Giải bài tập Toán lớp 6 Bài 4: Biểu đồ cột – Biểu đồ cột kép Chân trời sáng tạo

Trả lời thắc mắc SGK Bài 4 Toán lớp 6 Chân trời thông minh

Hoạt động phát động trang 109 Toán lớp 6 Tập 1:

Hãy lập bảng thống kê tương ứng với biểu đồ ở Hình 1.

Lời giải:

Bảng thống kê tương ứng với biểu đồ ở Hình 1. 

Hoạt động khám phá Một trang 110 Toán lớp 6 Tập 1: Theo em mang nên tiêu dùng biểu đồ tranh để trình diễn số liệu ở Hình Một ko? Vì sao?

Lời giải:

Theo em ko nên tiêu dùng biểu đồ tranh để trình diễn số liệu ở Hình 1. Vì những lý do sau:

- Số liệu mang đơn vị quá to.

- Những số liệu mang đuôi là những số lẻ ko đều nhau, nên tiêu dùng biểu tượng để trình diễn sẽ nhiều, tốn thời kì và khó thực hiện.

Hoạt động khám phá Hai trang 111 Toán lớp 6 Tập 1:

Quan sát biểu đồ ở Hình 2, em hãy cho biết chiều cao của cột hình chữ nhật trình diễn những thông tin gì?

Lời giải:

Chiều cao của biểu đồ cột thể hiện: số lượng mỗi loại vật nuôi được yêu thích của học trò tổ 3.

Vận dụng Một trang 111 - 112 Toán lớp 6 Tập 1:

Biểu đồ cột dưới đây cho biết thông tin về kết quả học lực của học trò khối 6 trường THCS Quang quẻ Trung.

a) Học trò khối 6 trường THCS Quang quẻ Trung xếp loại học lực nào là đông nhất?

b) Trường THCS Quang quẻ Trung mang bao nhiêu học trò khối 6 mang học lực trên trung bình.

Lời giải:

a) Học trò khối 6 trường THCS Quang quẻ Trung xếp loại học lực khá là đông nhất vì chiều cao của cột trình diễn loại học trò này là cao nhất.

b) Quan sát biểu đồ, ta thấy: 

Số lượng học trò giỏi là 38 bạn

Số lượng học trò khá là 140 bạn

Do đó, trường THCS Quang quẻ Trung mang số học trò khối 6 mang học lực trên trung bình là: 38 + 140 = 178 (bạn).

Hoạt động khám phá 3 trang 112 Toán lớp 6 Tập 1: Nếu khối 6 trường THCS Quang quẻ Trung mang 50 học trò xếp loại học lực giỏi thì biểu đồ cột ở Hình 4 được thay đổi như thế nào?

Lời giải:

Cột học trò giỏi mang chiều cao là 50.

Ta mang biểu đồ cột Hình 4 thay đổi như sau:

Thực hiện Một trang 113 Toán lớp 6 Tập 1: Vẽ biểu đồ cột trình diễn điểm những môn thi tập trung cuối học kì của bạn Lan được cho trong bảng sau:

Lời giải:

Dựa vào bảng số liệu trên, ta mang biểu đồ sau:

Vận dụng Hai trang 113 Toán lớp 6 Tập 1: Em hãy nêu một tình huống trong thực tế mang thể tiêu dùng biểu đồ cột để thể hiện dữ liệu thống kê và hãy vẽ biểu đồ đó.

Lời giải:

Sở hữu nhiều tình huống trong thực tế mang thể tiêu dùng biểu đồ cột, chẳng hạn:

Tình huống thực tế: Chiều cao (đơn vị cm) của những bạn trong tổ 2.

Dữ liệu thống kê được:

Biểu đồ cột tương ứng:

Hoạt động khám phá 4 trang 113 Toán lớp 6 Tập 1: Quan sát biểu đồ hình 6, em hãy cho biết nó được ghép bởi những biểu đồ nào và hãy nêu lợi ích của việc ghép đó.

Lời giải:

- Biểu đồ hình 6 được ghép bởi biểu đồ số cây hoa trồng được của lớp 6A1 và biểu đồ số cây hoa trồng được của lớp 6A2.

- Lợi ích của việc ghép biểu đồ: 

Để ta so sánh số cây trồng được của lớp 6A1 và số cây trồng được của lớp 6A2 một cách trực quan và thuận lợi hơn. 

Hoạt động khám phá 5 trang 114 Toán lớp 6 Tập 1:

Hãy đọc số con cá của tổ 3 và tổ 4 nuôi trong biểu đồ ở Hình 7.

Lời giải:

Trong biểu đồ ở Hình 7, số cá tổ 3 nuôi là 12 con (cột cá màu xanh); số cá tổ 4 nuôi là 15 con (cột cá màu cam).

Thực hiện Hai trang 114 Toán lớp 6 Tập 1:

Đọc biểu đồ cột kép sau và trả lời những thắc mắc bên dưới:

a) Biểu đồ cột kép trên cho ta những thông tin gì?

b) Trong những lớp trên, lớp nào mang sĩ số tăng, lớp nào mang sĩ số giảm, lớp nào mang sĩ số ko đổi?

c) Lớp nào mang số lượng học trò thay đổi nhiều nhất.

Lời giải:

a) Biểu đồ cột kép trên cho ta những thông tin: sĩ số của những lớp 6A1, 6A2, 6A3, 6A4 lúc đầu năm và cuối niên học.

b) Trong những lớp trên:

- Lớp mang sĩ số tăng là: 6A2.

- Lớp mang sĩ số giảm là: 6A1, 6A3.

- Lớp mang sĩ số ko đổi là: 6A4.

c) Sĩ số của những lớp được thay đổi giữa đầu năm và cuối năm như sau:

Lớp 6A1: Giảm 5 học trò.

Lớp 6A2: Tăng 3 học trò.

Lớp 6A3: Giảm 4 học trò.

Lớp 6A4: Số lượng học trò ko đổi.

Vậy lớp mang số lượng học trò thay đổi nhiều nhất là 6A1.

Hoạt động khám phá 6 trang 114 Toán lớp 6 Tập 1: Hãy vẽ lại Hình 8 nếu sĩ số của lớp 6A3 cuối niên học là 40 học trò.

Lời giải:

Sĩ số của lớp 6A3 cuối niên học là 40 học trò, ta vẽ cột mà cam mang chiều cao 40 như sau:

Vận dụng 3 trang 115 Toán lớp 6 Tập 1: Em hãy nêu một tình huống trong thực tế mang thể tiêu dùng biểu đồ cột kép thể hiện dữ liệu thống kê và hãy vẽ biểu đồ cột kép đó.

Lời giải:

Trên thực tế mang nhiều tình huống sử dụng biểu đồ cột kép để thể hiện dữ liệu thống kê. Chẳng hạn:

Số lượng học trò giỏi học kì Một và học kì Hai của những tổ của lớp 6A1.

Giải bài tập SGK Toán 6 Chân trời thông minh Bài 4

Bài Một trang 116 Toán lớp 6 Tập 1: Hãy đọc thông tin về loại trái cây ưa thích của những bạn học trò lớp 6A1 trong biểu đồ cột sau đây và lập bảng thống kê tương ứng.

Lời giải:

- Đọc thông tin:

Những loại trái cây được ưa thích là: chuối, mận, cam, ổi.

Trong đó, chuối mang 16 bạn ưa thích, mận mang 6 bạn ưa thích, cam mang 10 bạn ưa thích, ổi mang 8 bạn ưa thích.

- Bảng thống kê:

Bài Hai trang 116 Toán lớp 6 Tập 1:

Câu lạc bộ tiếng Nhật của trường THCS Đoàn Kết thống kê số học viên trong 4 năm liên tục như sau:

a) Hãy vẽ biểu đồ cột trình diễn số liệu ở bảng trên. 

b) Số lượng học viên tăng theo từng năm là bao nhiêu? 

c) So sánh số học viên năm 2020 và năm 2017.

Lời giải:

a) Biểu đồ cột trình diễn số liệu ở bảng trên

b) Số học viên tăng theo từng năm là 10 học viên.

c) Số học viên năm 2017 là 30 bạn

Số học viên năm 2020 là 60 bạn

Số học viên năm 2020 so với năm 2017 tăng 60 – 30 = 30 học viên.

Hay ta thấy số học viên năm 2020 tăng gấp đôi so với năm 2017.

Bài 3 trang 116 Toán lớp 6 Tập 1: Đọc biểu đồ cột kép trình diễn điểm rà soát những môn học của hai bạn Lan và Hùng sau đây và nêu nhận xét của em.

Lời giải:

Đọc điểm rà soát của Lan và Hùng:

Nhận xét:

Lan học tốt hơn Hùng những môn Ngữ văn, Giáo dục công dân, Lịch sử và địa lý.

Hùng học tốt hơn Lan những môn Toán và Khoa học tự nhiên.

Môn Ngoại ngữ Một hai bạn giỏi như nhau.

Bài 4 trang 117 Toán lớp 6 Tập 1: Vẽ biểu đồ cột kép trình diễn sĩ số học trò đầu niên học và cuối niên học của 4 lớp khối 6 được cho trong bảng sau.

Lời giải:

Từ bảng số liệu, ta vẽ được biểu đồ như sau:

Bài 5 trang 117 Toán lớp 6 Tập 1:

Số lượng trường Trung học cơ sở vật chất (THCS) của 5 tỉnh miền Trung trong năm 2005 và 2015 (theo số liệu của Bộ giáo dục và Tập huấn năm 2015) được cho trên biểu đồ cột kép sau:

Hãy rà soát xem những khẳng định dưới đây là đúng hay sai. 

a) Vào năm 2015, tỉnh Thừa Thiên – Huế mang hơn 100 trường THCS. 

b) Vào năm 2005, tỉnh Quảng Ngãi mang nhiều trường THCS hơn tỉnh Quảng Bình. 

c) Vào năm 2015, số trường THCS của tỉnh Quảng Nam nhiều hơn hai lần số trường THCS của tỉnh Quảng Trị. 

d) Số trường THCS của những tỉnh năm 2015 đều cao hơn năm 2005.

Lời giải:

a) Vào năm 2015, tỉnh Thừa Thiên – Huế mang 120 trường THCS nên a ĐÚNG. 

b) Vào năm 2005, tỉnh Quảng Ngãi mang 140 trường THCS, tỉnh Quảng Bình mang hơn 140 trường THCS, do đó tỉnh Quảng Ngãi mang ít trường THCS hơn tỉnh Quảng Bình nên b SAI.

c) Vào năm 2015, tỉnh Quảng Nam mang nhiều hơn 180 trường THCS và ít hơn 200 trường THCS, tỉnh Quảng Trị mang nhiều hơn 100 trường THCS và ít hơn 120 trường THCS. Suy ra số trường THCS tỉnh Quảng Nam nhiều hơn chưa tới hai lần số trường THCS tỉnh Quảng Trị nên c SAI.

d) Quan sát biểu đồ, ta thấy số trường THCS của những tỉnh năm 2015 đều cao hơn năm 2005 nên d ĐÚNG.

Bài 6 trang 117 Toán lớp 6 Tập 1: Hãy nêu một tình huống thống kê trong lớp mà em mang thể tiêu dùng biểu đồ cột kép để thể hiện dữ liệu và hãy thực hiện vẽ biểu đồ cho tình huống đó.

Lời giải:

Sở hữu nhiều tình huống mang thể sử dụng biểu đồ cột kép, chẳng hạn:

Tổng kết số lượng điểm 10 trong học kì Một và học kì Hai của từng tổ trong lớp 6A.

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Giải bài tập Toán lớp 6 Bài 4: Biểu đồ cột - Biểu đồ cột kép Chân trời thông minh (đầy đủ nhất) file PDF hoàn toàn miễn phí

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *