Bài 12 trang 104 SGK Toán 8 Tập 2
Bài 3: Thể tích của hình hộp chữ nhật

Video Bài 12 trang 104 SGK Toán 8 tập 2 - Cô Nguyễn Thị Ngọc Ánh (Thầy giáo VietJack)

Bài 12 (trang 104 SGK Toán 8 tập 2): A, B, C và D là những đỉnh của hình hộp chữ nhật cho ở hình 88. Hãy điền số thích hợp vào những ô trống ở bảng sau:

Lời giải:

Trước hết ta chứng minh hệ thức: DA2 = AB2 + BC2 + CD2.

+ ΔBCD vuông tại C suy ra: BD2 = BC2 + CD2 .

+ ΔABD vuông tại B ⇒ AD2 = AB2 + BD2

Mà BD2 = BC2 + CD2 ⇒ AD2 = AB2 + BC2 + CD2 .

Vậy AD2 = AB2 + BC2 + CD2 .

Ứng dụng hệ thức trên để tính những cạnh còn thiếu trong bảng ta mang:

+ Cột 1: AB = 6; BC = 15; CD = 42

⇒AD2 = AB2 + BC2 + CD2 = 62 + 152 + 422 = 2025

⇒AD = 45.

+ Cột 2: AB = 13; BC = 16; AD = 45

⇒CD2 = AD2 - AB2 - BC2 = 452 - 132 - 162 = 1600

⇒CD = 40.

+ Cột 3: AB = 14; CD = 70; DA = 75

⇒BC2 = DA2 - CD2 - AB2 = 752 - 702 - 142 = 529

⇒BC = 23

+ Cột 4: BC = 34; CD = 62; DA = 75

⇒AB2 = DA2 - BC2 - CD2 = 752 - 342 - 622 = 625

⇒AB = 25.

Vậy ta mang kết quả như bảng sau:

AB6131425
BC15162334
CD42407062
DA45457575

Tham khảo những bài giải bài tập Toán 8 Bài 3 khác:

 • Trả lời thắc mắc Toán 8 Tập Hai Bài 3 trang 101 : Quan sát hình hộp chữ nhật (h.84)....

 • Trả lời thắc mắc Toán 8 Tập Hai Bài 3 trang 102 : Tìm trên hình 84 những đường thẳng vuông ....

 • Bài 10 (trang 103 SGK Toán 8 tập 2): 1) Gấp hình 87a theo những nét đã chỉ ra thì mang được một hình hộp chữ nhật ...

 • Bài 11 (trang 104 SGK Toán 8 tập 2): a) Tính những kích thước của một hình hộp chữ nhật, biết rằng chúng tỉ lệ ...

 • Bài 12 (trang 104 SGK Toán 8 tập 2): A, B, C và D là những đỉnh của hình hộp chữ nhật cho ở hình 88. Hãy điền ...

 • Bài 13 (trang 104 SGK Toán 8 tập 2): a) Viết công thức tính thể tích của hình hộp chữ nhật ABCD.MNPQ (h.89). ...

 • Bài 14 (trang 104 SGK Toán 8 tập 2): Một bể nước hình hộp chữ nhật mang chiều dài 2m. Lúc đầu bể ko mang nước. ...

 • Bài 15 (trang 105 SGK Toán 8 tập 2): Một mẫu thùng hình lập phương, cạnh 7dm, mang chứa nước với độ sâu của nước ...

 • Bài 16 (trang 105 SGK Toán 8 tập 2): Thùng chứa của một xe chở hàng đông lạnh mang dạng như hình 90. Một số ...

 • Bài 17 (trang 105 SGK Toán 8 tập 2): Cho hình hộp chữ nhật ABCD.EFGH (h.91). ...

 • Bài 18 (trang 105 SGK Toán 8 tập 2): Đố: Những kích thước của môt hình hộp chữ nhật là 4cm, 3cm và 2cm. Một con kiến ...

 • Bài 3: Thể tích của hình hộp chữ nhật - Tập luyện (trang 104-105)
 • Tập luyện (trang 104-105)
 • Bài 4: Hình lăng trụ đứng
 • Bài 5: Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng
 • Bài 6: Thể tích của hình lăng trụ đứng - Tập luyện (trang 115-116)
 • Giải sách bài tập Toán 8
 • Lý thuyết & 700 Bài tập Toán 8 (mang đáp án)
 • Top 75 Đề thi Toán 8 mang đáp án

Nhà băng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com
Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *