Giải Toán lớp 3 trang 23 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều
Trọn bộ lời giải bài tập Toán lớp 3 trang 23 Tập 1 & Tập Hai đầy đủ sgk và vở bài tập Kết nối tri thức, Chân trời thông minh, Cánh diều sẽ giúp học trò tiện dụng làm bài tập Toán lớp 3 trang 23. Bạn vào trang hoặc để theo dõi chi tiết.

Giải Toán lớp 3 trang 23 Kết nối tri thức, Chân trời thông minh, Cánh diều

Giải sgk Toán lớp 3 trang 23 (cả ba sách)

- Kết nối tri thức:

 • (Kết nối tri thức Tập 1) Giải Toán lớp 3 trang 21, 22, 23 Bài 7: Ôn tập hình học và đo lường

 • (Kết nối tri thức Tập 2) Giải Toán lớp 3 trang 21, 22, 23, 24, 25 Bài 50: Chu vi hình tam giác, hình tứ giác, hình chữ nhật, hình vuông

- Chân trời thông minh:

 • (Chân trời thông minh Tập 1) Giải Toán lớp 3 trang 23, 24 Hình tam giác. Hình tứ giác

 • (Chân trời thông minh Tập 2) Giải Toán lớp 3 trang 22, 23 Gam

- Cánh diều:

 • (Cánh diều Tập 1) Giải Toán lớp 3 trang 22, 23 Gấp một số lên một số lần

 • (Cánh diều Tập 2) Giải Toán lớp 3 trang 22, 23 Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng

Giải Vở bài tập Toán lớp 3 trang 23 (cả ba sách)

- Vở bài tập Toán lớp 3 trang 23 Tập 1 (sách mới):

 • (Kết nối tri thức) Vở bài tập Toán lớp 3 Bài 8: Tập tành chung (trang 21, 22, 23, 24, 25)

 • (Chân trời thông minh) Vở bài tập Toán lớp 3 Tập Một trang 22, 23 Mi-li-mét

 • (Cánh diều) Vở bài tập Toán lớp 3 trang 22, 23 Bài 10: Bảng nhân 7

- Vở bài tập Toán lớp 3 trang 23 Tập 2 (sách mới):

 • (Kết nối tri thức) Vở bài tập Toán lớp 3 Bài 51: Diện tích của một hình. Xăng-ti-mét vuông (Tập Hai trang 23, 24, 25)

 • (Chân trời thông minh) Vở bài tập Toán lớp 3 Tập Hai trang 22, 23 Gam

 • (Cánh diều) Vở bài tập Toán lớp 3 Cánh diều Tập Hai trang 22, 23 Bài 67: Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính
Lưu trữ: Giải Toán lớp 3 trang 23 (sách cũ)

Bài 1 (trang 23 SGK Toán 3): Tính :

Lời giải:

Bài 2 (trang 23 SGK Toán 3): Đặt tính rồi tính :

a) 38 x 2

27 x 6

b) 53 x 4

45 x 5

c) 84 x 3

32 x 4

Lời giải:

Bài 3 (trang 23 SGK Toán 3): Mỗi ngày mang 24 giờ. Hỏi 6 ngày mang tất cả bao nhiêu giờ?

Lời giải:

Số giờ của 6 ngày là:

24 x 6 = 144 (giờ)

Đáp số: 144 giờ

Bài 4 (trang 23 SGK Toán 3): Quay kim đồng hồ để chỉ :

a) 3 giờ 10 phút

b) 8 giờ 20 phút

c) 6 giờ 45 phút

d) 11 giờ 35 phút

Lời giải:

Quay kim đồng hồ và đặt như sau:

Bài 5 (trang 23 SGK Toán 3): Hai phép nhân nào mang kết quả bằng nhau:

Lời giải:

Với thế nối những phép nhân mang kết quả bằng nhau như sau:

Tham khảo những bài giải bài tập Toán 3 Chương 2 : Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000 khác:

 • Bảng chia 6
 • Tập tành trang 25
 • Tìm một trong những phần bằng nhau của một số
 • Tập tành trang 26
 • Chia số mang hai chữ số cho số mang một chữ số

Đã mang lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 3 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 3 Chân trời thông minh
 • (mới) Giải bài tập Lớp 3 Cánh diềuLeave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *