Giải Toán 3 Bài 38: Biểu thức số. Tính giá trị của biểu thức số trang 104, 105, 106, 107, 108 Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải những bài tập trang 104 tới 108 Bài 38: Biểu thức số. Tính trị giá của biểu thức số sách giáo khoa Toán lớp 3 bộ sách Kết nối tri thức (KNTT) thuộc chương trình mới chi tiết và xác thực nhất sẽ là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích dành cho phụ huynh và những em học trò.

Giải Toán KNTT lớp 3 trang 104, 105 Hoạt động

Giải Toán lớp 3 Tập Một trang 104 Bài 1: Tính trị giá của biểu thức (theo mẫu)

Lời giải:

a) 27 – 7 + 30 = 50

Trị giá biểu thức 27 – 7 + 30 là 50.

b) 60 + 50 – 20 = 90

Trị giá biểu thức 60 +50 – 20  là 90.

c) 9 x 4 = 36

Trị giá biểu thức 9 x 4 là 36.

Giải Toán lớp 3 Tập Một trang 105 Bài 2: Chọn số là trị giá của mỗi biểu thức:

Lời giải:

Em tính trị giá của mỗi biểu thức: 

32 + 8 – 18 = 22

6 × 8 = 48

80 – 40 + 10 = 50

45 : 9 + 10 = 15

Giải Toán Kết nối tri thức lớp 3 trang 106 Hoạt động

Giải Toán lớp 3 Tập Một trang 106 Bài 1: Tính trị giá của biểu thức (theo mẫu):

Lời giải:

Giải Toán lớp 3 Tập Một trang 106 Bài 2: Chọn số là trị giá của mỗi biểu thức:

Lời giải:

40 + 20 – 15 = 60 – 15 = 45

56 – 2 × 5 = 56 – 10 = 46

40 + 32 : 4 = 40 + 8 = 48

67 – 15 – 5 = 52 – 5 = 47

Giải Toán lớp 3 KNTT trang 107, 108 Hoạt động

Giải Toán lớp 3 Tập Một trang 107 Bài 1: Tính trị giá của biểu thức (theo mẫu):

Lời giải:

Giải Toán lớp 3 Tập Một trang 108 Bài 2: Chọn số là trị giá của mỗi biểu thức:

Lời giải:

(15 + 5) : 5 = 20 : 5 = 4

32 – (25 + 4) = 32 – 29 = 3

16 + (40 – 16) = 16 + 24 = 40

40 : (11 – 3) = 40 : 8 = 5

Giải Toán lớp 3 Kết nối tri thức trang 108 Tập dượt

Giải Toán lớp 3 Tập Một trang 108 Bài 1: Biểu thức nào sở hữu trị giá to nhất? Biểu thức nào sở hữu trị giá bé nhất?

Lời giải:

A: 5 x (6 – 2) = 5 x 4 = 20

B: 5 x 6 – 2 = 30 – 2 = 28

C: (16 + 24) : 4 = 40 : 4 = 10

D: 16 + 24 : 4 = 16 + 6 = 22

Biểu thức B sở hữu trị giá to nhất. Biểu thức C sở hữu trị giá bé nhất.

Giải Toán lớp 3 Tập Một trang 108 Bài 2: Mai sở hữu 4 hộp bút màu, Mai cho Mi Hai hộp. Hỏi Mai còn lại bao nhiêu chiếc bút màu? Biết rằng mỗi hộp màu sở hữu 10 chiếc bút màu.

Lời giải:

Số hộp bút còn lại của Mai là:

4 – 2 = 2 (hộp)

Mai còn số chiếc bút màu là

Hai x 10 = 20 (chiếc)

Đáp số: 20 chiếc bút màu

Giải Toán lớp 3 Tập Một trang 108 Bài 3:

a) Cả ba thùng sở hữu bao nhiêu lít nước mắm?

b) Tính trị giá của biểu thức.

Lời giải:

Lời giải

123 + 80 + 20               207 + 64 + 36

= 123 + (80 + 20)         = 207 + (64 + 36)

= 123 + 100                  = 207 + 100

= 223                            = 307

Trên đây là nội dung gợi ý trả lời những nghi vấn và bài tập trong SGK Toán lớp 3 tập Một Bài 38 trang 104, 105, 106, 107, 108 bộ sách Kết nối tri thức chi tiết và dễ hiểu nhất. Ngoài ra những bạn sở hữu thể tham khảo những bài toán khác cùng bộ sách đã được đăng tải trên chuyên trang của chúng tôi.

CLICK NGAY để download Giải Toán 3 KNTT Bài 38: Biểu thức số. Tính trị giá của biểu thức số trang 104, 105, 106, 107, 108 file PDF hoàn toàn miễn phí.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *