Giải bài 4 trang 80 sgk Hình học 12
Bài 2 : Phương trình mặt phẳng

Bài 4 (trang 80 SGK Hình học 12): Lập phương trình mặt phẳng:

a)Chứa trục Ox và điểm P(4; -1; 2)

b)Chứa trục Oy và điểm Q(1; 4; -3)

c)Chứa trục Oz và điểm R(3; -4; 7)

Lời giải:

a) (P) chứa Ox và điểm P(4; -1; 2).

+ (P) chứa Ox ⇒ nhận i→ = (1; 0; 0) là Một vtcp

+ (P) chứa O(0 ; 0 ; 0) và P(4 ; -1 ; 2) ⇒ nhận = ( 4 ; -1 ; 2) là Một vtcp

⇒ (P) nhận = (0; -2; -1) là Một vtpt

⇒ (P): -2.(y – 0) – 1.(z – 0) = 0

hay (P) : 2y + z = 0.

b) (Q) chứa trục Oy và điểm Q(1; 4; -3)

+ (Q) chứa Oy ⇒ nhận j→ = (0; 1; 0) là Một vtcp).

+ (Q) chứa O(0 ; 0 ; 0) và Q(1 ; 4 ; -3) ⇒ nhận = ( 1 ; 4 ; -3) là Một vtcp

⇒ (Q) nhận = (-3; 0; -1) là Một vtpt

⇒ (Q): -3(x – 0) – 1.(z – 0) = 0

hay (Q): 3x + z = 0.

c) (R) chứa trục Oz và điểm R(3; -4; 7)

+ (R) chứa Oz ⇒ nhận k→ = (0; 0; 1) là Một vtcp.

+ (R) chứa O(0 ; 0 ; 0) và R(3 ; -4 ; 7) ⇒ nhận = ( 3 ; -4 ; 7) là Một vtcp

⇒ (R) nhận = (4; 3; 0) là Một vtpt

⇒ (R): 4(x – 0) + 3.(y – 0) = 0

hay (R): 4x + 3y = 0.

Tri thức ứng dụng

Những bài giải bài tập Hình học 12 Chương 3 Bài Hai khác :

 • Trả lời nghi vấn Toán 12 Hình học Bài Hai trang 70 : Trong ko gian Oxyz cho ba....

 • Trả lời nghi vấn Toán 12 Hình học Bài Hai trang 72 : Hãy tìm một vecto pháp tuyến của....

 • Trả lời nghi vấn Toán 12 Hình học Bài Hai trang 73 : Nếu B = 0 hoặc C = 0 thì mặt phẳng....

 • Trả lời nghi vấn Toán 12 Hình học Bài Hai trang 74 : Nếu A = C = 0 và B ≠ 0 hoặc nếu ....

 • Trả lời nghi vấn Toán 12 Hình học Bài Hai trang 80 : Tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng....

 • Bài 1 (trang 80 SGK Hình học 12): Viết phươn trình của mặt phẳng...

 • Bài 2 (trang 80 SGK Hình học 12): Viết phương trình mặt phẳng trung trực...

 • Bài 3 (trang 80 SGK Hình học 12): a) Lập phương trình của ...

 • Bài 4 (trang 80 SGK Hình học 12): Lập phươn trình của mặt phẳng ...

 • Bài 5 (trang 80 SGK Hình học 12): Cho tứ diện mang những đỉnh ...

 • Bài 6 (trang 80 SGK Hình học 12): Hãy viết phương trình ...

 • Bài 7 (trang 80 SGK Hình học 12): Lập phương trình mặt phẳng ...

 • Bài 8 (trang 81 SGK Hình học 12): Xác định những trị giá của m...

 • Bài 9 (trang 81 SGK Hình học 12): Tính khoảng cách từ ...

 • Bài 10 (trang 81 SGK Hình học 12): Giải bài toán sau đây...

Những bài giải Hình học 12 Chương 3 khác:

 • Bài 2 : Phương trình mặt phẳng
 • Bài 3 : Phương trình đường thẳng trong ko gian
 • Ôn tập chương 3 Hình học 12
 • Thắc mắc trắc nghiệm chương 3 Hình học 12
 • Ôn tập cuối năm Hình học 12

Nhà băng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán mang đáp án
 • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa mang đáp án chi tiết
 • Sắp 40.000 câu trắc nghiệm Vật lý mang đáp án
 • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Tiếng Anh mang đáp án
 • Kho trắc nghiệm những môn khácLeave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *