Vở bài tập Toán lớp 5 bài 66: Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 trang 82

Vở bài tập Toán lớp 5 bài 66: Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân tập Một trang 82. Hướng dẫn những em trả lời thắc mắc chi tiết, ngắn gọn giúp những em  học trò tập dượt, thực hiện những dạng bài tập chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương là số thập phân. Dưới đây là nội dung chi tiết, những em tham khảo nhé

1. Vở bài tập Toán lớp 5 tập Một trang 82 - Câu 1

Đặt tính rồi tính

75 : 4

102 : 16

450 : 36

Phương pháp giải

Lúc chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà còn dư, ta tiếp tục chia như sau:

- Viết dấu phẩy vào bên phải số thương.

- Viết thêm vào bên phải số dư một chữ số 0 rồi chia tiếp.

- Nếu còn dư nữa, ta lại viết thêm bên phải số dư mới một chữ số 0 rồi tiếp tục chia, và sở hữu thể cứ làm như thế mãi.

Đáp án và hướng dẫn giải

Đặt tính như sau

Kết quả tính

75 : 4 = 18,75

102 : 16 = 6,375

450 : 36 = 12,5

2. Vở bài tập Toán lớp 5 tập Một trang 82 - Câu 2

Một ô tô chạy trong 4 giờ được 182km. Hỏi trong 6 giờ ô tô đó chạy được bao nhiêu ki-lô-mét?

Tóm tắt

4 giờ: 182km

6 giờ: ?km

Phương pháp giải

- Tìm số ki-lô-mét ô tô chạy trong Một giờ = số ki-lô-mét ô tô chạy trong 4 giờ : 4.

- Tìm số ki-lô-mét ô tô chạy trong 6 giờ = số ki-lô-mét ô tô chạy trong Một giờ × 6.

Đáp án và hướng dẫn giải

Số ki-lô-mét ô tô chạy trong một giờ là:

182 : 4 = 45,5 (km)

Số ki-lô-mét ô tô chạy trong 6 giờ là:

45,5 x 6 = 273 (km)

Đáp số: 273km

3. Vở bài tập Toán lớp 5 tập Một trang 82 - Câu 3

Một đội người lao động trong 3 ngày đầu, mỗi ngày sửa được 2,05km đường tàu, trong 5 ngày sau, mỗi ngày sửa được 2,17km đường tàu. Hỏi trung bình mỗi ngày đội người lao động đó sửa được bao nhiêu ki-lô-mét đường tàu?

Tóm tắt:

3 ngày đầu: 2,05km

5 ngày sau: 2,17km

Trung bình mỗi ngày: ?km

Phương pháp giải

- Số ki-lô-mét đường sửa được trong 3 ngày đầu = số ki-lô-mét đường sửa được trong Một ngày đầu × 3.

- Số ki-lô-mét đường sửa được trong 5 ngày sau = số ki-lô-mét đường sửa được trong Một ngày sau × 5.

- Tính tổng số ngày đội người lao động đó sửa đường tàu.

- Tính tổng số ki-lô-mét đường tàu đội người lao động đó sửa được.

- Số ki-lô-mét đường trung bình mỗi ngày sửa được = tổng số ki-lô-mét đường đã sửa được : tổng số ngày.

Đáp án và hướng dẫn giải

Số ki-lô-mét đường tàu đội người lao động sửa trong 3 ngày là:

2,05 x 3 = 6,15 (km)

Số ki-lô-mét đường tàu đội người lao động sửa trong 5 ngày là:

2,17 x 5 = 10,85 (km)

Số ki-lô-mét đường tàu đội người lao động sửa trong 8 ngày là:

6,15 + 10,85 = 17 (km)

Trung bình mỗi ngày đội người lao động đó sửa được:

17 : 8 = 2,125 (km)

Đáp số: 2,125km

4. Giải Toán lớp 5 Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân

  • Giải Toán lớp 5 trang 68
  • Vở bài tập Toán lớp 5 bài 66: Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân

Vở bài tập Toán lớp 5 bài 66: Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân được GiaiToan san sẻ trên đây. Kỳ vọng với phần hướng dẫn chi tiết trên đây sẽ giúp những em nắm được cách giải những dạng Toán về số thập phân, phép chia số thập phân, Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên sở hữu thương là số thập phân, đặt tính rồi tính, tính bằng Hai cách, cách tính nhanh, tính nhẩm, hệ thống lại những tri thức Toán 5 chương 2. Chúc những em học tốt, ngoài ra những em sở hữu thể tham khảo thêm Toán lớp 5, Lý Thuyết Toán Lớp 5, Luyện Tập Toán Lớp 5, Bài Tập Cuối Tuần Lớp 5 để cùng tìm hiểu thêm những dạng bài toán khác nhau nhé

Tham khảo những tài liệu học tập Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

  • Vở bài tập Toán lớp 5 bài 56: Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000
  • Vở bài tập Toán lớp 5 bài 57: Tập dượt
  • Vở bài tập Toán lớp 5 bài 58: Nhân một số thập phân với một số thập phân
  • Vở bài tập Toán lớp 5 bài 59: Tập dượt
  • Vở bài tập Toán lớp 5 bài 60: Tập dượt (tiếp theo)
  • Vở bài tập Toán 5 bài 62: Tập dượt chung (tiếp theo)
  • Vở bài tập Toán lớp 5 bài 63: Chia một số thập phân cho một số tự nhiên
  • Vở bài tập Toán lớp 5 bài 64: Tập dượt Chia một số thập phân cho một số tự nhiên

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *