Bài 18 trang 105 SBT Toán 9 Tập 1
Bài 1: Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông

Bài 18 trang 105 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: Cho tam giác ABC vuông tại A. Vẽ đường cao AH. Chu vi của tam giác ABH là 30cm và chu vi của tam giác ACH là 40cm. Tính chu vi của tam giác ABC.

Lời giải:

Gọi a, b, c tuần tự là chu vi của những tam giác ABC, ABH, ACH.

Ta với: b = 30cm, c = 40cm

Xét hai tam giác vuông AHB và CHA, ta với:

Những bài giải bài tập sách bài tập Toán 9 (SBT Toán 9) khác:

 • Hãy tính x và y trong những hình sau :(Bài 1 → 4)

 • Bài 1 (trang 102 Sách bài tập Toán 9 Tập 1): (h.Một a,b)...

 • Bài 2 (trang 102 Sách bài tập Toán 9 Tập 1): (h.Hai a,b)...

 • Bài 3 (trang 103 Sách bài tập Toán 9 Tập 1): (h.3 a,b)...

 • Bài 4 (trang 103 Sách bài tập Toán 9 Tập 1): (h.4 a,b)...

 • Bài 5 (trang 103 Sách bài tập Toán 9 Tập 1): Cho tam giác ABC vuông ...

 • Bài 6 (trang 103 Sách bài tập Toán 9 Tập 1): Cho tam giác vuông với ...

 • Bài 7 (trang 103 Sách bài tập Toán 9 Tập 1): Đường cao của một tam giác ...

 • Bài 8 (trang 103 Sách bài tập Toán 9 Tập 1): Cạnh huyền của một tam giác ...

 • Bài 9 (trang 104 Sách bài tập Toán 9 Tập 1): Một tam giác vuông với ...

 • Bài 10 (trang 104 Sách bài tập Toán 9 Tập 1): Cho một tam giác vuông...

 • Bài 11 (trang 104 Sách bài tập Toán 9 Tập 1): Cho tam giác ABC vuông ...

 • Bài 12 (trang 104 Sách bài tập Toán 9 Tập 1): Hai vệ tinh đang bay ở vị trí ...

 • Bài 13 (trang 104 Sách bài tập Toán 9 Tập 1): Cho hai đoạn thẳng với độ ...

 • Bài 14 (trang 104 Sách bài tập Toán 9 Tập 1): Cho hai đoạn thẳng với ...

 • Bài 15 (trang 104 Sách bài tập Toán 9 Tập 1): Giữa hai tòa nhà ...

 • Bài 16 (trang 104 Sách bài tập Toán 9 Tập 1): Cho tam giác với ...

 • Bài 17 (trang 104 Sách bài tập Toán 9 Tập 1): Cho hình chữ nhật ...

 • Bài 18 (trang 105 Sách bài tập Toán 9 Tập 1): Cho tam giác ABC vuông ...

 • Bài 19 (trang 105 Sách bài tập Toán 9 Tập 1): Cho tam giác ABC vuông ...

 • Bài 20 (trang 105 Sách bài tập Toán 9 Tập 1): Cho tam giác ABC. Từ ...

 • Giải bài tập sgk Toán 9
 • Những dạng bài tập Toán 9 tuyển lựa
 • Những dạng bài tập Toán 9 cực hay
 • Đề thi vào 10 môn Toán

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Nhà băng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com
Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *