Vở bài tập Toán lớp 3 Bài 28: Bài toán giải bằng hai bước tính (trang 71, 72, 73) – Kết nối tri thức

Với giải vở bài tập Toán lớp 3 trang 71, 72, 73 Bài 28: Bài toán giải bằng hai bước tính sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học trò tiện dụng làm bài tập về nhà trong vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1.

Giải vở bài tập Toán lớp 3 Bài 28: Bài toán giải bằng hai bước tính (trang 71, 72, 73) - Kết nối tri thức

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập Một Bài 28 Tiết Một trang 71, 72

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 71 Bài 1: Trong chuồng mang 3 con thỏ. Số con thỏ ở ngoài sân gấp 4 lần số con thỏ ở trong chuồng. Hỏi:

a) Số thỏ ở trong chuồng và ở ngoài sân mang tất cả bao nhiêu con?

b) Số thỏ ở ngoài sân nhiều hơn số thỏ ở trong chuồng bao nhiêu con?

Lời giải:

Tóm tắt:

Ngoài sân mang số con thỏ là:

3 × 4 = 12 (con)

a) Số thỏ ở trong chuồng và ở ngoài sân mang tất cả số con là:

3 + 12 = 15 (con)

b) Số thỏ ở ngoài sân nhiều hơn số thỏ ở trong chuồng số con là:

12 − 3 = 9 (con)

Đáp số: a) 15 con;

b) 9 con.

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 71 Bài 2: Đường gấp khúc ABC mang đoạn thẳng AB dài 15 cm, đoạn thẳng BC ngắn hơn đoạn thẳng AB là 5 cm. Tính độ dài đường gấp khúc ABC.

Lời giải:

Tóm tắt:

Độ dài đoạn thẳng BC là:

15 − 5 = 10 (cm)

Độ dài đường gấp khúc ABC là:

15 + 10 = 25 (cm)

Đáp số: 25 cm.

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 72 Bài 3: Lớp học mang 15 bạn nam. Số bạn nữ nhiều hơn số bạn nam là Hai bạn. Hỏi lớp học đó mang tất cả bao nhiêu bạn?

Lời giải:

Tóm tắt:

Lớp học đó mang số bạn nữ là:

15 + 2 = 17 (bạn)

Lớp học đó mang tất cả số bạn là:

15 + 17 = 32 (bạn)

Đáp số: 32 bạn.

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập Một Bài 28 Tiết Hai trang 72, 73

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 72 Bài 1: Con lợn đen cân nặng 65 kg. Con lợn trắng nặng hơn con lợn đen 8 kg. Hỏi cả hai con lợn cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Lời giải:

Tóm tắt:

Con lợn trắng nặng số ki-lô-gam là:

65 + 8 = 73 (kg)

Cả hai con lợn cân nặng số ki-lô-gam là:

65 + 73 = 138 (kg)

Đáp số: 138 kg.

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 73 Bài 2: Lúc đầu trong thùng mang 15 l nước mắm. Lúc sau, mẹ đổ thêm vào thùng 6 can, mỗi can 3 l nước mắm. Hỏi lúc sau trong thùng mang tất cả bao nhiêu lít nước mắm?

Lời giải:

Tóm tắt:

6 can chứa số lít nước mắm là:

3 × 6 = 18 (l)

Lúc sau, trong thùng mang tất cả số lít nước mắm là:

15 + 18 = 33 (l)

Đáp số: 33 l

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 73 Bài 3: Nêu bài toán theo tóm tắt sau rồi giải bài toán đó.

Lời giải:

Bài toán: Con gà nặng Hai kg. Tính tổng số cân nặng của con gà và con ngỗng, biết con ngỗng nặng gấp 4 lần con gà.

Bài giải:

Con ngỗng nặng số ki-lô-gam là:

2 × 4 = 8 (kg)

Cả gà và ngỗng nặng số ki-lô-gam là:

2 + 8 = 10 (kg)

Đáp số: 10 kg

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 73 Bài 4: Số?

Hiện nay, Mi 5 tuổi, chị Mai hơn Mi 3 tuổi.

Vậy sau Hai năm nữa, tuổi của chị Mai là tuổi.

Lời giải:

Tóm tắt:

Hiện nay, số tuổi của chị Mai là:

5 + 3 = 8 (tuổi)

Vì mỗi năm, chị Mai tăng lên Một tuổi, vậy Hai năm nữa, số tuổi của chị Mai là:

8 + 2 = 10 (tuổi)

Kết luận: Vậy sau Hai năm nữa, tuổi của chị Mai là 10 tuổi.

 • Vở bài tập Toán lớp 3 Bài 29: Tập luyện chung

 • Vở bài tập Toán lớp 3 Bài 30: Mi-li-mét

 • Vở bài tập Toán lớp 3 Bài 31: Gam

 • Vở bài tập Toán lớp 3 Bài 32: Mi-li-lít

 • Vở bài tập Toán lớp 3 Bài 33: Nhiệt độ. Đơn vị đo nhiệt độ--- Cập nhật: 23-01-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Giải VBT Toán 3 tập 1 cánh diều bài 28 Một phần bảy. Một phần tám. Một phần chín từ website conkec.com cho từ khoá giải bài tập toán lớp 3 bài 28.

Giải VBT toán 3 tập Một cánh diều

 • Giải VBT bài 1: Ôn tập về những số trong phạm vi 1000
 • Giải VBT bài 2: Ôn tập về phép cùng, phép trừ trong phạm vi 1000
 • Giải VBT bài 3: Ôn tập hình học và đo lường
 • Giải VBT bài 4: Mi-li-mét
 • Giải VBT bài 5: ôn tập về phép nhân, bảng nhân 2, bảng nhân 5
 • Giải VBT bài 7: Bảng nhân 4
 • Giải VBT bài 8: Bảng nhân 6
 • Giải VBT bài 9: Gấp một số lên một số lần
 • Giải SBT bài 10: Bảng nhân 7
 • Giải VBT Toán 3 tập Một cánh diều bài 11 Bảng nhân 8
 • Giải VBT Toán 3 tập Một cánh diều bài 12 Bảng nhân 9
 • Giải VBT Toán 3 tập Một cánh diều bài 13 Tập luyện
 • Giải VBT Toán 3 tập Một cánh diều bài 13 Tập luyện (tiếp theo) trang 30
 • Giải VBT Toán 3 tập Một cánh diều bài 15 Gam
 • Giải VBT Toán 3 tập Một cánh diều bài 16 Ôn tập về phép chia, bảng chia 2, bảng chia 5
 • Giải VBT Toán 3 tập Một cánh diều bài 17 Bảng chia 3
 • Giải VBT Toán 3 tập Một cánh diều bài 18 Bảng chia 4
 • Giải VBT Toán 3 tập Một cánh diều bài 19 Bảng chia 6
 • Giải VBT Toán 3 tập Một cánh diều bài 20 Giảm một số đi một số lần
 • Giải VBT Toán 3 tập Một cánh diều bài 21 Bảng chia 7
 • Giải VBT Toán 3 tập Một cánh diều bài 22 Bảng chia 8
 • Giải VBT Toán 3 tập Một cánh diều bài 23 Bảng chia 9
 • Giải VBT Toán 3 tập Một cánh diều bài 24 Tập luyện trang 50
 • Giải VBT Toán 3 tập Một cánh diều bài 25 Tập luyện (tiếp theo) trang 52
 • Giải VBT Toán 3 tập Một cánh diều bài 26 Một phần hai. Một phần tư
 • Giải VBT Toán 3 tập Một cánh diều bài 27 Một phần ba. Một phần năm. Một phần sáu
 • Giải VBT Toán 3 tập Một cánh diều bài 28 Một phần bảy. Một phần tám. Một phần chín
 • Giải VBT Toán 3 tập Một cánh diều bài 29 Em ôn lại những gì đã học
 • Giải VBT Toán 3 tập Một cánh diều bài 30 Bài rà soát số 1
 • Giải VBT Toán 3 tập Một cánh diều bài 31 Nhân số tròn chục với số mang một chữ số
 • Giải VBT Toán 3 tập Một cánh diều bài 32 Nhân với số mang một chữ số (ko nhớ)
 • Giải VBT Toán 3 tập Một cánh diều bài 33 Tập luyện trang 67
 • Giải VBT Toán 3 tập Một cánh diều bài 34 Phép chia hết. Phép chia mang dư
 • Giải VBT Toán 3 tập Một cánh diều bài 35 Chia số tròn chục, tròn trăm cho số mang một chữ số
 • Giải VBT Toán 3 tập Một cánh diều bài 36 Chia cho số mang một chữ số
 • Giải VBT Toán 3 tập Một cánh diều bài 37 Tập luyện trang 71
 • Giải VBT Toán 3 tập Một cánh diều bài 38 Tập luyện chung trang 73
 • Giải VBT Toán 3 tập Một cánh diều bài 39 So sánh số to gấp mấy lần số bé
 • Giải VBT Toán 3 tập Một cánh diều bài 40 Giải bài toán mang tới hai bước tính

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *