Giải bài tập trang 32 SGK Toán 3 Tập 2, sách Chân trời sáng tạo

Giải Toán lớp 3 trang 32 sách Chân trời thông minh tập 2
 

Giải bài tập trang 32 SGK Toán 3 Tập 2, sách Chân trời thông minh:

Em làm được những gì?

1. Giải Bài Một Trang 32 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Chọn ý trả lời đúng.

Hướng dẫn giải:
+ Muốn tìm một thừa số, ta lấy tích chia cho thừa số kia.
+ Muốn tìm số bị chia, ta thấy thương nhân với số chia.

Đáp án:

2. Giải Bài Hai Trang 32 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Tìm những biểu thức với trị giá bằng nhau.

Hướng dẫn giải:
+ Tính trị giá của những biểu thức.
+ So sánh trị giá những biểu thức để trả lời nghi vấn.

Đáp án:
A. 5 000 x 1 = 5 000.                     B. 1 530 x 2 = 3 060                             C. 4 000 x 2 = 8 000
M. 1 539 + 1 530 = 3 069                       N. 4 x 2 000 = 8 000                            P. 5 000 : 1 = 5 000
Vậy những biểu thức với trị giá bằng nhau là: A và P; C và N.

3. Giải Bài 3 Trang 32 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Đặt tính rồi tính.

Hướng dẫn giải:
Bước 1: Đặt tính phép nhân, phép chia.
Bước 2:
- Với phép tính nhân: Thực hiện nhân theo thứ tự từ phải sang trái.
- Với phép chia: Thực hiện tuần tự từ trái sang phải.

Đáp án:

4. Giải Bài 4 Trang 32 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Số?

Hướng dẫn giải:
Muốn gấp một số lên bao nhiêu lần, ta lấy số đó nhân với số lần.
Muốn giảm một số đi bao nhiêu lần, ta lấy số đó chia cho số lần.

Đáp án:

5. Giải Bài 5 Trang 32 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Một trang trại nuôi bò và gà, trong đó với 1 020 con bò. Số con gà trang trại nuôi gấp 8 lần số con bò. Hỏi trang trại đó nuôi tất cả bao nhiêu con bò và gà?

Hướng dẫn giải:

Bước 1: Tính số con gà trang trại nuôi = số con bò x 8.
Bước 2: Tính tất cả số con bò và gà trang trại nuôi = số con bò + số con gà.

Đáp án:
Trang trại nuôi số con gà là:
                     1 020 x 8 = 8 160 (con)
Trang trại đó nuôi tất cả số con bò và gà là:
                    1 020 + 8 160 = 9 180 (con)
                                     Đáp số: 9 180 con gà.

6. Giải Bài 6 Trang 32 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: An với Một l sữa, An để phần ông bà 500 ml sữa, phần còn lại An rót đều vào Hai cốc. Hỏi mỗi cốc đựng bao nhiêu mi-li-lít sữa?

Hướng dẫn giải:
Đổi: Một l = 1 000 ml
Bước 1: Tính phần sữa còn lại = Lượng sữa An với - 500 ml.
Bước 2: Số mi-li-lít sữa đựng trong mỗi cốc = Phần sữa còn lại : 2.

Đáp án:
Đổi: Một l = 1 000 ml
An còn lại số mi-li-lít sữa là:
1 000 : 2 = 500 (ml)

Mỗi cốc đựng số mi-li-lít sữa là:
500 : 2 = 250 (ml)
Đáp số: 250 ml.

Vui học

Hướng dẫn giải:
Cân nặng của chó = cân nặng của gà x 2.
Cân nặng của mèo = cân nặng của gà : 2.

Đáp án:
Chó cân nặng số ki-lô-gam là:
                         2 500 x 2 = 5 000 (g)
Mèo cân nặng số ki-lô-gam là:
                        2 500 : 2 = 1 250 (g)
Đổi 5 000 g = 5 kg
1 250 g = Một kg 250 g.

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-32-sgk-toan-3-tap-2-sach-chan-troi-sang-tao-70262n.aspx
Giải bài tập trang 32 SGK Toán 3 Tập 2, sách Chân trời thông minh đã mang tới lời giải bài 1, 2..., những em tham khảo cả hướng dẫn giải và đáp án để với thể hiểu cách làm bài hơn nhé.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *