung
 • Giải vở bài tập Toán lớp 5 Bài 21: Ôn tập bảng đơn vị đo độ dài
 • Giải vở bài tập Toán lớp 5 Bài 22: Ôn tập bảng đơn vị đo khối lượng
 • Giải vở bài tập Toán lớp 5 Bài 23: Tập luyện
 • Giải bài tập Toán lớp 5
 • Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 5
 • Top 80 Đề thi Toán lớp 5 mang đáp án

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Nhà băng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

--- Cập nhật: 25-01-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Vở bài tập Toán lớp 5 bài 18: Ôn tập và bổ sung về giải Toán (tiếp theo) Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 từ website giaitoan.com cho từ khoá giải bài tập toán 5 bài 18.

Vở bài tập Toán lớp 5 bài 18: Ôn tập và bổ sung về giải Toán (tiếp theo) được GiaiToan sưu tầm và đăng tải. Hướng dẫn những em trả lời những nghi vấn chi tiết trong bài, tạo điều kiện cho những em tập dượt những dạng Toán tỉ lệ (đại lượng này tăng lên bao nhiêu lần thì đại lượng tương ứng tăng bấy nhiêu lần), những dạng toán gấp lên số lần, ôn tập kỹ năng giải toán. Dưới đây là nội dung chi tiết, những em cùng tham khảo nhé

 • Giải vở bài tập Toán 5 bài 16: Ôn tập và bổ sung về giải Toán

Vở bài tập Toán lớp 5 tập Một trang 24 Câu 1

Biết rằng, 14 người xây xong bức tường rào quanh trường phải mất 10 ngày. Nay trường muốn xây xong tường rào đó trong một tuần lễ thì cần bao nhiêu người làm? (Mức làm của mỗi người như nhau).

Phương pháp giải

Sở hữu thể giải bài toán bằng phương pháp rút về đơn vị hoặc phương pháp tìm tỉ số.

Tóm tắt

14 người: 10 ngày

? người: 7 ngày

Đáp án và hướng dẫn giải chi tiết

Cách 1

10 ngày so với Một tuần là: 10/7 (lần)

Vậy để xây xong tường rào trong Một tuần thì cần:

(người)

Đáp số: 20 người

Cách 2

(Phương pháp rút về đơn vị)

Đổi: Một tuần lễ = 7 ngày.

Muốn xây xong tường rào trong Một ngày thì cần số người là:

14 × 10 = 140 (người)

Vậy để xây xong tường rào trong Một tuần thì cần số người là:

140 : 7 = 20 (người)

Đáp số: 20 người.

Vở bài tập Toán lớp 5 tập Một trang 24 Câu 2

Đầu tháng, bếp ăn của nhà trường dự trữ gạo đủ cho 100 học trò “bán trú” ăn trong 26 ngày, thực tế nhà trường mang thêm 30 học trò “bán trú” nữa. Hỏi số gạo dự trữ đó đủ cho học trò ăn trong bao nhiêu ngày.

Phương pháp giải

Sở hữu thể giải bài toán bằng phương pháp rút về đơn vị hoặc phương pháp tìm tỉ số.

Tóm tắt

100 học trò: 26 ngày

130 học trò: ... ngày?

Bài giải

Cách 1: (Phương pháp tìm tỉ số)

Thực tế số học trò bán trú tại trường là :

100 + 30 = 130 (học trò)

130 học trò so với 100 học trò thì tăng số lần:

(lần)

130 học trò ăn hết số gạo dự trữ trong thời kì:

Đáp số: 20 ngày

Cách 2:

Bài giải (Phương pháp rút về đơn vị)

Thực tế số học trò bán trú tại trường là:

100 + 30 = 130 (học trò)

Một học trò ăn hết số gạo trong thời kì:

26 x 100 = 2600 (ngày)

130 học trò ăn hết số gạo trong thời kì:

2600 : 130 = 20 (ngày)

Đáp số: 20 ngày

Vở bài tập Toán lớp 5 tập Một trang 24 Câu 3

Để hút hết nước ở một hồ to phải sử dụng 5 máy bơm làm liên tục trong 18 giờ. Hỏi muốn hút hết nước ở hồ đó trong 10 giờ thì phải bổ sung thêm mấy máy bơm như thế?

Phương pháp giải

Sở hữu thể giải bài toán bằng phương pháp rút về đơn vị hoặc phương pháp tìm tỉ số.

Tóm tắt:

5 máy bơm: 18 giờ

? máy bơm: 10 giờ

Bài giải

Cách 1: Phương pháp tìm tỉ số

18 giờ so với 10 giờ thì giảm số lần là:

(lần)

Số máy bơm hút hết nước trong 10 giờ là:

(máy bơm)

Số máy bơm được bổ sung vào:

9 – 5 = 4 (máy bơm)

Đáp số: 4 máy bơm

Cách 2

(Phương pháp rút về đơn vị)

Muốn hút hết nước ở hồ đó trong Một giờ thì cần số máy bơm là:

18 × 5 = 90 (máy)

Muốn hút hết nước ở hồ đó trong 10 giờ thì cần số máy bơm là :

90 : 10 = 9 (máy bơm)

Cần bổ sung thêm số máy bơm là:

9 − 5 =4 (máy bơm)

Đáp số: 4 máy bơm.

 • Giải vở bài tập Toán 5 bài 10: Hỗn số (tiếp theo)
 • Vở bài tập Toán lớp 5 bài 11: Tập luyện hỗn số
 • Vở bài tập Toán lớp 5 bài 12: Tập luyện chung
 • Vở bài tập Toán lớp 5 bài 13: Tập luyện chung
 • Vở bài tập Toán lớp 5 bài 14: Tập luyện chung
 • Vở bài tập Toán lớp 5 bài 15: Ôn tập về giải Toán

Vở bài tập Toán lớp 5 bài 18: Ôn tập và bổ sung về giải Toán (tiếp theo) được GiaiToan san sẻ trên đây. Kỳ vọng với phần hướng dẫn trả lời những nghi vấn chi tiết sẽ giúp những em mang thêm tài liệu tham khảo, qua đó những những em nắm được cách giải những dạng toán tỉ lệ, giải bài toán đã cho theo phương pháp rút về đơn vị hoặc phương pháp tìm tỉ số, những dạng toán mang lời văn. Chúc những em học tốt, ngoài ra những em mang thể tham khảo thêm Toán lớp 5, Lý Thuyết Toán Lớp 5, Luyện Tập Toán Lớp 5, Bài Tập Cuối Tuần Lớp 5 để cùng tìm hiểu thêm những dạng bài toán khác nhau nhé

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *