Giải Toán 10 trang 60 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều
Trọn bộ lời giải bài tập Toán 10 trang 60 Tập Một Kết nối tri thức, Chân trời thông minh, Cánh diều sẽ giúp học trò tiện lợi làm bài tập Toán lớp 10 trang 60. Bạn vào trang hoặc để theo dõi chi tiết.

Giải Toán 10 trang 60 Kết nối tri thức, Chân trời thông minh, Cánh diều

- Toán lớp 10 trang 60 Tập 1 (sách mới):

 • Giải Toán lớp 10 trang 60 Tập 1 (Kết nối tri thức)

 • Giải Toán lớp 10 trang 60 Tập 1 (Cánh diều)

- Toán lớp 10 trang 60 Tập 2 (sách mới):

 • Giải Toán lớp 10 trang 60 Tập 2 (Kết nối tri thức)

 • Giải Toán lớp 10 trang 60 Tập 2 (Chân trời thông minh)

 • Giải Toán lớp 10 trang 60 Tập 2 (Cánh diều)
Lưu trữ: Giải Toán lớp 10 trang 60 sách cũ

Video Bài 10 trang 60 SGK Đại số 10 - Cô Ngô Hoàng Ngọc Hà (Thầy giáo VietJack)

Bài 10 (trang 60 SGK Hình học 10): Hai chiếc tàu thủy P và Q cách nhau 300m. Từ P và Q thẳng hàng với chân A của tháp hải đăng AB ở trên bờ biển người ra nhìn chiều cao AB của tháp dưới những góc ∠BPA = 35o và ∠BQA = 48o. Tính chiều cao của tháp.

Lời giải:

Tri thức vận dụng

 • Trả lời thắc mắc Toán 10 Hình học Bài 3 trang 46 : Tam giác ABC vuông tại A mang đường....

 • Trả lời thắc mắc Toán 10 Hình học Bài 3 trang 48 : Lúc ABC là tam giác vuông, định lý ....

 • Trả lời thắc mắc Toán 10 Hình học Bài 3 trang 49 : Cho tam giác ABC mang a = 7cm....

 • Trả lời thắc mắc Toán 10 Hình học Bài 3 trang 50 : Cho tam giác ABC vuông ở A nội tiếp ....

 • Trả lời thắc mắc Toán 10 Hình học Bài 3 trang 52 : Cho tam giác đều ABC mang cạnh bằng....

 • Trả lời thắc mắc Toán 10 Hình học Bài 3 trang 53 : Hãy viết những công thức tính diện tích....

 • Trả lời thắc mắc Toán 10 Hình học Bài 3 trang 54 : Chứng minh công thức S = pr ....

 • Bài 1 (trang 59 SGK Hình học 10): Cho tam giác ABC ...

 • Bài 2 (trang 59 SGK Hình học 10): Cho tam giác ABC ...

 • Bài 3 (trang 59 SGK Hình học 10): Cho tam giác ABC ...

 • Bài 4 (trang 59 SGK Hình học 10): Tính diện tích S ...

 • Bài 5 (trang 59 SGK Hình học 10): Tam giác ABC ...

 • Bài 6 (trang 59 SGK Hình học 10): Tam giác ABC ...

 • Bài 7 (trang 59 SGK Hình học 10): Tính góc to nhất ...

 • Bài 8 (trang 59 SGK Hình học 10): Cho tam giác ABC ...

 • Bài 9 (trang 59 SGK Hình học 10): Cho hình bình hành ...

 • Bài 10 (trang 60 SGK Hình học 10): Hai chiếc tàu thủy ...

 • Bài 11 (trang 60 SGK Hình học 10): Muốn đo chiều cao ...

 • Bài 3: Những hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác
 • Ôn tập chương 2
 • Bài 1: Phương trình đường thẳng
 • Bài 2: Phương trình đường tròn
 • Bài 3: Phương trình đường elip

Đã mang lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Chân trời thông minh
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Cánh diều

Nhà băng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

--- Cập nhật: 24-01-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Toán 10 trang 60 Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo từ website vietjack.com cho từ khoá giải bài tập toán hình 10 trang 60.Trọn bộ lời giải bài tập Toán 10 trang 60 Tập Hai Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời thông minh sẽ giúp học trò tiện lợi làm bài tập Toán lớp 10 trang 60. Bạn vào trang hoặc để theo dõi chi tiết.

Toán 10 trang 60 Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời thông minh

- Toán lớp 10 trang 60 Tập 1 (sách mới):

 • Giải Toán lớp 10 trang 60 Tập 1 (Kết nối tri thức)

 • Giải Toán lớp 10 trang 60 Tập 1 (Cánh diều)

- Toán lớp 10 trang 60 Tập 2 (sách mới):

 • Giải Toán lớp 10 trang 60 Tập 2 (Kết nối tri thức)

 • Giải Toán lớp 10 trang 60 Tập 2 (Cánh diều)

 • Giải Toán lớp 10 trang 60 Tập 2 (Chân trời thông minh)
Lưu trữ: Giải Toán lớp 10 trang 60 sách cũ

Video Bài 11 trang 60 SGK Đại số 10 - Cô Ngô Hoàng Ngọc Hà (Thầy giáo VietJack)

Bài 11 (trang 60 SGK Hình học 10): Muốn đo chiều cao của Tháp Chàm Por Klong Garai ở Ninh Thuận, người ta lấy hai điểm A và B trên mặt đất mang khoảng cách AB = 12 m cùng thẳng hàng với chân C của tháp để đặt hai giác kế (hình bên). Chân của giác kế mang chiều cao h = 1,3m. Gọi D là đỉnh tháp và hai điểm A1, B1 cùng thẳng hàng với C1 thuộc chiều cao CD của tháp. Người ta đo được ∠DA1C1 = 49o và ∠DB1C1 = 35o. Tính chiều cao CD của tháp đó.

Lời giải:

Ta mang: A1B1 = AB = 12 m

Xét ΔDC1A1 mang: C1A1 = C1D.cot49o

Xét ΔDC1B1 mang: C1B1 = C1D.cot35o

Mà A1B1 = C1B1 - C1A1 = C1D.cot35o - C1D.cot49o

        = C1D.(cot35o - cot49o)

⇒ CD = CC1 + C1D = 1,3 + 21,47 = 22,77 m.

Vậy chiều cao của tháp là 22,77m.

 • Trả lời thắc mắc Toán 10 Hình học Bài 3 trang 46 : Tam giác ABC vuông tại A mang đường....

 • Trả lời thắc mắc Toán 10 Hình học Bài 3 trang 48 : Lúc ABC là tam giác vuông, định lý ....

 • Trả lời thắc mắc Toán 10 Hình học Bài 3 trang 49 : Cho tam giác ABC mang a = 7cm....

 • Trả lời thắc mắc Toán 10 Hình học Bài 3 trang 50 : Cho tam giác ABC vuông ở A nội tiếp ....

 • Trả lời thắc mắc Toán 10 Hình học Bài 3 trang 52 : Cho tam giác đều ABC mang cạnh bằng....

 • Trả lời thắc mắc Toán 10 Hình học Bài 3 trang 53 : Hãy viết những công thức tính diện tích....

 • Trả lời thắc mắc Toán 10 Hình học Bài 3 trang 54 : Chứng minh công thức S = pr ....

 • Bài 1 (trang 59 SGK Hình học 10): Cho tam giác ABC ...

 • Bài 2 (trang 59 SGK Hình học 10): Cho tam giác ABC ...

 • Bài 3 (trang 59 SGK Hình học 10): Cho tam giác ABC ...

 • Bài 4 (trang 59 SGK Hình học 10): Tính diện tích S ...

 • Bài 5 (trang 59 SGK Hình học 10): Tam giác ABC ...

 • Bài 6 (trang 59 SGK Hình học 10): Tam giác ABC ...

 • Bài 7 (trang 59 SGK Hình học 10): Tính góc to nhất ...

 • Bài 8 (trang 59 SGK Hình học 10): Cho tam giác ABC ...

 • Bài 9 (trang 59 SGK Hình học 10): Cho hình bình hành ...

 • Bài 10 (trang 60 SGK Hình học 10): Hai chiếc tàu thủy ...

 • Bài 11 (trang 60 SGK Hình học 10): Muốn đo chiều cao ...

 • Bài 3: Những hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác
 • Ôn tập chương 2
 • Bài 1: Phương trình đường thẳng
 • Bài 2: Phương trình đường tròn
 • Bài 3: Phương trình đường elip

Đã mang lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Chân trời thông minh
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Cánh diều

Nhà băng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com
Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *