Giải SBT Toán 8 Bài 12: Hình vuông
Giải SBT Toán 8 Bài 12: Hình vuông

Để học tốt Toán lớp 8, dưới đây liệt kê những bài giải bài tập Sách bài tập Toán 8 Bài 12: Hình vuông. Bạn vào tên bài hoặc để theo dõi bài giải sbt Toán lớp 8 tương ứng.

 • Bài 144 (trang 98 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Cho tam giác ABC vuông tại A, đường phân giác AD...

 • Bài 145 (trang 98 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Cho hình vuông ABCD. Trên AB, BC, CD, DA lấy theo thứ tự...

 • Bài 146 (trang 98 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Cho tam giác ABC, điểm I nằm giữa B và C. Qua I vẽ đường...

 • Bài 147 (trang 98 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Hình chữ nhật ABCD sở hữu AB = 2AD. Gọi P, Q theo thứ tự là...

 • Bài 148 (trang 98 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Cho tam giác ABC vuông cân tại A. Trên cạnh BC lấy những điểm H...

 • Bài 149 (trang 98 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Cho hình vuông ABCD. Trên cạnh AD lấy điểm F, trên cạnh...

 • Bài 150 (trang 98 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Cho hình chữ nhật sở hữu hai cạnh kề ko bằng nhau...

 • Bài 151 (trang 98 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Cho hình vuông ABCD. Gọi E là một điểm nằm giữa O và D...

 • Bài 152 (trang 99 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Cho hình vuông DEBC. Trên cạnh DC lấy điểm A, trên tia đối của tia...

 • Bài 153 (trang 99 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Cho tam giác ABC. Vẽ ở ngoài tam giác những hình vuông ABDE...

 • Bài 154 (trang 99 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Cho hình vuông ABCD, điểm E thuộc cạnh CD. Tia phân giác...

 • Bài 155 (trang 99 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Cho hình vuông ABCD. Gọi E, F theo thứ tự là trung điểm của AB...

 • Bài 156 (trang 99 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Cho hình vuông ABCD. Vẽ điểm E trong hình vuông sao...

Bài tập bổ sung (trang 99)

 • Bài 12.1 (trang 99 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Hình vuông sở hữu chu vi bằng 8 thì đường chéo bằng...

 • Bài 12.2 (trang 99 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Cho hình thoi ABCD, O là giao điểm của hai đường chéo...

 • Bài 12.3 (trang 99 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Cho hình vuông ABCD. Trên cạnh DC lấy điểm E, trên cạnh BC...

Những bài giải bài tập sách bài tập Toán 8 (SBT Toán 8) khác:

 • Bài 11: Hình thoi
 • Ôn tập chương 1 - Phần Hình học
 • Bài 1: Đa giác. Đa giác đều
 • Bài 2: Diện tích hình chữ nhật
 • Giải bài tập sgk Toán 8
 • Những dạng bài tập Toán 8 (sở hữu đáp án)
 • Top 75 Đề thi Toán 8 sở hữu đáp án

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Nhà băng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com
Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *