CÁC BÀI TOÁN VỀ HÌNH LẬP PHƯƠNG, HÌNH HỘP CHỮ NHẬT LỚP 5

CÁC BÀI TOÁN VỀ HÌNH LẬP PHƯƠNG, HÌNH HỘP CHỮ NHẬT LỚP 5

Ví dụ 1.  Một thùng đựng hàng sở hữu nắp hình dáng hộp chữ nhật sở hữu chiều dài 2,5m, chiều rộng 1,8m và chiều cao 2m. Người thợ cần bao nhiêu ki-lô-gam sơn để đủ sơn hai mặt của chiếc thùng đó ? Biết rằng mỗi ki-lô-gam sơn sơn được 5m2 mặt thùng. 

Giải:

Diện tích xung quanh của thùng đựng hàng đó:

(2,5 + 1,8) x Hai x 2 = 17,2 (m2)

Diện tích Hai đáy của thùng đựng hàng là:

2,5 x 1,8 x 2 = 9 (m2)

Diện tích toàn phần của thùng đựng hàng đó:

17,2 + 9 = 26,2 (m2)

Diện tích bề mặt cần quét sơn là:

26,Hai x 2 = 52,4 (m2)

Số ki-lô-gam sơn cần tiêu dùng là:

52,4 : 5 = 10,48 (kg)

Đáp số: 10,48 kg sơn. 

Ví dụ 2.  Thiết bị máy được xếp vào những hình lập phương sở hữu diện tích toàn phần bằng 96dm2. Người ta xếp những hộp đó vào trong một thùng hình lập phương làm bằng tôn ko sở hữu nắp. Lúc gò một thùng như thế hết 3,2m2 tôn (diện tích những mép hàn ko đáng kể). Hỏi mỗi thùng đựng được bao nhiêu hộp thiết bị nói trên?

Gỉai: Đổi 3,2m2 = 320 dm2

Diện tích Một mặt của hộp thiết bị là: 

96 : 6 = 16 (dm2)

Suy ra cạnh của hộp thiết bị là 4dm, vì 4 x 4 = 16

Diện tích một mặt của thùng đựng hàng là:

320 : 5 = 64 (dm2)

Vì 64 = 8 x 8 nên cạnh của thùng đựng hàng là 8dm

Thể tích một hộp đựng thiết bị là:

4 x 4 x 4 = 64 (dm3)

Thể tích thùng đựng hàng là:

8 x 8 x 8 = 512 (dm3)

Số hộp thiết bị đựng được trong một thùng là:

512 : 64 = 8 (hộp)

Xếp mỗi lớp 4 hộp và xếp được Hai lớp như thế

Đáp số: 8 hộp

Ví dụ 3. Một bể bơi sở hữu chiều dài 12m, chiều rộng 5m và sâu 2,75m. Hỏi người thợ phải tiêu dùng bao nhiêu viên gạch men để lát đáy và xung quanh thành bể đó? Biết rằng mỗi viên gạch sở hữu chiều dài 25cm, chiều rộng 20 cm và diện tích mạch vữa lát ko đáng kể. 

Gỉai:

Diện tích xung quanh và diện tích đáy bể là:

(12 + 5) x Hai x 2,75 = 93,5 (m2)

Diện tích một viên gạch men là:

20 x 25 = 500 (cm2)

Số viên gạch men cần tiêu dùng là:

93,5 : 0,05 = 1870 (viên)

Đáp số: 1870 viên gạch men

 dụ 4. Một bể cá hình dáng hộp chữ nhật làm bằng kính ( ko sở hữu nắp) sở hữu chiều dài 80cm, chiều rộng 50cm, chiều cao 45cm.

Mực nước ban sơ trong bể cao 35cm.

a) Tính diện tích kính tiêu dùng để làm bể cá đó.

b) Người ta cho vào bể một hòn đá sở hữu thể tích 10dm3. Hỏi mực nước trong bể lúc này cao bao nhiêu xăng – ti-mét?

Giải:

Diện tích xung quanh bể là:

(80 + 50) x Hai x 45 = 11700 (cm2)

Diện tích đáy bể là:

80 x 50 = 4000 (cm2)

Diện tích kính tiêu dùng để làm bể cá đó:

11700 + 4000 = 15700 (cm2

Đổi 10 dm3 = 10000 cm3

Thể tích nước dâng lên chính là thể tích hòn đá do đó thể tích nước dâng lên là: 10000 cm3

Mực nước dâng lên số xăng – ti - mét là: 10000 : (50 x 80) = 2,5 (cm)

Mực nước trong bể lúc này cao số xăng – ti - mét là: 2,5 + 35 = 37,5 (cm)

Đáp số: 15700cm2  và  37,5 cm

Bài tập tự luyện:

Bài 1. Một xí nghiệp làm bánh cần tiêu dùng 30 000 chiếc hộp bằng bìa cứng để đựng bánh. Hộp sở hữu đáy là một hình vuông cạnh 25cm và cao 6cm. Hỏi cần bao nhiêu mét vuông bìa để làm đủ số  hộp kể trên, biết rằng những mép gấp dán hộp chiếm khoảng 8/100 diện tích hộp

Bài 2. Một căn phòng hình hộp chữ nhật dài 4,2m, rộng 3,6m và cao 3,4m. Người ta muốn quét vôi tường và trần nhà. Hỏi diện tích cần quét vôi là bao nhiêu mét vuông, biết rằng tổng diện tích những cửa bằng 5,8m2.

Bài 3. Một dòng hộp hình dáng hộp chữ nhật sở hữu chiều dài 20 cm, chiều rộng 15 cm và chiều cao 10cm. Bạn Bình dán giấy màu đỏ vào những mặt xung quanh và dán giấy màu vàng vào hai mặt đấy của hộp đó (chỉ dán mặt ngoài). Hỏi diện tích giấy màu nào to hơn và to hơn bao nhiêu xăng - ti -mét vuông?

Bài 4. Một viên gạch hình dáng hộp chữ nhật sở hữu chiều dài 22cm, chiều rộng 10cm, chiều cao 5,5 cm.Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của diện tích toàn phần của khối gạch hình dáng hộp chữ nhật do 6 viên gạch xếp thành.

Bài 6. Một bể cá cảnh hình hộp chữ nhật sở hữu chiều 1,2m, chiều rộng 0,4m và chiều cao 0,6m. Mực nước trong bể cao 35cm. Sau lúc thả hòn Non Bộ vào trong bể thì mực nước trong bể cao 47cm. Tính thể tích hòn Non Bộ.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *