Toán 6 Bài 2: Hai đường thẳng cắt nhau. Hai đường thẳng song song Giải Toán lớp 6 trang 83 – Tập 2 sách Cánh diều

Giải Toán 6 Bài 2: Hai đường thẳng cắt nhau - Hai đường thẳng song song sách Cánh diều giúp những em học trò lớp 6 tham khảo phương pháp giải phần Hoạt động, Tập dượt cùng với 6 bài tập SGK Toán 6 tập Hai trang 83 thuộc Chương 6 Hình học phẳng.

Giải Toán 6 trang 83 Cánh diều tập 2 được soạn rất chi tiết, hướng dẫn những em phương pháp giải rõ ràng để những em hiểu được bài Hai đường thẳng cắt nhau - Hai đường thẳng song song nhanh nhất. Đồng thời qua giải Toán lớp 6 trang 83 học trò tự rèn luyện củng cố, bồi dưỡng và rà soát vốn tri thức toán của bản thân mình để học tốt chương 6. Vậy sau đây là giải Toán lớp 6 trang 83 Cánh diều tập 2, mời những bạn cùng tải tại đây.

Giải Toán 6 trang 83 Cánh diều - Tập 2

Giải bài tập Toán 6 trang 83 tập 2

Lý thuyết Toán 6 bài Hai trang 80

Giải bài tập Toán 6 trang 83 tập 2

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

a) P là giao của đường thẳng PQ và PR

b) Những cặp đường thẳng cắt nhau:

PQ và PR

QP và QR

RP và RQ

Câu 6

Vẽ hình theo cách diễn đạt sau:

a) Đường thẳng AB và đường thẳng CD cắt nhau tại I

b) Hai đường thẳng a và b cắt nhau tại O, đường thẳng c cắt a tại P và cắt b tại Q

Gợi ý đáp án 

Lý thuyết Toán 6 bài Hai trang 80

I. Hai đường thẳng cắt nhau

Nếu hai đường thẳng chỉ mang một điểm chung, ta nói rằng hai đường thẳng đó cắt nhau. Điểm chung được gọi là giao điểm của hai đường thẳng.

II. Hai đường thẳng song song

- Khái niệm: Hai đường thẳng song song (trong mặt phẳng) là hai đường thẳng ko mang điểm chung

- Tín hiệu nhận diện

  • Nếu hai đường thẳng cắt một đường thẳng thứ ba tạo thành một cặp góc so le trong bằng nhau thì hai đường thẳng song song
  • Nếu hai đường thẳng cắt một đường thẳng thứ ba tạo thành một cặp góc đồng vị bằng nhau thì hai đường thẳng song song
  • Nếu hai đường thẳng cắt một đường thẳng thứ ba tạo thành một cặp góc trong cùng phía bù nhau thì hai đường thẳng song song

- Cách vẽ hai đường thẳng song song

Vẽ đường thẳng CD đi qua điểm E và song song với đường thẳng AB cho trước.

Ta mang thể vẽ như sau:

  • Vẽ đường thẳng MN đi qua điểm E và vuông góc với đường thẳng AB.
  • Vẽ đường thẳng CD đi qua điểm E và vuông góc với đường thẳng MN ta được đường thẳng CD song song với đường thẳng AB

Ví dụ: Cho hình tam giác ABC mang góc đỉnh A là góc vuông. Qua A hãy vẽ đường thẳng AX song song với cạnh BC. Qua C, hãy vẽ đường thẳng CY song song với cạnh AB. Hai đường thẳng AX và CY cắt nhau tại điểm D. Nêu tên những cặp cạnh song song với nhau mang trong hình tứ giác ADCB?

Cách giải:

Sử dụng eke để vẽ, ta được tứ giác ADBC như sau:

Trong tứ giác ADBC mang:

  • Cặp cạnh AD và BC song song với nhau
  • Cặp cạnh AB và DC song song với nhau.

Những dạng toán thường gặp

Dạng 1: Nhận mặt và chứng minh hai đường thẳng song song

Phương pháp:

Xét cặp góc so le trong, cắp góc đồng vị hoặc cặp góc trong cùng phía.

Rồi sử dụng tín hiệu nhận diện hai đường thẳng song song.

Dạng 2: Tính số đo góc tạo bởi đường thẳng cắt hai đường thẳng song song

Phương pháp:

Sử dụng tính chất: Nếu hai đường thẳng song song bị cắt bởi một đường thẳng thứ ba thì:

+ Hai góc so le trong còn lại bằng nhau

+ Hai góc đồng vị bằng nhau

+ Hai góc trong cùng phía bù nhau

Dạng 3: Xác định những góc bằng nhau hoặc bù nhau dựa vào tính chất hai đường thẳng song song

Phương pháp:

Bước 1: Chứng minh hai đường thẳng song song (nếu chưa mang)

Bước 2: Sử dụng tính chất:

Nếu hai đường thẳng song song bị cắt bởi một đường thẳng thứ ba thì:

+ Hai góc so le trong còn lại bằng nhau

+ Hai góc đồng vị bằng nhau

+ Hai góc trong cùng phía bù nhau

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *