Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 54, 55 SGK Toán 6 tập 2 Chân trời sáng tạo

Giải SGK Toán lớp 6 trang 54, 55 tập Hai Chân trời thông minh - Bài 1. Hình mang trục đối xứng. Bài 5 trang 55: Hình nào sau đây mang trục đối xứng?

Bài Một trang 54 SGK Toán 6 tập 2 - Chân trời thông minh

Hình nào sau đây mang trục đối xứng?

Phương pháp:

Hình mang trục đối xứng là hình tồn tại một đường thẳng chia hình thành Hai phần sao cho hai phần của hình chồng khít lên nhau.

Đường thẳng trên là trục đối xứng của hình đó.

Lời giải:

Hình a) ko mang trục đối xứng.

Hình b) mang trục đối xứng (như hình vẽ). 

Hình c) mang trục đối xứng (như hình vẽ).

Hình d) mang trục đối xứng (như hình vẽ).

Vậy những hình mang trục đối xứng là hình b), hình c) và hình d).

Bài Hai trang 55 SGK Toán 6 tập 2 - Chân trời thông minh

Đường nét đứt mang phải là trục đối xứng của mỗi hình sau ko?

Phương pháp:

Hình mang trục đối xứng là hình tồn tại một đường thẳng chia hình thành Hai phần sao cho hai phần của hình chồng khít lên nhau. Đường thẳng trên là trục đối xứng của hình đó.

Lời giải:

- Hình a) gập đôi hình theo đường nét đứt, ta được hai nửa hình chồng khít lên nhau nên đường nét đứt là trục đối xứng.

- Hình b) gập đôi hình theo đường nét đứt, ta được hai nửa hình chồng khít lên nhau nên đường nét đứt là trục đối xứng.

- Hình c) gập đôi hình theo đường nét đứt, ta được hai nửa hình ko chồng khít lên nhau nên đường nét đứt ko phải là trục đối xứng.

Vậy hình a) và hình c) mang đường nét đứt là trục đối xứng của hình.

Bài 3 trang 55 SGK Toán 6 tập 2 - Chân trời thông minh

Tìm trục đối xứng của mỗi hình sau.

a) Hình vuông,

b) Hình chữ nhật;

c) Hình tam giác đều;

d) Hình bình hành;

e) Hình thoi;

g) Hình thang cân.

Phương pháp:

Hình mang trục đối xứng là hình tồn tại một đường thẳng chia hình thành Hai phần sao cho hai phần của hình chồng khít lên nhau.

Đường thẳng trên là trục đối xứng của hình đó.

Lời giải:

a) Hình vuông mang bốn trục đối xứng gồm:

- Hai đường chéo của hình vuông.

- Hai đường thẳng đi qua giao điểm của hai đường chéo và vuông góc với hai trong bốn cạnh của hình vuông.

Hình minh họa:

b) Hình chữ nhật mang hai trục đối xứng là đường thẳng đi qua trung điểm của những cặp cạnh đối diện của hình chữ nhật.

Hình minh họa:

c) Hình tam giác đều mang ba trục đối xứng là ba đường cao của tam giác.

Hình minh họa:

d) Hình bình hành ko mang trục đối xứng.

e) Hình thoi mang hai trục đối xứng là hai đường chéo.

Hình minh họa:

g) Hình thang cân mang một trục đối xứng là đường thẳng đi qua trung điểm hai đáy.

Hình minh họa:

Bài 4 trang 55 SGK Toán 6 tập 2 - Chân trời thông minh

Hình nào sau đây mang trục đối xứng? Nếu mang hãy chỉ ra trục đối xứng của nó.

Phương pháp:

Hình mang trục đối xứng là hình tồn tại một đường thẳng chia hình thành Hai phần sao cho hai phần của hình chồng khít lên nhau.

Đường thẳng trên là trục đối xứng của hình đó.

Lời giải:

Hình a) ko mang trục đối xứng.

Hình b) ko mang trục đối xứng.

Hình c) mang trục đối xứng, được trình diễn như trên hình vẽ.

Bài 5 trang 55 SGK Toán 6 tập 2 - Chân trời thông minh

Hình nào sau đây mang trục đối xứng?

Phương pháp:

Nếu mang một đường thẳng chia hình thành Hai phần sao cho Hai phần của hình chồng khít lên nhau thì hình đó mang trục đối xứng.

Đường thẳng trên là trục đối xứng của hình đó.

Lời giải:

Hình con cua mang trục đối xứng, được trình diễn như hình vẽ.

Hình củ khoai lang ko mang trục đối xứng.

Vậy hình con cua và hình củ khoai lang, chỉ mang hình con cua mang trục đối xứng.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *