Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 78 Chân trời sáng tạo, Cánh diều, Kết nối tri thức
Lời giải Vở bài tập Toán lớp 3 trang 78 Tập 1 sách mới Chân trời sáng tạo, Cánh diều, Kết nối tri thức giúp học sinh lớp 3 dễ dàng làm bài tập trong VBT Toán lớp 3 trang 78. Bạn vào tên trang hoặc để theo dõi chi tiết.

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 78 Tập 1 Chân trời sáng tạo, Cánh diều, Kết nối tri thức

– Vở bài tập Toán lớp 3 trang 78 Tập 1 (sách mới):

 • (Chân trời sáng tạo) Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 78 So sánh số lớn gấp mấy lần số bé

 • (Cánh diều) Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 77, 78, 79, 80 Giải bài toán có đến hai bước tính

 • (Kết nối tri thức) Vở bài tập Toán lớp 3 Bài 31: Gam (trang 78, 79)

– Vở bài tập Toán lớp 3 trang 78 Tập 2 (sách mới):

 • (Chân trời sáng tạo) Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 78 Diện tích hình vuông

 • (Cánh diều) Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 78, 79 Tìm thành phần chưa biết của phép tính

 • (Kết nối tri thức) Vở bài tập Toán lớp 3 Bài 67: Thực hành xem đồng hồ, xem lịch (Tập 2 trang 78, 79, 80, 81)
Lưu trữ: Giải Vở bài tập Toán lớp 3 trang 78, 79 Bài 68: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) (sách cũ)

Bài 1 trang 78 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Tính

97 : 2       88 : 3       93 : 6       87 : 7

   ………      ………..      ……….      ………..

   ………      ………..      ……….      ………..

   ………      ………..      ……….      ………..

Lời giải:

Bài 2 trang 78 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Đặt tính rồi tính:

a) 85 : 2       99 : 4       87 : 5       77 : 3

   ………      ………..      ……….      ………..

   ………      ………..      ……….      ………..

   ………      ………..      ……….      ………..

Lời giải:

Bài 3 trang 78 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Có 34 con thỏ nhốt cào các chuồng, mỗi chuồng có không quá 6 con thỏ. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu chuồng để nhốt hết số thỏ đó?

Tóm tắt

Không quá 6 con : 1 chuồng

                  34 con : ? chuồng

Lời giải:

Ta có:

      34 : 6 = 5 chuồng (dư 4 con thỏ)

Số chuồng là 5 chuồng, còn 4 con thỏ nữa nên cần thêm 1 cái chuồng nữa.

Vậy số chuồng cần ít nhất là:

       5 + 1 = 6 (chuồng)

       Đáp số: 6 chuồng.

Bài 4 trang 79 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Vẽ hình tam giác có một góc vuông:

Lời giải:

Bài 5 trang 79 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Đồng hồ chỉ:

Article post on: edu.dinhthienbao.com

A. 6 giờ 4 phút         B. 6 giờ 40 phút

C. 6 giờ 20 phút        D. 4 giờ 6 phút

Lời giải:

Chọn đáp án C

 • Bài 69: Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số
 • Bài 70: Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)
 • Bài 71: Giới thiệu bảng nhân
 • Bài 72: Giới thiệu bảng chia
 • Bài 73: Luyện tập

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 3 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 3 Chân trời sáng tạo
 • (mới) Giải bài tập Lớp 3 Cánh diều
— Cập nhật: 24-01-2023 — edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 1 Trang 78, 79 Bài 68: Chia Số Có Hai Chữ … từ website truyenhinhcapsongthu.net cho từ khoá giải bài tập toán lớp 3 bài 68 trang 78.

 • Vở bài tập Toán lớp 3
 • Mục lục Giải vở bài tập Toán 3 đầy đủ
 • Giải vở bài tập Toán 3 Tập 1
 • Giải vở bài tập Toán 3 Tập 2
 • Kết nối tri thức
 • Mục lục Giải VBT Toán lớp 3 – KNTT
 • Mục lục Giải sgk Toán lớp 3 – KNTT
 • Cánh diều
 • Mục lục Giải VBT Toán lớp 3 – CD
 • Mục lục Giải sgk Toán lớp 3 – CD
 • Chân trời sáng tạo
 • Mục lục Giải VBT Toán lớp 3 – CTST
 • Mục lục Giải sgk Toán lớp 3 – CTST
 • Học tốt Toán lớp 3
 • Bộ đề thi Toán lớp 3 có đáp án
 • Bài tập Toán lớp 3 cơ bản, nâng cao
 • Lý thuyết Toán lớp 3
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Học kì 1 có đáp án
 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Học kì 2 có đáp án

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 78 Chân trời sáng tạo, Cánh diều, Kết nối tri thức

 • Đồng giá 250k 1 khóa học lớp 3-12 bất kỳ tại VietJack!

Trang trước Trang sau

Lời giải Vở bài tập Toán lớp 3 trang 78 Tập 1 sách mới Chân trời sáng tạo, Cánh diều, Kết nối tri thức giúp học sinh lớp 3 dễ dàng làm bài tập trong VBT Toán lớp 3 trang 78. Bạn vào tên trang hoặc để theo dõi chi tiết.

 • Vở bài tập Toán lớp 3 trang 78 Tập 1
 • Vở bài tập Toán lớp 3 trang 78 Tập 2

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 78 Tập 1 Chân trời sáng tạo, Cánh diều, Kết nối tri thức

Quảng cáo

– Vở bài tập Toán lớp 3 trang 78 Tập 1 (sách mới):

 • (Chân trời sáng tạo) Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 78 So sánh số lớn gấp mấy lần số bé

 • (Cánh diều) Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 77, 78, 79, 80 Giải bài toán có đến hai bước tính

 • (Kết nối tri thức) Vở bài tập Toán lớp 3 Bài 31: Gam (trang 78, 79)

Quảng cáo

– Vở bài tập Toán lớp 3 trang 78 Tập 2 (sách mới):

 • (Chân trời sáng tạo) Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 78 Diện tích hình vuông

 • (Cánh diều) Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 78, 79 Tìm thành phần chưa biết của phép tính

 • (Kết nối tri thức) Vở bài tập Toán lớp 3 Bài 67: Thực hành xem đồng hồ, xem lịch (Tập 2 trang 78, 79, 80, 81)

Lưu trữ: Giải Vở bài tập Toán lớp 3 trang 78, 79 Bài 68: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) (sách cũ)

Source: edu.dinhthienbao.com

Bài 1 trang 78 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Tính

97 : 2 88 : 3 93 : 6 87 : 7

……… ……….. ………. ………..

……… ……….. ………. ………..

……… ……….. ………. ………..

Lời giải:

Bài 2 trang 78 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Đặt tính rồi tính:

a) 85 : 2 99 : 4 87 : 5 77 : 3

……… ……….. ………. ………..

……… ……….. ………. ………..

……… ……….. ………. ………..

Lời giải:

Bài 3 trang 78 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Có 34 con thỏ nhốt cào các chuồng, mỗi chuồng có không quá 6 con thỏ. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu chuồng để nhốt hết số thỏ đó?

Tóm tắt

Không quá 6 con : 1 chuồng

34 con : ? chuồng

Lời giải:

Ta có:

34 : 6 = 5 chuồng (dư 4 con thỏ)

Số chuồng là 5 chuồng, còn 4 con thỏ nữa nên cần thêm 1 cái chuồng nữa.

Vậy số chuồng cần ít nhất là:

5 + 1 = 6 (chuồng)

Đáp số: 6 chuồng.

Quảng cáo

Bài 4 trang 79 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Vẽ hình tam giác có một góc vuông:

Lời giải:

Bài 5 trang 79 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Đồng hồ chỉ:

A. 6 giờ 4 phút B. 6 giờ 40 phút

C. 6 giờ 20 phút D. 4 giờ 6 phút

Lời giải:

Chọn đáp án C

Quảng cáo

 • Bài 69: Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số
 • Bài 70: Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)
 • Bài 71: Giới thiệu bảng nhân
 • Bài 72: Giới thiệu bảng chia
 • Bài 73: Luyện tập

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 3 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 3 Chân trời sáng tạo
 • (mới) Giải bài tập Lớp 3 Cánh diều

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS. Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 và Tập 2 | Giải Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1, Tập 2 được biên soạn bám sát nội dung VBT Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Trang trước Trang sau Giải bài tập lớp 3 các môn học

 • Lớp 3 – Kết nối tri thức
 • Giải sgk Toán lớp 3 – KNTT
 • Giải sgk Tiếng Việt lớp 3 – KNTT
 • Giải sgk Tiếng Anh lớp 3 – KNTT
 • Giải sgk Đạo đức lớp 3 – KNTT
 • Giải sgk Tin học lớp 3 – KNTT
 • Giải sgk Công nghệ lớp 3 – KNTT
 • Giải sgk Hoạt động trải nghiệm lớp 3 – KNTT
 • Lớp 3 – Chân trời sáng tạo
 • Giải sgk Toán lớp 3 – CTST
 • Giải sgk Tiếng Việt lớp 3 – CTST
 • Giải sgk Tiếng Anh lớp 3 – CTST
 • Giải sgk Đạo đức lớp 3 – CTST
 • Giải sgk Công nghệ lớp 3 – CTST
 • Giải sgk Hoạt động trải nghiệm lớp 3 – CTST
 • Giải sgk Tin học lớp 3 – CTST
 • Lớp 3 – Cánh diều
 • Giải sgk Toán lớp 3 – CD
 • Giải sgk Tiếng Việt lớp 3 – CD
 • Giải sgk Tiếng Anh lớp 3 – CD
 • Giải sgk Đạo đức lớp 3 – CD
 • Giải sgk Công nghệ lớp 3 – CD
 • Giải sgk Hoạt động trải nghiệm lớp 3 – CD
 • Giải sgk Tin học lớp 3 – CD

Trang web chia sẻ nội dung miễn phí dành cho người Việt.

Lớp 1-2-3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Lập trình Tiếng Anh

Chính sách

Chính sách bảo mật

Hình thức thanh toán

Chính sách đổi trả khóa học

Chính sách hủy khóa học

Tuyển dụng

Liên hệ với chúng tôi

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Phone: 084 283 45 85

Email: [email protected]

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ GIÁO DỤC VIETJACK

Người đại diện: Nguyễn Thanh Tuyền

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0108307822, ngày cấp: 04/06/2018, nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.

2015 © All Rights Reserved.

Source: https://vietjack.com/giai-vo-bai-tap-toan-3/bai-68-chia-so-co-hai-chu-so-cho-so-co-mot-chu-so-tiep-theo.jsp

Article post on: edu.dinhthienbao.com

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *Close