Giải Toán hình học lớp 8 trang 69, 70, 71 SGK tập 1: Hình thang

Hướng dẫn giải sách giáo khoa Toán lớp 8 trang 69, 70, 71 tập 1 bài 2: Hình thang đầy đủ, chi tiết nhất. Kỳ vọng với tài liệu này sẽ giúp ích cho những bạn học trò tham khảo, chuẩn bị cho bài học sắp tới được tốt nhất.

Trả lời nghi vấn SGK Toán 8 tập Một trang 69

Cho hình 15.

a) Tìm những tứ giác là hình thang.

b) Với nhận xét gì về hai góc kề một cạnh bên của hình thang ?

Lời giải

a) Tứ giác ABCD là hình thang vì BC // AD (hai góc so le trong bằng nhau)

Tứ giác EFGH là hình thang vì FG // EH (tổng hai góc trong cùng phía bằng

105o + 75o= 180o

Tứ giác IMKN ko phải là hình thang

b) Hai góc kề một cạnh bên của hình thang bù nhau

Trả lời nghi vấn Toán SGK lớp 8 Tập Một trang 70

Hình thang ABCD với đáy AB, CD.

a) Cho biết AD // BC (h.16). Chứng minh rằng AD = BC, AB = CD.

b) Cho biết AB = CD (h.17). Chứng minh rằng AD // BC, AD = BC.

Lời giải

a)

Hình thang ABCD với đáy AB, CD ⇒ AB // CD ⇒ ∠A2 = ∠C1 ̂ (hai góc so le trong)

Lại với: AD // BC ⇒ ∠A1 = ∠C2 (hai góc so le trong)

Xét ΔABC và ΔCDA với:

∠A2 = ∠C1 (cmt)

AC chung

∠A1 = ∠C2 (cmt)

⇒ ΔABC = ΔCDA (g.c.g)

⇒ AD = BC, AB = CD (những cặp cạnh tương ứng)

b)

Xét ΔABC và ΔCDA với:

AC chung

∠A2 = ∠C1 (cmt)

AB = CD

⇒ ΔABC = ΔCDA (c.g.c)

⇒ AD = BC (hai cạnh tương ứng)

∠A1 = ∠C2 (hai góc tương ứng) ⇒ AD // BC (hai góc so le trong bằng nhau)

Giải bài 6 trang 70 SGK Toán hình tập Một lớp 8

Sử dụng thước và êke, ta với thể rà soát được hai đường thẳng với song song với nhau hay ko (xem hình 19). Trên hình 20, với những tứ giác là hình thang, với những tứ giác ko là hình thang. Bằng cách nêu trên, hãy rà soát xem trong những tứ giác ở hình 19, tứ giác nào là hình thang?

Lời giải:

Đặt ê ke như hình vẽ để rà soát xem mỗi tứ giác với hay ko hai cạnh song song.

+ Tứ giác ABCD với AB // CD nên là hình thang.

+ Tứ giác EFGH ko với hai cạnh nào song song nên ko phải hình thang.

+ Tứ giác KMNI với KM // IN nên là hình thang. v

Giải bài 7 SGK Toán hình lớp 8 trang 71 tập 1

Tìm x và y trên hình 21, biết rằng ABCD là hình thang với đáy là AB và CD.

Lời giải:

Tứ giác ABCD là hình thang với đáy là AB và CD

⇒ AB // CD

+ Hình 21a): AB // CD ⇒  (Hai góc trong cùng phía bù nhau)

hay x + 80º = 180º ⇒ x = 100º.

Lại với: AB // CD ⇒  (Hai góc trong cùng phía bù nhau)

hay 40º + y = 180º ⇒ y = 140º.

+ Hình 21b):

AB // CD ⇒ x = 70º (Hai góc đồng vị bằng nhau)

AB // CD ⇒ y = 50º (Hai góc so le trong bằng nhau)

+ Hình 21c):

AB // CD ⇒  (Hai góc trong cùng phía bù nhau)

hay x + 90º = 180º ⇒ x = 90º

AB // CD ⇒  (Hai góc trong cùng phía bù nhau)

hay y + 65º = 180º ⇒ y = 115º.

Giải bài 8 trang 71 tập Một SGK Toán hình lớp 8

Hình thang ABCD (AB // CD) với 

Tính những góc của hình thang.

Lời giải:

 

Giải bài 9 SGK Toán hình lớp 8 tập Một trang 71

Tứ giác ABCD với AB = BC và AC là tia phân giác của góc A. Chứng minh rằng ABCD là hình thang.

Lời giải:

* Để chứng minh ABCD là hình thang ta cần chứng minh AD // BC.

Thông thường để chứng minh hai đường thẳng song song ta với thể chọn một trong những cách:

+ Chứng minh hai góc so le trong bằng nhau hoặc hai góc đồng vị bằng nhau.

+ Chứng minh hai đường thẳng cùng song song hoặc cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba.

Ở bài này ta sẽ đi chứng minh hai góc so le trong bằng nhau là góc A2 và C1.

Theo giả thiết ta với:

Mà hai góc này ở vị trí so le trong

⇒ AD // BC

Vậy ABCD là hình thang (đpcm).

Giải bài 10 trang 71 SGK Toán hình lớp 8 tập 1

Đố.  Hình 12 là hình vẽ một chiếc thang. Trên hình vẽ với bao nhiêu hình thang?

Hình 12

Lời giải:

Với tất cả 6 hình thang, đó là:

    ABCD, CDFE, EFHG, ABFE, CDHG, ABHG

►► CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để giải toán lớp 8 SGK trang 69, 70, 71 tập 1 file word, pdf hoàn toàn miễn phí.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *