Bài 36 trang 34 SBT Toán 8 Tập 1
Bài 8: Phép chia những phân thức đại số

Bài 36 trang 34 SBT Toán 8 Tập 1: Hãy làm những phép chia sau:

a) 7x+ 2 3x y 3   :​   14x+​ 4 x 2 y ;

b) 8xy 3x −1 :​   12x y 3 5−15x ;

c) 27−  x 3 5x + 5 :   2x− 6 3x+ 3 ;

d) (​4 x 2 −16)  :   3x+​ 6 7x −2 ;

e) 3 x 3 +​  3 x− 1 :​  ( x 2 −  x+ ​1) .

Lời giải:

a) 7x+ 2 3x y 3   :​   14x+​ 4 x 2 y

=   7x+ 2 3x y 3   .​  x 2 y 14x+ 4   =   (7x+ 2)  x 2 y 3x y 3  (14x+ 4)

=  (7x+ 2)  x 2 y 3x y 3  . 2 (7x+ 2)   =    x 6 y 2 .

b) 8xy 3x −1 :​   12x y 3 5−15x

=   8xy 3x −1   .   5−15x 12x y 3 =   8xy (5−15x) (3x−1) .  12x y 3

=   8xy . 5 (1−3x) (3x−1) .  12x y 3   =   −10 3 y 2 .

c) 27−  x 3 5x + 5 :   2x− 6 3x+ 3

=   27−  x 3 5x + 5 .   3x+  3 2x−6

=   (27−  x 3 ) (3x+ 3) (5x + 5) (2x−6)   

=   (​3−x) (9+3x+  x 2 ) . 3 (x+1) 5 (x+1) . 2 (x−3)

=   −3 (9+3x+  x 2 ) 10 .

d) (​4 x 2 −16)  :   3x+​ 6 7x −2 =  (​4 x 2 −16) .   7x−2 3x+ 6

=   (4 x 2 −16) (7x−2) 3x+ 6 =  (2x+ 4) (2x−4) (7x−2) 3 (x+ 2)

=   2 (x+​ 2) . 2 (x−2) (7x−2) 3 (x+2)  =  4 (x−2) (7x−2) 3 .

e) 3 x 3 +​  3 x− 1 :​  ( x 2 − x+ ​1) =   3 x 3 +​  3 x− 1 .   1 x − 2 x+1 ​ 

=   3 ( x 3 +​  1) (x− 1) ( x 2 −x+​1) =   3 (x+​  1) ( x 2 −x+ 1) (x− 1) ( x 2 −x+​1)

=   3 (x+1) x−1 .

Những bài giải bài tập sách bài tập Toán 8 (SBT Toán 8) khác:

 • Bài 36 (trang 34 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Hãy làm những phép chia sau...

 • Bài 37 (trang 34 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Thực hiện phép tính...

 • Bài 38 (trang 34 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Rút gọn biểu thức...

 • Bài 39 (trang 34 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Thực hiện phép chia phân thức...

 • Bài 40 (trang 34 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Tìm Q, biết...

 • Bài 41 (trang 34 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Rút gọn những biểu thức ( chú ý tới những thứ tự những phép tính)...

 • Bài 42 (trang 35 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Hà Nội cách TP. Hồ Chí Minh x km. Quãng đường từ Hà Nội...

 • Bài 43 (trang 35 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Đố em điền được một phân thức vào chỗ trống của đẳng thức...

 • Bài 8.1 (trang 35 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Hãy thực hiện những phép tính sau...

 • Bài 8.2 (trang 35 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Tìm phân thức P biết...

 • Giải bài tập sgk Toán 8
 • Những dạng bài tập Toán 8 (với đáp án)
 • Top 75 Đề thi Toán 8 với đáp án

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Nhà băng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 8 với đáp án
--- Cập nhật: 23-01-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Giải SBT Toán 8 trang 34, 35 tập 1 Bài 8: Phép chia các phân thức đại số từ website tailieu.com cho từ khoá giải bài tập toán 8 sbt trang 34.

Giải sách bài tập Toán 8 trang 34, 35 tập Một Bài 8: Phép chia những phân thức đại số được trả lời chi tiết và rõ ràng nhất, tạo điều kiện cho những bạn học trò với thể tham khảo và chuẩn bị tốt nhất cho bài học sắp tới nhé.

Giải bài 36 trang 34 Toán tập Một lớp 8 SBT

Hãy làm những phép chia sau:

Lời giải:

Giải bài 37 lớp 8 SBT Toán tập Một trang 34

Thực hiện phép tính:

Lời giải:

a.

Giải bài 38 Toán SBT lớp 8 trang 34 tập 1

Rút gọn biểu thức:

Lời giải:

Giải bài 39 SBT Toán trang 34 tập Một lớp 8

Thực hiện phép chia phân thức:

Lời giải:

a.

b.

Giải bài 40 trang 34 tập Một SBT Toán lớp 8

Tìm Q, biết:

a. 

b. 

Lời giải:

a. 

Ta với

b. 

Ta với

Giải bài 41 Toán lớp 8 SBT trang 34 tập 1

Rút gọn những biểu thức ( chú ý tới những thứ tự những phép tính):

Lời giải:

a.

b.

c.

d.

e.

f.

Giải bài 42 trang 35 SBT lớp 8 Toán tập 1

Hà Nội cách TP. Hồ Chí Minh x km. Quãng đường từ Hà Nội tới Huế ngắn hơn quãng đường từ Huế tới TP. Hồ Chí Minh là 411km. Một con tàu xuất phát từ TP. Hồ Chí Minh đi Hà Nội. Sau đó 8 giờ con tàu thứ hai xuất phát từ Hà Nội đi TP. Hồ Chí Minh, chúng gặp nhau tại Huế rồi tiếp tục đi. Con tàu thứ hai phải đi 20 giờ nữa mới tới TP. Hồ Chí Minh. Hãy trình diễn:

a. Chiều dài quãng đường Hà Nội - Huế, Huế - TP. Hồ Chí Minh.

b. Véc tơ vận tốc tức thời của con tàu thứ hai.

c. Thời kì của con tàu thứ hai từ Hà Nội vào Huế.

d. Thời kì của con tàu thứ nhất từ TP. Hồ Chí Minh ra Huế.

e. Véc tơ vận tốc tức thời con tàu thứ nhất.

f. Thời kì đi của con tàu thứ nhất từ Huế ra Hà Nội.

Lời giải:

a. Quãng đường Hà Nội tới Huế là (km)

Quãng đường từ Huế tới TP.Hồ Chí Minh là (km)

b. Véc tơ vận tốc tức thời tàu thứ hai là: (km/h)

c. Thời kì tàu thứ hai từ Hà Nội tới Huế là:

d) Thời kì đi của con tàu thứ nhất từ thành xã Hồ Chí Minh ra Huế bằng tổng thời kì con tàu thứ hai đi từ Hà Nội ra Huế và 8h:

e. Véc tơ vận tốc tức thời tàu thứ nhất là:

f. Thời kì tàu thứ nhất đi từ Huế ra Hà Nội là:

Giải bài 43 SBT Toán lớp 8 tập Một trang 35

Đố em điền được một phân thức vào chỗ trống của đẳng thức:

Lời giải:

Ta với:

Để  thì 

Vậy phân thức cần điền là 

►► CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để download Giải sách bài tập Toán lớp 8 tập 1 trang 34, 35 file word, pdf hoàn toàn miễn phí.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *