Giải Toán 4 VNEN Bài 12: Giây, thế kỉ


Giải Toán 4 VNEN Bài 12: Giây, thế kỉ

A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

Câu 1. Chơi trò chơi "người nào đọc giờ chuẩn xác"

Trả lời:

a. Mười giờ mười phút

b. Tám giờ hai mươi ba phút

c. Mười giờ bảy phút.

Câu 2. Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Trả lời:

Một ngày = 24 giờ

Một giờ = 60 phút

Câu 3. Nghe thây/ cô giáo hướng dẫn (sgk)

Câu 4. Chơi trò chơi "đố bạn"

Một bạn nêu một năm sau đó đố bạn biết năm đó thuộc thế kỉ thứ bao nhiêu.

Ví dụ:

B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH

Câu 1. (trang 32 Toán 4 VNEN Tập 1). Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Trả lời:

Câu 2. (trang 32 Toán 4 VNEN Tập 1). Ghi những câu trả lời vào vở:

a. Bà Triệu (Triệu Thị Trinh) sinh năm 226; bà lãnh đạo cuộc khởi nghĩa chống quân Ngô năm 248. Hỏi bà Triệu sinh vào thế kỉ nào? Lúc lãnh đạo cuộc khởi nghĩa bà bao nhiêu tuổi?

b. Lễ kỉ niệm 600 năm ngày sinh của anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi được tổ chức vào năm 1980. Tương tự Nguyễn Trãi sinh năm nào? Thuộc thế kỉ nào?

c. Chưng Hồ sinh năm 1890. Tương tự Chưng Hồ sinh vào thế kỉ nào?

Trả lời:

a. Bà Triệu sinh vào thế kỉ III.

Lúc lãnh đạo cuộc khởi nghĩa bà Triệu sở hữu số tuổi là: 248 - 226 = 22 (tuổi)

b. Nguyễn Trãi sinh vào năm: 1980 - 600 = 1380

Năm 1380 thuộc thế kỉ XIV.

c. Chưng Hồ sinh vào thế kỉ XIX.

Câu 3. (trang 32 Toán 4 VNEN Tập 1). Cho biết: Năm nhuận là năm mà tháng Hai sở hữu 29 ngày, những năm ko nhuận thì tháng Hai chỉ sở hữu 28 ngày, cứ 4 năm thì sở hữu một năm nhuận.

a. Nêu tên những tháng sở hữu: 30 ngày, 31 ngày, 28 hoặc 29 ngày trong năm.

b. Năm nhuận sở hữu bao nhiêu ngày? Năm ko nhuận sở hữu bao nhiêu ngày?

c. Kể tên những năm nhuận từ năm 2001 tới nay, biết năm 2000 là năm nhuận.

Trả lời:

a. Tháng sở hữu 30 ngày là: 4, 6, 9, 11.

     Tháng sở hữu 31 ngày là: 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12

     Tháng sở hữu 28 hoặc 29 ngày là: 2

b. Năm nhuận sở hữu 366 ngày, năm ko nhuận sở hữu 365 ngày.

c. Từ năm 2001 tới nay sở hữu những năm nhuận là: 2004, 2008, 2012, 2016.

Câu 4. (trang 32 Toán 4 VNEN Tập 1). Vận động viên A chạy 100m trong phút, vận động viên B cùng chạy 100m trong phút. Hỏi vận động viên nào chạy nhanh hơn? Nhanh hơn mấy giây?

Trả lời:

Vậy vận động viên A chạy nhanh hơn với 12 phút.

C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG

Câu 1. (trang 33 Toán 4 VNEN Tập 1). Kể tên những hoạt động trong thực tiễn sở hữu sử dụng đơn vị đo thời kì là giây

Trả lời:

Những hoạt động trong thực tiễn sở hữu sử dụng đơn vị đo thời kì là giây:

     Chạy đua

     Uống nước

     Rửa mặt....

Câu 2. (trang 33 Toán 4 VNEN Tập 1). Nêu năm sinh của em và xác định năm đó thuộc thế kỉ nào. Năm 2013 thuộc thế kỉ nào?

Trả lời:

Ví dụ:

     Năm sinh của em là 2010. Năm 2010 thuộc thế kỉ XXI

     Năm 2013 thuộc thế kỉ XXI

Câu 3. (trang 33 Toán 4 VNEN Tập 1). Hãy nêu một số sự kiện lịch sử của nước ta trong thế kỉ XX. (Chẳng hạn: Năm 1930 sở hữu sự kiện gì? Năm 1945 sở hữu sự kiện gì?

Trả lời:

     Năm 1930 - 1931 phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh

     Năm 1945 cách mệnh tháng Tám thành công

     Năm 1954 chiến dịch Điện Biên Phủ

     Năm 1975 phóng thích miền Nam

  • Toán 4 VNEN Bài 13: Tìm số trung bình cùng
  • Toán 4 VNEN Bài 14: Biểu đồ tranh
  • Toán 4 VNEN Bài 15: Biểu đồ cột
  • Toán 4 VNEN Bài 16: Em ôn lại những gì đã học
  • Toán 4 VNEN Bài 17: Phép cùng. Phép trừ

Nhà băng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com


Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *