Câu hỏi trang 10 Toán 6 tập 2 SGK Cánh Diều

Thắc mắc trang 10 SGK Toán lớp 6

Toán lớp 6 Thắc mắc trang 10 Biểu đồ cột kép là lời giải bài SGK Toán 6 tập Hai sách Cánh Diều hướng dẫn chi tiết lời giải tạo điều kiện cho những em học trò tham khảo, ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán 6. Mời những em học trò cùng tham khảo chi tiết.

Giải thắc mắc trang 10 Toán lớp 6

Thắc mắc (SGK trang 10 Toán 6): Biểu đỗ cột ở Hình 8 và Hình 9 tuần tự trình diễn số huy chương của Đoàn Thể thao Việt Nam và Đoàn Thể thao Thái Lan tại SEA Games 30.

Làm thế nào để trình diễn được đồng thời từng loại huy chương của cả hai đoàn Việt Nam và Thái Lan trên cùng một biểu đồ cột?

Lời giải chi tiết

Để trình diễn được đồng thời từng loại huy chương của cả hai đoàn Việt Nam và Thái Lan trên cùng một biểu đồ cột ta sẽ sử dụng biểu đồ cột kép – sẽ được giới thiệu trong bài học này.

Quan sát Biểu đồ cột kép ở Hình 10 ta thấy:

– Đối tượng thống kê là những loại huy chương: Vàng, Bạc, Đồng. Những đối tượng này lân lượt được trình diễn ở trục nằm ngang.

– Tiêu chí thống kê là số huy chương mỗi loại của mỗi nước.

– Ứng với mỗi đối tượng thống kê mang một số liệu thống kê theo tiêu chí, tuần tự được trình diễn ở trục thẳng đứng.

– Trong trình diễn thống kê của Đoàn Thể thao Việt Nam, những cột đều được tô màu đỏ và được quy định bằng hình chữ nhật màu đỏ ở phía trên của biểu đồ.

– Trong trình diễn thống kê của Đoàn Thể thao Thái Lan, những cột đều được tô màu xanh và được quy định bằng hình chữ nhật màu xanh ở phía trên của biểu đồ.

 • Tập dượt (SGK trang 12 Toán 6): Biểu đồ cột kép ở Hình 13 trình diễn số học trò …
 • Bài 1 (SGK trang 12 Toán 6): Khoá bồi dưỡng về Kĩ thuật công nghiệp Khoa …
 • Bài 2 (SGK trang 13 Toán 6): a) Biểu đồ ở Hình 15 thống kê số áo được bán ra …
 • Bài 3 (SGK trang 13 Toán 6): Biểu đồ ở Hình 16 thống kê số lượng ti vi …

—————————————-

Trên đây là lời giải chi tiết Thắc mắc Toán lớp 6 trang 10 Biểu đồ cột kép cho những em học trò tham khảo, nắm được cách giải những dạng toán của Chương 1: Một số yếu tố thống kê và xác suất. Qua đó giúp những em học trò ôn tập chuẩn bị cho những bài thi giữa và cuối học kì lớp 6.

Một số câu hòi Toán lớp 6 đặc sắc:

 • Cho bốn điểm phân biệt A, B, C và D, trong đó ko mang ba điểm nào thẳng hàng
 • Tìm số tự nhiên n sao cho n+4 chia hết cho n+1
 • Một số nguyên sau lúc làm tròn tới hàng nghìn cho kết quả là 110 000
 • Bác bỏ Hà mang hai tấm kính hình chữ nhật. Chiều rộng của mỗi tấm kính bằng 1/Hai chiều dài của nó
 • Chứng minh A = 2 + 2^2 + 2^3 + 2^4 +…+ 2^97+ 2^98 + 2^99 chia hết cho 7
 • Tìm số tự nhiên lúc chia cho 2,3,4,5 thì dư Hai và số đó là số to nhất mang 3 chữ số
 • Từ Một tới 100 mang bao nhiêu số chia hết cho Hai mang bao nhiêu số chia hết cho 5?
 • Chứng minh 5 + 5^2 + 5^3 + . . . +
 • Khoảng 3000 người tham gia một lễ kỉ niệm. Nếu họ xếp hàng 7, hàng 8, hàng 9 hay hàng 10
 • Một phân xưởng mang 30 người lao động. Dự kiến mỗi giờ mỗi người lao động làm được 100 sản phẩm

--- Cập nhật: 16-03-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Bài 2: Tính chất cơ bản của phân số trang 10, 11, 12 Toán lớp 6 tập 2 từ website dethikiemtra.com cho từ khoá giải bài tập toán 6 tập Hai trang 10.

Hoạt động khám phá 1

Quan sát hai phân số (frac{3}{{ – 5}}) và (frac{{ – 21}}{{35}}) và cho biết:

a) Nhân cả tử và mẫu của phân số với cùng số nguyên nào thi được phân số (frac{{ – 21}}{{35}})

b) Hai phân số đó mang bằng nhau ko?

c) Nêu ví dụ tương tự.

a) Lấy tử (mẫu) của phân số thứ hai chia cho tử (mẫu) của phân số thứ nhất ta được số cần tìm.

b) Hai phân số (frac{a}{b}) và (frac{c}{d}) bằng nhau lúc (a.d = b.c)

c) Em lấy ví dụ về hai phân số mang tính chất trên.

 a) Nhân cả tử và mẫu của phân số (frac{3}{{ – 5}})  với số 7 thì được phân số (frac{{ – 21}}{{35}}).

b) Hai phân số trên bằng nhau, vì [3.35{rm{ }} = {rm{ }} – 5.( – 21)]

c) Ví dụ: Phân số (frac{{ – 2}}{5}) và phân số (frac{4}{{ – 10}})

Hoạt động khám phá 2

Quan sát hai phân số (frac{{ – 20}}{{30}}) và (frac{4}{{ – 6}}) và cho biết:

a) Chia cả tử và mẫu của phân số (frac{{ – 20}}{{30}}) cho cùng số nguyên nào thì được phân số (frac{4}{{ – 6}})

b) Hai phân số đó mang bằng nhau ko?

c) Nêu ví dụ tương tự.

a) Lấy tử (mẫu) của phân số thứ nhất chia cho tử (mẫu) của phân số thứ hai ta được số cần tìm.

b) Hai phân số (frac{a}{b}) và (frac{c}{d}) bằng nhau lúc (a.d = b.c)

c) Em lấy ví dụ về hai phân số mang tính chất trên.

a) Chia cả tử và mẫu của phân số (frac{{ – 20}}{{30}}) cho 5 thì được phân số (frac{4}{{ – 6}})

b) Hai phân số này bằng nhau, vì [ – 20.( – 6) = {rm{ }}4.30]

c) Ví dụ: Phân số (frac{{ – 9}}{{12}}) và phân số (frac{{ – 3}}{4})

Thực hiện 1

Rút gọn những phân số (frac{{ – 18}}{{76}}); (frac{{125}}{{ – 375}}).

Nếu chia cả tử và mẫu của một phân số cho cùng một ước chung của chúng thì ta được một phân số mới bằng phân số đã cho.

Ta mang: (frac{{ – 18}}{{76}} = frac{{ – 18:2}}{{76:2}} = frac{{ – 9}}{{38}})

(frac{{125}}{{ – 375}} = frac{{125:( – 125)}}{{ – 375:( – 125)}} = frac{{ – 1}}{3})

Thực hiện 2

Viết phân số (frac{3}{{ – 5}}) thành phân số mang mẫu dương.

Nếu chia cả tử và mẫu của một phân số cho cùng một ước chung của chúng thì ta được một phân số mới bằng phân số đã cho.

Ta mang: (frac{3}{{ – 5}} = frac{{3:( – 1)}}{{ – 5:( – 1)}} = frac{{ – 3}}{5}).

Bài Một trang 12 SGK Toán 6 tập Hai Chân trời thông minh

Vận dụng tính chất Một và tính chất Hai để tìm một phân số bằng mỗi phân số sau:

a) (frac{{21}}{{13}});      b) (frac{{12}}{{ – 25}});     c) (frac{{18}}{{ – 48}});     d) (frac{{ – 42}}{{ – 24}}).

Tính chất 1: Nếu nhân cả tử và mẫu của một phân số với cùng một số nguyên khác 0 thì ta được

một phần số mới bằng phân số đã cho.

Tính chất 2: Nếu chia cả tử và mẫu của một phân số cho cùng một ước chung của chúng thì ta được một phân số mới bằng phân số đã cho.

a) (frac{{21}}{{13}} = frac{{21.2}}{{13.2}} = frac{{42}}{{26}})

b) (frac{{12}}{{ – 25}} = frac{{12.3}}{{ – 25.3}} = frac{{36}}{{ – 75}})

c) (frac{{18}}{{ – 48}} = frac{{18:6}}{{ – 48:6}} = frac{3}{{ – 8}})

d) (frac{{ – 42}}{{ – 24}} = frac{{ – 42:(6)}}{{ – 24:( – 6)}} = frac{7}{4}).

Giải bài Hai trang 12 SGK Toán 6 Chân trời thông minh tập 2

Rút gọn những phân số sau:

(frac{{12}}{{ – 24}}); (frac{{ – 39}}{{75}}); (frac{{132}}{{ – 264}}).

Nếu chia cả tử và mẫu của một phân số cho cùng một ước chung của chúng thì ta được một phân số mới bằng phân số đã cho.

 Ta mang: (frac{{12}}{{ – 24}} = frac{{12:12}}{{ – 24:12}} = frac{1}{{ – 2}})

(frac{{ – 39}}{{75}} = frac{{ – 39:3}}{{75:3}} = frac{{ – 13}}{{25}})

(frac{{132}}{{ – 264}} = frac{{132:132}}{{ – 264:132}} = frac{1}{{ – 2}}).

Giải bài 3 trang 12 Toán 6 tập Hai CTST

Viết mỗi phân số dưới đây thành phân số bằng nó mang mẫu số dương:

(frac{1}{{ – 2}}); (frac{{ – 3}}{{ – 5}}); (frac{2}{{ – 7}}).

Nhân hoặc chia cả tử và mẫu của những phân số đã cho cho (( – 1)).

 Ta mang: (frac{1}{{ – 2}} = frac{{1.( – 1)}}{{ – 2.( – 1)}} = frac{{ – 1}}{2})

(frac{{ – 3}}{{ – 5}} = frac{{ – 3:( – 1)}}{{ – 5:( – 1)}} = frac{3}{5})

(frac{2}{{ – 7}} = frac{{2.( – 1)}}{{ – 7.( – 1)}} = frac{{ – 2}}{7}).

Giải bài 4 trang 12 Toán 6 tập Hai Chân trời thông minh

Tiêu dùng phân số mang mẫu số dương nhỏ nhất để biểu thị xem số phút sau đây chiếm bao nhiều phần của một giờ?

a) 15 phút;    b) 20 phút;    c) 45 phút;   d) 50 phút.

Phân số cần tìm = Số phút/60

Sau đó rút gọn phân số trên.

 a) (frac{{15}}{{60}} = frac{{15:15}}{{60:15}} = frac{1}{4})

Vậy 60 phút chiếm (frac{1}{4}) giờ.

b) (frac{{20}}{{60}} = frac{{20:20}}{{60:20}} = frac{1}{3})

Vậy 20 phút chiếm (frac{1}{3}) giờ

c) (frac{{45}}{{60}} = frac{{45:15}}{{60:15}} = frac{3}{4})

Vậy 45 phút chiếm (frac{3}{4}) giờ.

d) (frac{{50}}{{60}} = frac{{50:10}}{{60:10}} = frac{5}{6})

Vậy 50 phút chiếm (frac{5}{6}) giờ.

Bài 5 trang 12 SGK Toán 6 CTST tập 2

Tiêu dùng phân số để viết mỗi khối lượng sau theo tạ, theo tấn.

a) 20 kg;   b) 55 kg;   c) 87 kg    d) 91 kg.

Một tạ = 100 kg,  Một tấn = 1000 kg.

 a) Ta mang: (frac{{20}}{{100}} = frac{1}{5}) nên (20kg = frac{1}{5}) tạ

(frac{{20}}{{1000}} = frac{1}{{50}}) nên 20 kg = (frac{1}{{50}}) tạ

b) Ta mang:

(frac{{55}}{{100}} = frac{{55:5}}{{100:5}} = frac{{11}}{{20}})

nên (55kg = frac{{11}}{{20}}) tạ

(frac{{55}}{{1000}} = frac{{11}}{{200}}) nên 55kg = (frac{{11}}{{200}}) tấn

c) Ta mang:

87 kg = (frac{{87}}{{100}}) tạ

87kg = (frac{{87}}{{1000}}) tấn

d) Ta mang:

91kg = (frac{{91}}{{100}}) tạ

91kg = (frac{{91}}{{1000}}) tấn

Bài 6 trang 12 Toán 6 Chân trời thông minh

Tiêu dùng phân số mang mẫu số dương nhỏ nhất biểu thị trường tô màu trong mỗi hình sau.

Phân số biểu thị trường tô màu trong mỗi hình = Số ô tô màu/ tổng số ô

 Hình a: (frac{2}{8} = frac{1}{4})

Hình b: (frac{9}{{12}} = frac{3}{4})

Hình c: (frac{{15}}{{35}} = frac{5}{7})

Hình d: (frac{{25}}{{49}})

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *