Toán lớp 9 – Giải bài tập Toán 9 Tập 1, Tập 2 hay nhất, chi tiết


"Một lần đọc là một lần nhớ". Nhằm mục đích giúp học trò tiện dụng làm bài tập sách giáo khoa môn Toán lớp 9, loạt bài Giải bài tập Toán lớp 9 Tập 1, Tập Hai Đại số và Hình học hay nhất với lời giải được soạn công phu sở hữu kèm video giải chi tiết bám sát nội dung sgk Toán 9. Hi vọng với những bài giải bài tập Toán lớp 9 này, học trò sẽ yêu thích và học tốt môn Toán 9 hơn.

Mục lục Giải bài tập Toán 9

Giải bài tập Toán 9 Tập 1

Chương 1: Căn bậc hai. Căn bậc ba

Chương 2: Hàm số hàng đầu

Chương 1: Hệ thức lượng trong tam giác vuông

Chương 2: Đường tròn

Giải bài tập Toán 9 Tập 2

Chương 3: Hệ hai phương trình hàng đầu hai ẩn

Chương 4: Hàm số y = ax2 (a ≠ 0) - Phương trình bậc hai một ẩn

Chương 3: Góc với đường tròn

Chương 4: Hình trụ - Hình nón - Hình cầu

Giải bài tập Toán lớp 9 Bài 1: Căn bậc hai

Trả lời thắc mắc Toán 9 Tập Một Bài Một trang 4 : Tìm những căn bậc hai của mỗi số sau:

a) 9;        b) 4/9;        c) 0,25;        d) 2.

Lời giải

a) Căn bậc hai của 9 là 3 và -3 (vì 32 = 9 và (-3)2 = 9)

b) Căn bậc hai của 4/9 là 2/3 và (-2)/3 (vì (2/3)2 = 4/9 và(-2/3)2 = 4/9)

c) Căn bậc hai của 0,25 là 0,5 và -0,5 (vì 0,52 = 0,25 và (-0,5)2 = 0,25)

d) Căn bậc hai của Hai là √Hai và -√2 (vì (√2)2 = Hai và(-√2)2 = 2 )

Trả lời thắc mắc Toán 9 Tập Một Bài Một trang 5 : Tìm căn bậc hai số học của mỗi số sau:

a) 49;        b) 64;        c) 81;        d) 1,21.

Lời giải

Trả lời thắc mắc Toán 9 Tập Một Bài Một trang 5 : Tìm căn bậc hai của mỗi số sau:

a) 64;        b) 81;        c) 1,21.

Lời giải

a) Những căn bậc hai của 64 là 8 và -8

b) Những căn bậc hai của 81 là 9 và -9

c) Những căn bậc hai của 1,21 là 1,Một và -1,1

Trả lời thắc mắc Toán 9 Tập Một Bài Một trang 6 : So sánh

a) 4 và √15;        b) √11 và 3.

Lời giải

Trả lời thắc mắc Toán 9 Tập Một Bài Một trang 6 : Tìm số x ko âm, biết:

Lời giải

b) 3 = √9, nên √x < 3 sở hữu tức thị √x < √9

Vì x ≥ 0 nên √x < √9 ⇔ x < 9. Vậy x < 9

Bài Một trang 6 SGK Toán lớp 9 Tập 1: Tìm căn bậc hai số học của mỗi số sau rồi suy ra căn bậc hai của chúng:

        121; 144; 169; 225; 256; 324; 361; 400

Lời giải:

Căn bậc hai số học của 121 là 11. Căn bậc hai của 121 là 11 và – 11.

Tương tự:

Căn bậc hai số học của 144 là 12. Căn bậc hai của 144 là 12 và -12.

Căn bậc hai số học của 169 là 13. Căn bậc hai của 169 là 13 và -13.

Căn bậc hai số học của 225 là 15. Căn bậc hai của 225 là 15 và -15.

Căn bậc hai số học của 256 là 16. Căn bậc hai của 256 là 16 và -16.

Căn bậc hai số học của 324 là 18. Căn bậc hai của 324 là 18 và -18.

Căn bậc hai số học của 361 là 19. Căn bậc hai của 361 là 19 và -19.

Căn bậc hai số học của 400 là 20. Căn bậc hai của 400 là 20 và -20.

Bài Hai trang 6 SGK Toán lớp 9 Tập 1: So sánh:

a) Hai và √3 ;     b) 6 và √41 ;     c) 7 và √47

a) 2 = √4

b) 6 = √36

Vì 36 < 41 nên √36 < √41

Vậy 6 < √41

c) 7 = √49

Bài 3 trang 6 SGK Toán lớp 9 Tập 1: Tiêu dùng máy tính bỏ túi, tính trị giá sắp đúng của nghiệm mỗi phương tình sau (làm tròn tới chữ số thập phân thứ ba):

a) x2 = 2 ;         b) x2 = 3

c) x2 = 3,5 ;         d) x2 = 4,12

Hướng dẫn: Nghiệm của phương trình x2 = a ( với a ≥ 0) là những căn bậc hai của a.

Lời giải:

Tiêu dùng máy tính bỏ túi ta tính được:

    √2 ≈ 1,414213562

Kết quả làm tròn tới chữ số thập phân thứ ba là:

x1 = 1,414; x2 = - 1,414

Tiêu dùng máy tính ta được:

    √3 ≈ 1,732050907

Vậy x1 = 1,732; x2 = - 1,732

Tiêu dùng máy tính ta được:

    √3,5 ≈ 1,870828693

Vậy x1 = 1,871; x2 = - 1,871

Tiêu dùng máy tính ta được:

    √4,12 ≈ 2,029778313

Vậy x1 = 2,030 ; x2 = - 2,030

Bài 4 trang 7 SGK Toán lớp 9 Tập 1: Tìm số x ko âm, biết:

a) √x = 15;         b) 2√x = 14

c) √x < √2;         d) √2x < 4

Lời giải:

Lưu ý: Vì x ko âm (x ≥ 0) nên những căn thức trong bài đều xác định.

a) √x = 15

Vì x ≥ 0 nên bình phương hai vế ta được:

x = 152 ⇔ x = 225

Vậy x = 225

b) 2√x = 14 ⇔ √x = 7

Vì x ≥ 0 nên bình phương hai vế ta được:

x = 72 ⇔ x = 49

Vậy x = 49

c) √x < √2

Vì x ≥ 0 nên bình phương hai vế ta được: x < 2

Vậy 0 ≤ x < 2

<

d)

Vì x ≥ 0 nên bình phương hai vế ta được:

2x < 16 ⇔ x < 8

Vậy 0 ≤ x < 8

Lời giải:

Diện tích hình chữ nhật: SHCN = 3,5.14 = 49 (m2)

SHV = a2 = 49 (m2)

Vậy cạnh hình vuông sở hữu độ dài là 7m.

Giải bài tập Toán lớp 9 Bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức

Trả lời thắc mắc Toán 9 Tập Một Bài Hai trang 8 : Hình chữ nhật ABCD sở hữu đường chéo AC = 5cm và cạnh BC = x (cm) thì cạnh AB = √(25- x2 ) (cm). Vì sao ? (h.2).

Lời giải

Ứng dụng định lí Pytago vào tam giác ABC vuông tại B sở hữu:

AB2 + BC2 = AC2 ⇔ AB2 + x2 = 52

⇔ AB2 = 25 - x2

Trả lời thắc mắc Toán 9 Tập Một Bài Hai trang 8 : Với trị giá nào của x thì √(5-2x) xác định ?

Lời giải

√(5 - 2x) xác định lúc 5 - 2x ≥ 0

⇔ -2x ≥ -5

⇔ x ≤ 5/2

Trả lời thắc mắc Toán 9 Tập Một Bài Hai trang 8 : Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau:

a-2-1023
a2
√(a2)

Lời giải

a-2-1023
a241049
√(a2)21023

Bài 6 trang 10 SGK Toán lớp 9 Tập 1: Với trị giá nào của a thì mỗi căn thức sau sở hữu nghĩa:

Lời giải:

a)

Bài 7 trang 10 SGK Toán lớp 9 Tập 1: Tính:

Lời giải:

Bài 8 trang 10 SGK Toán lớp 9 Tập 1: Rút gọn những biểu thức sau:

Lời giải:

c) 2√a2 = 2|a| = 2a với a ≥ 0

Bài 9 trang 11 SGK Toán lớp 9 Tập 1: Tìm x biết:

Lời giải:

a) √x2 = 7 ⇔ |x| = 7

⇔ x1 = 7 và x2 = -7

b) √x2 = |-8| ⇔ √x2 = 8

⇔ |x| = 8 ⇔ x1 = 8 và x2 = -8

⇔ |x| = 3 ⇔ x1 = 3 và x2 = -3

⇔ |3x| = 12 ⇔ |x| = 4

⇔ x1 = 4 và x2 = -4

Bài 10 trang 11 SGK Toán lớp 9 Tập 1: Chứng minh:

Lời giải:

a) Ta sở hữu: VT = (√3 - 1)2 = (√3)2 - 2√3 + 1

        = 3 - 2√3 + 1 = 4 - 2√3 = VP

Vậy (√3 - 1)2 = 4 - 2√3 (đpcm)

b) Theo câu a) ta sở hữu:

= |√3 - 1| - √3 = √3 - 1 - √3

Giải bài tập Toán lớp 9 Bài 1: Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông

Trả lời thắc mắc Toán 9 Tập Một Bài Một trang 66 : Xét hình 1. Chứng minh ΔAHB ∼ ΔCHA. Từ đó suy ra hệ thức (2).

Lời giải

Xét ΔABH và ΔCAH sở hữu:

∠(AHB) = ∠(AHC) = 90o

∠(BAH) = ∠(ACH) (cùng phụ ∠(CAH))

⇒ ΔABH ∼ ΔCAH (g.g)

Trả lời thắc mắc Toán 9 Tập Một Bài Một trang 67 : Xét hình 1. Hãy chứng minh hệ thức (3) bằng tam giác đồng dạng.

Lời giải

Xét tam giác ABC vuông tại A sở hữu

SABC = 1/Hai AB.AC

Xét tam giác ABC sở hữu AH là đường cao

⇒ SABC = 1/Hai AH.BC

⇒ 1/Hai AB.AC = 1/Hai AH.BC ⇒ AB.AC = AH.BC hay bc = ah

Bài Một trang 68 SGK Toán lớp 9 Tập 1: Hãy tính x và y trong mỗi hình sau: (h.4a, b)

Lời giải:

- Hình a

Theo định lí Pitago ta sở hữu:

Ứng dụng định lí Một ta sở hữu:

- Hình b

Ứng dụng định lí Một ta sở hữu:

Bài Hai trang 68 SGK Toán lớp 9 Tập 1: Hãy tính x và y trong mỗi hình sau: (h.5)

Lời giải:

Ứng dụng định lí Một ta sở hữu:

Bài 3 trang 69 SGK Toán lớp 9 Tập 1: Hãy tính x và y trong mỗi hình sau: (h.6)

Lời giải:

Ứng dụng định lí Pitago ta sở hữu:

Ứng dụng định lí 3 ta sở hữu:

Bài 4 trang 69 SGK Toán lớp 9 Tập 1: Hãy tính x và y trong mỗi hình sau: (h.7)

Lời giải:

Theo định lí Hai ta sở hữu:

Theo định lí Một ta sở hữu:

    y2 = x(1 + x) = 4(1 + 4) = 20

Nhà băng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

  • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 sở hữu đáp án

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *