Giải Toán 7 trang 108, 109 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Giải bài 5.18, 5.19, 5.20, 5.21 trang 108, 109 SGK Toán lớp 7 tập Một kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 5.21. Để trình diễn dữ liệu trong những tình huống sau, em sẽ chọn loại biểu đồ nào?

Bài 5.18 trang 108 SGK Toán 7 tập 1 - Kết nối tri thức

Một nhóm nghiên cứu đã khảo sát về ước mơ nghề nghiệp của những bạn học trò khối 7 của một tỉnh và thu được kết quả như những biểu đồ Hình 5.37.

a) Lập bảng thống kê về ước mơ nghề nghiệp của những bạn nam, nữ.

b) Liệt kê những nghề sở hữu tỉ lệ bạn nữ lựa chọn cao hơn những bạn nam.

c) Một trường Trung học của tỉnh này sở hữu 250 học trò khối 7, gồm 130 bạn nam và 120 bạn nữ, hãy dự đoán số bạn sở hữu ước mơ trở thành thầy giáo.

Phương pháp:

a)      Quan sát hai biểu đồ và lập bảng thống kê

b)      Quan sát bảng vừa lập ở ý a và trả lời nghi vấn

c)      Muốn tìm a% của b ta tính (b.frac{a}{{100}})

Lời giải:

a) Bảng thống kê về ước mơ nghề nghiệp của những bạn nam:

Nghề nghiệp  

Bác bỏ sĩ

Công an

Thầy giáo

Kĩ sư

Nghề khác

Tỉ lệ

33%

27%

13%

20%

7%

Bảng thống kê về ước mơ nghề nghiệp của những bạn nữ:

Nghề nghiệp  

Bác bỏ sĩ

Công an

Thầy giáo

Kĩ sư

Nghề khác

Tỉ lệ

29%

8%

42%

17%

4%

b) Nghề sở hữu tỉ lệ những bạn nữ lựa chọn cao hơn những bạn nam là: Thầy giáo.

c) Số bạn nam sở hữu ước mơ trở thành thầy giáo là: 13% . 130 = .130=16,9≈17 bạn

Số bạn nữ sở hữu ước mơ trở thành thầy giáo là: 42% . 120 =.120=50,4≈50  bạn.

Số bạn ước mơ trở thành thầy giáo là: 50 + 17 = 67 bạn.

Vậy số bạn ước mơ trở thành thầy giáo là 67 bạn.

Bài 5.19 trang 108 SGK Toán 7 tập 1 - Kết nối tri thức

Cho hai biểu đồ sau:

Phương pháp:

- Quan sát biểu đồ và trả lời nghi vấn

- Muốn tìm a% của b ta tính (b.frac{a}{{100}}).

Lời giải:

a) Biểu đồ Hình 5.38a cho biết tổng sản phẩm Quốc nội (GDP) Việt Nam qua những năm từ 2014 tới 2019

Biểu đồ Hình 5.38b cho biết đóng góp của những khu vực kinh tế vào GDP Việt Nam năm 2019.

b) Năm 2019, GDP của Việt Nam là 261 tỉ đô la Mỹ, trong đó:

Nhà cung cấp đóng góp: (261.frac{{45}}{{100}} = 117,45) (tỉ đô la Mỹ)

Nông nghiệp đóng góp: (261.frac{5}{{100}} = 13,05)(tỉ đô la Mỹ)

Công nghiệp và xây dựng đóng góp: (261.frac{{50}}{{100}} = 130,5)(tỉ đô la Mỹ)

Bài 5.20 trang 109 SGK Toán 7 tập 1 - Kết nối tri thức

Biểu đồ đoạn thẳng Hình 5.40 cho biết số dân và dự đoán quy mô dân số của Trung Quốc và Ấn Độ tới năm 2050.

Từ biểu đồ trên, em hãy dự đoán:

a) Năm 2020, số dân nước nào to hơn, tương ứng là khoảng bao nhiêu tỉ người?

b) Tới khoảng năm nào thì số dân hai nước bằng nhau?

c) Xác định xu thế tăng, giảm dân số của mỗi nước trong quá khứ và trong tương lai.

Phương pháp:

Quan sát biểu đồ và trả lời nghi vấn

Lời giải:

a) Năm 2020, số dân của Trung Quốc to hơn, tương ứng 1,44 tỉ người.

b) Tới khoảng năm 2025 thì số dân hai nước bằng nhau.

c) Từ năm 2000 tới năm 2050, số dân của Ấn Độ ở xu hướng tăng nhanh.

Từ năm 2000 tới năm 2030, số dân của Trung Quốc ở xu hướng tăng chậm.

Từ năm 2030 tới năm 2050, số dân của Trung Quốc ở xu hướng giảm.

Bài 5.21 trang 109 SGK Toán 7 tập 1 - Kết nối tri thức

Để trình diễn dữ liệu trong những tình huống sau, em sẽ chọn loại biểu đồ nào?

a) Tỉ lệ đóng góp vào GDP của những thành phần kinh tế ở Việt Nam;

b) Sự thay đổi của giá gạo xuất khẩu từ năm 2010 tới nay.

Phương pháp:

Chọn loại biểu đồ thích hợp: Biểu đồ tròn hoặc biểu đồ đoạn thẳng.

Lời giải:

a) Để trình diễn tỉ lệ đóng góp vào GDP của những thành phần kinh tế ở Việt Nam thì ta sử dụng biểu đồ hình quạt.

b) Để trình diễn sự thay đổi giá gạo xuất khẩu từ năm 2010 tới nay thì ta sử dụng biểu đồ đoạn thẳng.

Sachbaitap.com

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *