Toán lớp 7 Chương 2: Tam giác

"Một lần đọc là một lần nhớ". Nhằm mục đích giúp học trò thuận lợi làm bài tập sách giáo khoa môn Toán lớp 7, loạt bài Giải bài tập Toán lớp 7 Tập Một Hình học Chương 2: Tam giác hay nhất với lời giải được soạn công phu với kèm video giải chi tiết bám sát nội dung sgk Toán 7. Hi vọng với những bài giải bài tập Toán lớp 7 này, học trò sẽ yêu thích và học tốt môn Toán 7 hơn.

Mục lục giải bài tập Toán lớp 7 Chương 2: Tam giác

Giải bài tập Toán lớp 7 Bài 1: Tổng ba góc của một tam giác

Trả lời thắc mắc Toán 7 Tập Một Bài Một trang 106 : Vẽ hai tam giác bất kì, tiêu dùng thước đo góc đo ba góc của mỗi tam giác rồi tính tổng số đo ba góc của mỗi tam giác.

Sở hữu nhận xét gì về những kết quả trên?

Lời giải

ΔABC với tổng ba góc là : 50 o + 60 o + 70 o = 180 o

ΔMNP với tổng ba góc là : 30 o + 45 o + 105 o = 180 o

Nhận xét: Tổng ba góc của hai tam giác đều là 1800

Trả lời thắc mắc Toán 7 Tập Một Bài Một trang 106 : Thực hiện : Cắt một tấm bìa hình tam giác ABC. Cắt rời góc B ra rồi đặt nó kề với góc A, cắt rời góc C ra rồi đặt nó kề với góc A như hình 43. Hãy nêu dự đoán về tổng những góc A, B, C của tam giác ABC

Lời giải

Dự đoán: Tổng những góc A, B, C của tam giác ABC là 180 o

Trả lời thắc mắc Toán 7 Tập Một Bài Một trang 107 : Cho tam giác ABC vuông tại A. Tính tổng ∠B + ∠C

Lời giải

Tam giác ABC vuông tại A ⇒ ∠A = 90 o

Lại với : Vì tổng 3 góc trong một tam giác bằng 180 o

⇒ ∠B + ∠C + ∠A = 180 o ⇒ ∠B + ∠C = 180 o – 90 o = 90 o

Trả lời thắc mắc Toán 7 Tập Một Bài Một trang 107 : Hãy điền vào những chỗ trống (…) rồi so sánh ∠(ACx) với ∠A + ∠B

Tổng ba góc của tam giác ABC bằng 1800 nên ∠A + ∠B = 180 o -…

Góc ACx là góc ngoài của tam giác ABC nên ∠(ACx) = 180 o -…

Lời giải

Ta với :

Tổng ba góc của tam giác ABC bằng 180 o nên ∠A + ∠B = 180 o - ∠C

Góc ACx là góc ngoài của tam giác ABC nên ∠(ACx) = 180 o - ∠C

Do đó : ∠(ACx) = ∠A + ∠B

Bài Một trang 107 sgk Toán lớp 7 Tập 1: Tính những số đo x, y ở những hình 47, 48, 49, 50, 51.

Lời giải:

Vận dụng định lý tổng ba góc trong một tam giác bằng 180º ta với:

- Hình 47

    x + 90 o + 55 o = 180 o

    x = 180 o - 90 o - 55 o

    x = 35 o

- Hình 48

    x + 30 o + 40 o = 180 o

    x = 180 o - 30 o - 40 o

    x = 110 o

- Hình 49

    x + x + 50 o = 180 o

    2x = 180 o - 50 o

    x = 65 o

Vận dụng định lý góc ngoài của tam giác ta với:

- Hình 50

    y = 60 o + 40 o

    y = 100 o

    x + 40 o = 180 o (Hai góc kề bù)

    x = 140 o

- Hình 51

Vận dụng định lý góc ngoài trong tam giác ABD với: x = 70º + 40º = 110º

Vận dụng định lý tổng ba góc trong tam giác ADC với:

y + 110º + 40º = 180º ⇒ y = 30º.

Bài Hai trang 108 sgk Toán lớp 7 Tập 1: Cho tam giác ABC với góc B = 80 o , góc C = 30 o . Tia phân giác của góc A cắt BC tại D. Tính

Lời giải:

Vẽ hình:

Vận dụng định lý góc ngoài trong những tam giác ABD và ACD ta với:

Bài 3 trang 108 sgk Toán lớp 7 Tập 1: Cho hình 52. Hãy so sánh

Lời giải:

Lời giải:

Tam giác ABC vuông tại C nên

Vận dụng định lý tổng ba góc trong một tam giác ta với:

Bài 5 trang 108 sgk Toán lớp 7 Tập 1: Ta gọi tam giác với ba góc nhọn là tam giác nhọn, tam giác với một góc tù là tam giác tù. Gọi tên tam giác nhọn, tam giác tù, tam giác vuông ở hình 54.

Lời giải:

Xét tam giác ABC với

Vậy tam giác ABC là tam giác vuông.

Xét tam giác DEF với:

Vậy tam giác DEF là tam giác tù.

Xét tam giác HIK:

Nhận thấy

Vậy tam giác HIK là tam giác nhọn.

.............................

Giải bài tập Toán lớp 7 Tập luyện trang 109

Bài 6 trang 109 sgk Toán lớp 7 Tập 1: Tìm số đo x ở những hình 55, 56, 57, 58.

Lời giải:

Vận dụng tính chất “Trong tam giác vuông, hai góc nhọn phụ nhau” ta với:

+ Hình 55:

+ Hình 56:

+ Hình 57 :

+ Hình 58:

Bài 7 trang 109 sgk Toán lớp 7 Tập 1: Cho tam giác ABC vuông tại A. Kẻ AH vuông góc với BC (H ∈ BC).

a) Tìm những cặp góc phụ nhau trong hình vẽ.

b) Tìm những cặp góc nhọn bằng nhau trong hình vẽ.

Lời giải:

a) Tam giác ABC vuông tại A nên

Tam giác AHB vuông tại H nên

Tam giác AHC vuông tại H nên

b) Ta với:

Bài 8 trang 109 sgk Toán lớp 7 Tập 1: Cho tam giác ABC với góc B = góc C = 40 o . Gọi Ax là tia phân giác của góc ngoài đỉnh A. Hãy chứng tó Ax // BC.

Lời giải:

Gọi góc BAy là góc ngoài của tam giác ABC

Mà hai góc này ở vị trí so le trong nên Ax//BC (đpcm).

Bài 9 trang 109 sgk Toán lớp 7 Tập 1: Hình 59 trình diễn mặt cắt ngang của một con đê. Để đo góc nhọn MOP tạo bởi một mặt phẳng nghiêng của con đê với phương nằm ngang người ta tiêu dùng thước chữ T và đặt như hình vẽ. Tính góc MOP biết rằng dây dọi BC tạo với trục BA một góc ABC = 32 o .

Lời giải:

Ta với tam giác ABC vuông ở A nên

Tam giác OCD vuông ở D nên

.............................

Đã với lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

  • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Kết nối tri thức
  • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Chân trời thông minh
  • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Cánh diều

Nhà băng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com


Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *