Giải Bài 25: Đa thức một biến trang 25, 26, 27, 28, 29, 30 Toán lớp 7 Kết nối tri thức

Hướng dẫn trả lời những nghi vấn trang 25, 26, 27, 28, 29, 30 sách Toán lớp 7 KNTT Bài 25 Đa thức một biến đầy đủ và chuẩn xác nhất, mời những em học trò và phụ huynh cùng tham khảo

Bài 7.5 trang 30 SGK Toán KNTT lớp 7 tập 2

a) Tính . Tìm hệ số và bậc của đơn thức nhận được.

b) Tính . Tìm hệ số và bậc của đơn thức nhận được.

Gợi ý đáp án:

.

Hệ số: 2

Bậc: 5

Hệ số: -2

Bậc: 3

Bài 7.6 trang 30 SGK Toán KNTT lớp 7 tập 2

Cho hai đa thức:

a) Thu gọn và sắp xếp hai đa thức trên theo lũy thừa giảm của biến.

b) Tìm bậc, hệ số cao nhất và hệ số tự do của mỗi đa thức đã cho.

Gợi ý đáp án:

a)

b) * Đa thức A(x):

  • Bậc của đa thức là: 4
  • Hệ số cao nhất là: -7
  • Hệ số tự do là: 9

* Đa thức B(x):

  • Bậc của đa thức là: 4
  • Hệ số cao nhất là: 8
  • Hệ số tự do là: -7

Bài 7.7 trang 30 SGK Toán KNTT lớp 7 tập 2

Cho hai đa thức:

a) Thu gọn và sắp xếp hai đa thức trên theo lũy thừa giảm của biến.

b) Tìm bậc, hệ số cao nhất và hệ số tự do của mỗi đa thức đã cho.

Gợi ý đáp án:

a)

b) P(1) = 2.12 = 2

P(0) = 2. 02 = 0

Q(-1) = 8.(-1)2 – 2.(-1) +5 = 8 +2 +5 =15

Q(0) = 8.02 – 2.0 + 5 = 5

Bài 7.8 trang 30 SGK Toán KNTT lớp 7 tập 2

Người ta sử dụng hai máy bơm để bơm nước vào một bể chứa nước. Máy thứ nhất bơm mỗi giờ được 22 m3 nước. Máy thứ hai bơm mỗi giờ được 16 m3 nước. Sau lúc cả hai máy chạy trong x giờ, người ta tắt máy thứ nhất và để máy thứ hai chạy thêm 0,5 giờ nữa thì bể nước đầy.

Hãy viết đa thức (biến x) biểu thị dung tích bể (m3). Biết rằng trước lúc bơm, trong bể với 1,5 m3 nước. Tìm hệ số cao nhất và hệ số tự do của đa thức đó.

Gợi ý đáp án:

Đa thức V(x) = 22.x + 16.x + 0,5.16 + 1,5 = (22+16).x + 8 + 1,5 = 38.x + 9,5

Hệ số cao nhất: 38

Hệ số tự do: 9,5

Bài 7.9 trang 30 SGK Toán KNTT lớp 7 tập 2

Viết đa thức F(x) thỏa mãn đồng thời những điều kiện sau:

  • Bậc của F(x) bằng 3
  • Hệ số của x2 bằng hệ số của x và bằng 2
  • Hệ số cao nhất của F(x) bằng -6 và hệ số tự do bằng 3.

Gợi ý đáp án:

F(x) = -6x3 + 2x2 + 2x + 3

Bài 7.10 trang 30 SGK Toán KNTT lớp 7 tập 2

Rà soát xem:

a) với phải là nghiệm của đa thức  ko?

b) Trong ba số 1; -Một và 2, số nào là nghiệm của đa thức Q(x) = x2 + x – 2?

Gợi ý đáp án:

a) Ta với: 

Vậy  là nghiệm của đa thức 

b) Q(1) = 12 +1 – 2 = 0

Q(-1) = (-1)2 + (-1) – 2 = -2

Q(2) = 22 + 2 – 2 = 4

Vì Q(1) = 0 nên x = Một là nghiệm của Q(x)

Bài 7.11 trang 30 SGK Toán KNTT lớp 7 tập 2

Mẹ cho Quỳnh 100 nghìn đồng. Quỳnh tìm một bộ dụng cụ học tập với giá 37 nghìn đồng và một cuốn sách tham khảo môn Toán với giá x (nghìn đồng).

a) Hãy tìm đa thức ( biến x) biểu thị số tiền Quỳnh còn lại (đơn vị: nghìn đồng). Tìm bậc của đa thức đó.

b) Sau lúc tìm sách thì Quỳnh tiêu vừa hết số tiền mẹ cho. Hỏi giá tiền tài cuốn sách là bao nhiêu?

Gợi ý đáp án:

a) Đa thức C(x) = 100 – 37 – x = - x + 63

Bậc của đa thức là 1

b) Sau lúc tìm sách, ta với số tiền còn lại là 0 hay – x + 63 = 0

⇒ 63 = x hay x = 63

Vậy giá tiền cuốn sách là 63 nghìn đồng

Trên đây là nội dung gợi ý trả lời những nghi vấn và bài tập trong SGK Toán 7 Bài 25 Chương 7 trang 25, 26, 27, 28, 29, 30 bộ sách Kết nối tri thức chi tiết và dễ hiểu nhất. Ngoài ra những bạn với thể tham khảo những bài tập khác cùng bộ sách đã được đăng tải trên chuyên trang của chúng tôi.

CLICK NGAY vào TẢI VỀ để download Giải Toán 7 Kết nối tri thức Bài 25 Đa thức một biến trang 25, 26, 27, 28, 29, 30 file PDF hoàn toàn miễn phí.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *