Toán lớp 4 trang 40 Phép trừ
Toán lớp 4 trang 40 Phép trừ

Với giải bài tập Toán lớp 4 trang 40 Phép trừ hay, chi tiết sẽ giúp học trò lớp 4 biết cách làm bài tập Toán lớp 4.

Giải Toán lớp 4 trang 40 Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a) 987864 - 783251

969696 - 656565

b) 839084 - 246937

628450 – 35813

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 trang 40 Bài 2: Tính:

a) 48600 - 9455

65102 - 13859

b) 80000 - 48765

941302 - 298764

Lời giải:

Học trò tự đặt tính như bài 1, được kết quả như sau :

a) 48600 – 9455 = 39145                               

    65102 – 13859 = 51243                                         

b) 80000 – 48765 = 31235

    941302 – 298764 = 642538

Giải Toán lớp 4 trang 40 Bài 3: Quãng đường xe lửa từ Hà Nội tới Thành phường Hồ Chí Minh dài 1730 km. Quảng đường xe lửa từ Hà Nội tới Nha Trang dài 1315 km. Tính quãng đường xe lửa từ Nha Trang tới Thành phường Hồ Chí Minh.

Lời giải:

Quãng đường xe lửa từ Nha Trang tới thành phường Hồ Chí Minh là:

1730 - 1315 = 415 (km)

Đáp số: 415km

Giải Toán lớp 4 trang 40 Bài 4: Năm nay học trò của một tỉnh miền núi trồng được 214 800 cây, năm ngoái trồng được ít hơn năm nay 80 600. Hỏi cả hai năm học trò của tỉnh đó trồng được bao nhiêu cây?

Tóm tắt

Năm nay: 214 800 cây

Năm ngoái: ít hơn 80 600 cây

Cả Hai năm: ...... cây?

Lời giải:

Năm ngoái học trò của tỉnh đó trồng được số cây là:

214800 - 80600 = 134200 (cây)

Cả hai năm học trò của tỉnh đó trồng được số cây là:

214800 + 134200 = 349000 (cây)

Đáp số: 349000 cây

Bài giảng: Phép trừ - Cô Nguyễn Thị Điềm (Thầy giáo VietJack)

Tham khảo giải Vở bài tập Toán lớp 4:

  • Giải vở bài tập Toán lớp 4 Bài 30. Phép trừ
  • Giải Toán lớp 4 trang 40, 41 Tập dượt
  • Giải Toán lớp 4 trang 42 Biểu thức mang chứa hai chữ
  • Giải Toán lớp 4 trang 43 Tính chất giao hoán của phép cùng
  • Giải Toán lớp 4 trang 44 Biểu thức mang chứa ba chữ
  • Giải Toán lớp 4 trang 45 Tính chất kết hợp của phép cùng
  • Giải Toán lớp 4 trang 46 Tập dượt

Lý thuyết Phép trừ

1. Phép cùng hai số tự nhiên

Quy tắc: Muốn trừ hai số tự nhiên ta mang thể làm như sau:

Viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho những chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.

Trừ những chữ số ở từng hàng theo thứ tự từ phải sang trái, tức là từ hàng đơn vị tới hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn,…

Ví dụ 1: Đặt tính rồi tính: 865279 - 450237

Vậy 865279 450237 = 415042.

Ví dụ 2:Đặt tính rồi tính: 647253 - 285749

Vậy 647253 - 285749 = 361504.

2. Một số dạng bài tập

Dạng 1: Trừ những số tự nhiên

Dạng 2: Tính trị giá biểu thức

Phương pháp: Ứng dụng những quy tắc thực hiện phép tính như:

Biểu thức mang dấu ngoặc thì tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

- Biểu thức mang những phép tính cùng, trừ, nhân, chia thì ta thực hiện những phép tính nhân, chia trước; thực hiện phép tính cùng, trừ sau …

- Biểu thức chỉ mang phép cùng và phép trừ hoặc chỉ mang phép nhân và phép chia thì ta tính tuần tự từ trái sang phải.

Dạng 3: Tìm x

Phương pháp: xác định vai trò của x rồi vận dụng những quy tắc tìm một số chưa biết đã học như:

- Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi số trừ.

Dạng 4: Toán mang lời văn


Trắc nghiệm Toán lớp 4 Phép trừ (mang đáp án)

Câu 1 : Cho phép tính:4025 - 98. Trong những cách tính sau, cách tính nào đúng?

Câu 2 : Thực hiện phép tính: 80508 – 4936

A. 31148

B. 32148

C. 76672

D. 75572

Câu 3 : Điền số thích hợp vào ô trống:

964554-357468=

Câu 4 : 73041 - 5828 = 14761. Đúng hay sai?

Câu 5 : Điền số thích hợp vào ô trống:

7428-1565+3026=

Câu 6 : Tìm x, biết 6095 - x = 2816 .

A. x = 3279

B. x = 3389

C. x = 4879

D. x = 8911

Câu 7 : iền số thích hợp vào ô trống:

256+148×3-309=

  • Giải Vở bài tập Toán lớp 4
  • Top 80 Đề thi Toán lớp 4 mang đáp án
  • Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 4

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Nhà băng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com
Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *