Giải bài tập trang 70, 71 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Toán 3:
- Xem trọn bộ Giải Toán lớp 3 Kết nối tri thức với cuộc sống
- Giải Toán lớp 3 trang 39 tập Một sách Chân Trời Sáng Tạo - Em làm được những gì?
- Giải toán lớp 3 trang 50, 51 tập Một sách Cánh diều - Bảng chia 9

Giải Toán 3 trang 70, 71 sách Kết nối tri thức với cuộc sống
 

Giải bài tập trang 70, 71 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống:

Gấp một số lên một số lần

Hoạt động

1. Giải Bài Một Trang 70 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Số?

Hướng dẫn giải:
- Muốn thêm vào số đã cho 8 đơn vị ta cùng số đó với 8.
- Muốn gấp một số lên 8 lần ta lấy số đó nhân với 8.

Đáp án:

2. Giải Bài Hai Trang 70 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Số?

Hướng dẫn giải:
- Muốn thêm vào số đã cho một số đơn vị ta cùng số đó với số đơn vị.
- Muốn gấp một số lên một số lần ta lấy số đó nhân với số lần.

Đáp án:

3. Giải Bài 3 Trang 70 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Năm nay con 9 tuổi, tuổi bố gấp 4 lần tuổi con. Hỏi năm nay bố bao nhiêu tuổi?

Hướng dẫn giải: Để tìm tuổi bố ta lấy tuổi con nhân với 4.

Đáp án:
Tuổi của bố năm nay là:
                  9 x 4 = 36 (tuổi)
                            Đáp số: 36 tuổi.

Tập tành

1. Giải Bài Một Trang 71 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Số?

Hướng dẫn giải:
- Muốn gấp một số lên một số lần ta lấy số đó nhân với số lần.
- Muốn thêm một số đơn vị vào số cho trước ta lấy số đó cùng với số đơn vị.

Đáp án:

2. Giải Bài Hai Trang 71 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Đ, S?

Hướng dẫn giải:
Bước 1: Tính nhẩm kết quả những phép tính.
- Muốn gấp một số lên một số lần ta lấy số đó nhân với số lần.
- Muốn thêm một số đơn vị vào số cho trước ta lấy số đó cùng với số đơn vị.
Bước 2: So sánh với kết quả rồi kết luận. Trường hợp đúng ghi Đ, trường hợp sai ghi S.

Đáp án:

3. Giải Bài 3 Trang 71 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Trong phòng với 9 chiếc bàn. Nam muốn xếp mỗi bàn hai chiếc ghế. Hỏi Nam cần bao nhiêu chiếc ghế?

Phương pháp giải: Số chiếc ghế Nam cần xếp = Số chiếc ghế xếp ở mỗi bàn x số chiếc bàn.

Đáp án:
Nam cần xếp số chiếc ghế là
             Hai x 9 = 18 (chiếc ghế)
                       Đáp số: 18 chiếc ghế

4. Giải Bài 4 Trang 71 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Tìm đường đi qua mê cung để tới tòa thành theo những phép tính với kết quả bằng 45.

Hướng dẫn giải:
- Bước 1: Thực hiện tính kết quả những phép tính.
- Bước 2: Xác định đường đi theo những phép tính với kết quả bằng 45.

Đáp án:
23 x 2 = 46                                        15 x 3 = 45
45 + 7 = 52                                         75 - 20 = 55
16 x 2 = 32                                         75 - 45 = 30
9 x 5 = 45                                           75 - 30 = 45

Vậy đường đi tới tòa thành như sau:

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-70-71-sgk-toan-3-tap-1-sach-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song-69810n.aspx
Giải bài tập trang 70, 71 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống đã hướng dẫn những em giải bài tập 1, Hai của bài học Gấp một số lên một số lần. Những em tham khảo để làm bài tập tiện lợi hơn nhé.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *