Giải SBT Toán 8 trang 28, 29 tập 1 Bài 5: Phép cộng các phân thức đại số

Giải sách bài tập Toán 8 trang 28, 29 tập Một bài 5: Phép cùng những phân thức đại số được trả lời chi tiết và rõ ràng nhất, tạo điều kiện cho những bạn học trò mang thể tham khảo và chuẩn bị tốt nhất cho bài học sắp tới nhé.

Giải bài 17 trang 28 lớp 8 SBT Toán tập 1

Cùng những phân thức cùng mẫu thức:

Lời giải:

Giải bài 18 trang 28 Toán SBT lớp 8 tập 1

Cùng những phân thức khác mẫu thức:

Lời giải:

a. Mẫu thức chung: 36x2y2.

b. Mẫu thức chung 45x3y3.

c. Mẫu thức chung: 4x2 – 2x = 2x.(2x – 1).

d. Mẫu thức chung: x3 + 1 = (x + 1)(x2 – x + 1)

 

Giải bài 19 trang 29 SBT Toán tập Một lớp 8

Tiêu dùng quy tắc đổi dấu để tìm mẫu thức chung rồi thực hiện phép cùng:

Lời giải:

 

  

 

Giải bài 20 trang 29 tập Một SBT Toán lớp 8

Cùng những phân thức:

Lời giải:

a.

b.

c.

Giải bài 21 trang 29 Toán lớp 8 SBT tập 1

Làm tính cùng những phân thức:

Lời giải:

Giải bài 22 trang 29 SBT lớp 8 Toán tập 1

Cho hai biểu thức:

Chứng tỏ A = B.

Lời giải:

Ta mang:

Vậy A = B.

Giải bài 23 trang 29 SBT Toán lớp 8 tập 1

Con tàu du lịch “Sông Hồng” đưa khách từ Hà Nội tới Việt Trì. Sau đó, nó nghỉ lại Việt Trì Hai giờ rồi quay về Hà Nội. Độ dài khúc sông từ Hà Nội tới Việt Trì là 70 km. Véc tơ vận tốc tức thời dòng nước là 5km/h. Véc tơ vận tốc tức thời thực của con tàu (tức là véc tơ vận tốc tức thời trong nước yên lặng) là x km/h.

a. Hãy trình diễn qua x:

- Thời kì ngược từ Hà Nội tới Việt Trì.

- Thời kì xuôi từ Việt Trì về Hà Nội.

- Thời kì kể từ lúc xuất phát tới lúc về tới Hà Nội.

b. Tính thời kì kể từ lúc xuất phát tới lúc con tàu về tới Hà Nội, biết rằng véc tơ vận tốc tức thời lúc ngược dòng của con tàu là 20 km/h.

Lời giải:

a. Véc tơ vận tốc tức thời tàu đi từ Hà Nội lên Việt Trì ngược dòng là x - 5 (km/h)

Lúc đó thời kì tàu đi từ Hà Nội tới Việt Trì là 70 / (x - 5) (h)

Véc tơ vận tốc tức thời tàu từ Việt Trì về Hà Nội lúc xuôi dòng là: x + 5 (km/h)

Thời kì đi từ Việt Trì về Hà Nội là: 70/(x+5) (km/h)

Thời kì kể từ lúc xuất phát tới lúc về tới Hà Nội là:

b. Véc tơ vận tốc tức thời lúc ngược dòng: x - 5 = 20 ⇒ x = 25 (km/h)

Véc tơ vận tốc tức thời lúc xuôi dòng là 25 + 5 = 30 (km/h)

Thay vào (1), ta được

►► CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để download Giải sách bài tập Toán lớp 8 tập Một trang 28, 29 file word, pdf hoàn toàn miễn phí.


--- Cập nhật: 17-03-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Câu 18 trang 28 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1 từ website sachbaitap.com cho từ khoá giải bài tập toán 8 sbt trang 28.

Cùng những phân thức khác mẫu thức:

Cùng những phân thức khác mẫu thức:

a. ({5 over {6{x^2}y}} + {7 over {12x{y^2}}} + {{11} over {18xy}})

b. ({{4x + 2} over {15{x^3}y}} + {{5y - 3} over {9{x^2}y}} + {{x + 1} over {5x{y^3}}})

c. ({3 over {2x}} + {{3x - 3} over {2x - 1}} + {{2{x^2} + 1} over {4{x^2} - 2x}})

d. ({{{x^3} + 2x} over {{x^3} + 1}} + {{2x} over {{x^2} - x + 1}} + {Một over {x + 1}})

Giải:

a. ({5 over {6{x^2}y}} + {7 over {12x{y^2}}} + {{11} over {18xy}})( = {{30y} over {36{x^2}{y^2}}} + {{21x} over {36{x^2}{y^2}}} + {{22xy} over {36{x^2}{y^2}}} = {{30y + 21x + 22xy} over {36{x^2}{y^2}}})

b. ({{4x + 2} over {15{x^3}y}} + {{5y - 3} over {9{x^2}y}} + {{x + 1} over {5x{y^3}}})

(eqalign{  &  = {{3{y^2}left( {4x + 2} right)} over {45{x^3}{y^3}}} + {{5x{y^2}left( {5y - 3} right)} over {45{x^3}{y^3}}} + {{9{x^2}left( {x + 1} right)} over {45{x^3}{y^3}}}  cr  &  = {{12x{y^2} + 6{y^2} + 25x{y^3} - 15x{y^2} + 9{x^3} + 9{x^2}} over {45{x^3}{y^3}}} cr&= {{6{y^2} + 25x{y^3} - 3x{y^2} + 9{x^3} + 9{x^2}} over {45{x^3}{y^3}}} cr} )

c. ({3 over {2x}} + {{3x - 3} over {2x - 1}} + {{2{x^2} + 1} over {4{x^2} - 2x}})

( = {3 over {2x}} + {{3x - 3} over {2x - 1}} + {{2{x^2} + 1} over {2xleft( {2x - 1} right)}})

(eqalign{  &  = {{3left( {2x - 1} right)} over {2xleft( {2x - 1} right)}} + {{2xleft( {3x - 3} right)} over {2xleft( {2x - 1} right)}} + {{2{x^2} + 1} over {2xleft( {2x - 1} right)}}cr& = {{6x - 3 + 6{x^2} - 6x + 2{x^2} + 1} over {2xleft( {2x - 1} right)}}  cr  &  = {{8{x^2} - 2} over {2xleft( {2x - 1} right)}} cr&= {{2left( {4{x^2} - 1} right)} over {2xleft( {2x - 1} right)}} = {{left( {2x + 1} right)left( {2x - 1} right)} over {xleft( {2x - 1} right)}} = {{2x + 1} over x} cr} )

d. ({{{x^3} + 2x} over {{x^3} + 1}} + {{2x} over {{x^2} - x + 1}} + {Một over {x + 1}})( = {{{x^3} + 2x} over {left( {x + 1} right)left( {{x^2} - x + 1} right)}} + {{2x} over {{x^2} - x + 1}} + {Một over {x + 1}})

(eqalign{  &  = {{{x^3} + 2x} over {left( {x + 1} right)left( {{x^2} - x + 1} right)}} + {{2xleft( {x + 1} right)} over {left( {x + 1} right)left( {{x^2} - x + 1} right)}} + {{{x^2} - x + 1} over {left( {x + 1} right)left( {{x^2} - x + 1} right)}}  cr  &  = {{{x^3} + 2x + 2{x^2} + 2x + {x^2} - x + 1} over {left( {x + 1} right)left( {{x^2} - x + 1} right)}} cr&= {{{x^3} + 3{x^2} + 3x + 1} over {left( {x + 1} right)left( {{x^2} - x + 1} right)}} = {{{{left( {x + 1} right)}^3}} over {left( {x + 1} right)left( {{x^2} - x + 1} right)}}  cr  &  = {{{{left( {x + 1} right)}^2}} over {{x^2} - x + 1}} cr} )

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 8 - Xem ngay

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *