Giải bài 1 trang 145 sgk Giải tích 12
Ôn tập cuối năm giải tích 12

Bài 1 (trang 145 SGK Giải tích 12): Cho hàm số f(x)=ax2-2(a+1)x+a+2 (a ≠ 0)

a) Chứng tỏ rằng phương trình f(x)=0 luôn với nghiệm thực. Tính những nghiệm đó.

b) Tính tổng S và tích P của những nghiệm của phương trình f(x) =0. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của S và P theo a.

Lời giải:

Bảng biến thiên:

Đồ thị ( hình thang trên ).

* Khảo sát hàm số

+ Tập xác định: D = R{0}.

⇒ Đường thẳng a = 0 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

+ Lại với:

Do đó, đường thẳng P(a) =Một là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

+ Đạo hàm:

Do đó hàm số này nghịch biến trên tập xác định.

Bảng biến thiên

Đồ thị hàm số

Những bài giải bài tập Giải tích 12 Ôn tập cuối năm giải tích 12 khác :

 • Câu 1 (trang 145 SGK Giải tích 12): Khái niệm sự đơn ...

 • Câu 2 (trang 145 SGK Giải tích 12): Phát biểu những điều kiện ...

 • Câu 3 (trang 145 SGK Giải tích 12): Phát biểu những điều kiện ...

 • Câu 4 (trang 145 SGK Giải tích 12): Nêu sơ đồ khảo sát ...

 • Câu 5 (trang 145 SGK Giải tích 12): Nêu khái niệm ...

 • Câu 6 (trang 145 SGK Giải tích 12): Phát biểu những định lí ...

 • Câu 7 (trang 145 SGK Giải tích 12): Nêu tính chất ...

 • Câu 8 (trang 145 SGK Giải tích 12): Nêu khái niệm và những ...

 • Câu 9 (trang 145 SGK Giải tích 12): Nêu khái niệm và những ...

 • Câu 10 (trang 145 SGK Giải tích 12): Nhắc lại những khái niệm ...

 • Bài 1 (trang 145 SGK Giải tích 12): Cho hàm số f(x) = ax2...

 • Bài 2 (trang 145 SGK Giải tích 12): Cho hàm số ....

 • Bài 3 (trang 146 SGK Giải tích 12): Cho hàm số y = x3 ...

 • Bài 4 (trang 146 SGK Giải tích 12): Xét chuyển động thẳng ...

 • Bài 5 (trang 146 SGK Giải tích 12): Cho hàm số y = x4 ....

 • Bài 6 (trang 146 SGK Giải tích 12): Cho hàm số ...

 • Bài 7 (trang 146 SGK Giải tích 12): Cho hàm số ....

 • Bài 8 (trang 147 SGK Giải tích 12): Tìm trị giá to nhất , ...

 • Bài 9 (trang 147 SGK Giải tích 12): Giải những phương trình sau ....

 • Bài 10 (trang 147 SGK Giải tích 12): Giải những bất phương trình ...

 • Bài 11 (trang 147 SGK Giải tích 12): Tính những tích phân ...

 • Bài 12 (trang 147 SGK Giải tích 12): Tính những tích phân ...

 • Bài 13 (trang 148 SGK Giải tích 12): Tính diện tích hình phẳng ...

 • Bài 14 (trang 148 SGK Giải tích 12): Tìm thể tích vật thể ....

 • Bài 15 (trang 148 SGK Giải tích 12): Giải những phương trình ...

 • Bài 16 (trang 148 SGK Giải tích 12): Trên mặt phẳng tọa độ...

Những bài giải Giải tích 12 Chương 4 khác:

 • Bài 2 : Cùng, trừ và nhân số phức
 • Bài 3 : Phép chia số phức
 • Bài 4 : Phương trình bậc hai với hệ số thực
 • Ôn tập chương 4 giải tích 12
 • Ôn tập cuối năm giải tích 12

Nhà băng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán với đáp án
 • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa với đáp án chi tiết
 • Sắp 40.000 câu trắc nghiệm Vật lý với đáp án
 • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Tiếng Anh với đáp án
 • Kho trắc nghiệm những môn khácLeave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *