Giải Toán 8 Bài 6: Phép trừ các phân thức đại số Giải SGK Toán 8 Tập 1 (trang 49, 50, 51)

Giải bài tập SGK Toán 8 Tập Một trang 49, 50, 51 giúp những em học trò lớp 8 xem gợi ý giải những bài tập của Bài 6: Phép trừ những phân thức đại số. Thông qua đó, những em sẽ biết cách giải toàn bộ những bài tập của bài 6 Chương hai phần Đại số trong sách giáo khoa Toán 8 Tập 1.

Giải bài tập Toán 8 trang 49, 50 tập 1

Bài 28 (trang 49 SGK Toán 8 Tập 1)

Theo quy tắc đổi dấu ta mang . Do đó ta cũng mang . Chẳng hạn, phân thức đối của là . Vận dụng điều này hãy điền những phân thức thích hợp vào những chỗ trống dưới đây:

Gợi ý đáp án:

a)

b)

Bài 29 (trang 50 SGK Toán 8 Tập 1)

Làm tính trừ những phân thức sau:

Gợi ý đáp án:

a)

b)

c)

d)

Bài 30 (trang 50 SGK Toán 8 Tập 1)

Thực hiện những phép tính sau:

Gợi ý đáp án:

a)

b)

Bài 31 (trang 50 SGK Toán 8 Tập 1)

Chứng tỏ rằng mỗi hiệu sau đây bằng một phân thức mang tử bằng 1:

Gợi ý đáp án:

a)

b)

Bài 32 (trang 50 SGK Toán 8 Tập 1)

Đố. Đố em tính nhanh được tổng sau:

Gợi ý đáp án:

Ta mang:

Do đó, cùng vế với vế của những dòng trên, ta được:

Giải bài tập Toán 8 trang 50, 51 tập 1: Tập luyện

Bài 33 (trang 50 SGK Toán 8 Tập 1)

Làm những phép tính sau:

Gợi ý đáp án:

a)

b)

Bài 34 (trang 50 SGK Toán 8 Tập 1)

Sử dụng quy tắc đổi dấu rồi thực hiện những phép tính:

Gợi ý đáp án:

Ta mang:

a)

b)

Bài 35 (trang 50 SGK Toán 8 Tập 1)

Thực hiện những phép tính:

Gợi ý đáp án:

Ta mang:

a)

b)

Bài 36 (trang 51 SGK Toán 8 Tập 1)

Một đơn vị may phải sản xuất 10 000 sản phẩm trong x ngày. Lúc thực hiện ko những đã làm xong sớm một ngày mà còn làm thêm được 8$ sản phẩm.

a) Hãy trình diễn qua x:

  • Số sản phẩm phải sản xuất trong một ngày theo kế hoach.
  • Số sản phẩm thực tế đã sản xuất trong một ngày.
  • Số sản phẩm đã làm thêm trong một ngày.

b) Tính số sản phẩm đã làm thêm trong một ngày với x = 25.

Gợi ý đáp án:

a) Trình diễn qua x:

– Số sản phẩm phải sản xuất trong một ngày theo kế hoạch sẽ bằng tổng số sản phẩm chia cho số ngày sản xuất: (sản phẩm)

– Tổ chức làm xong sớm một ngày mà còn làm thêm được 80 sản phẩm nên số sản phẩm thực tế làm trong một ngày là:

(sản phẩm)

– Số sản phẩm làm thêm trong một ngày là:

(sản phẩm)

b) Với x = 25 thì số sản phẩm đã làm thêm trong một ngày sẽ là:

(sản phẩm)

Bài 37 (trang 51 SGK Toán 8 Tập 1)

Đố. Cho phân thức. Đố em tìm được một phân thức mà lúc lấy phân thức đã cho trừ đi phân thức phải tìm thì được một phân thức đối của phân thức đã cho.

Gợi ý đáp án:

Gọi Q là phân thức phải tìm, ta mang:

Suy ra:

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *