Câu 1, 2, 3, 4 trang 3 Vở bài tập (SBT) Toán 4 tập 1

1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:a) 7000 ; 8000 ; 9000 ;………;……….; 12 000 ; ………..

1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 7000 ; 8000 ; 9000 ;………;……….; 12 000 ; ………..

b) 0 ; 10 000 ; 20 000 ;……. ; …….. ; ……. ; 60 000.

c) 33 7000 ; 33 800 ; ……..; 34 000; ……..; ………; 34 300.

2. Viết theo mẫu

Viết số

Chục nghìn

Nghìn

Trăm

Chục

Đơn vị

Đọc số

25 734

2

5

7

3

4

Hai mươi lăm nghìn bảy trăm ba mươi tư

80 201

4

7

0

3

2

Tám mươi nghìn bốn trăm linh bảy

Hai mươi nghìn ko trăm linh sáu

3. Nối  (theo mẫu)

4. Tính chu vi của hình H mang kích thước như hình bên.

Bài giải:

1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 7000 ; 8000 ; 9000 ; 10 000 ; 11 000 ; 12 000 ; 13 000.

b) 0 ; 10 000 ; 20 000 ; 30 000 ; 40 000 ; 50 000 ; 60 000.

c) 33 7000 ; 33 800 ; 33 900; 34 000; 34 100; 34 200; 34 300.

2. Viết theo mẫu

Viết số

Chục nghìn

Nghìn

Trăm

Chục

Đơn vị

Đọc số

25 734

2

5

7

3

4

Hai mươi lăm nghìn bảy trăm ba mươi tư

80 201

8

0

2

0

1

Tám mươi nghìn hai trăm linh một

47 032

4

7

0

3

2

Bốn mươi bảy nghìn ko trăm ba mươi hai

80 407

8

0

4

0

7

Tám mươi nghìn bốn trăm linh bảy

20 006

2

0

0

0

6

Hai mươi nghìn ko trăm linh sáu

3. Nối  (theo mẫu)

 4. Tính chu vi hình H mang kích thước như bên:

Gọi những đỉnh của hình H là A, B, C, D, E, F. Từ E ta kẻ một đường thẳng vuông góc với AB cắt AB tại G.

Mà hình chữ nhật mang hai cặp cạnh đối song song và bằng nhau là:

AF = GE = 9 cm và AG = FE

AG = AB – GB = 18 – DC

      = 18 -12 = 6 (cm)

DE = BC – AF = 18 – 9 = 9 (cm)

EF = AB – DC = 18 - 12 = 6 (cm)

Cách 1:

Chu vi của hình H là :

P(hình H)  = AB + BC + CD + DE + EF + FA

            = 18 + 18 + 12 + 9 + 6 + 9 = 72 (cm)

Cách 2 :

Chu vi của hình H là :

({P_{(hinhH)}} = {P_{(AGEF)}} + {P_{(GBCD)}} - 2GE)

(eqalign{
& P = ({rm{AF + AG) }} times {rm{2 + (BC + CD) }} times {rm{2 - 2GE}} cr
& = (9 + 6) times 2 + (18 + 12) times 2 - Hai times 9 cr
& = 15 times 2 + 30 times 2 - 18 = 72(cm) cr} )

Đáp số: 72cm.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 4 - Xem ngay


--- Cập nhật: 21-01-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1 trang 3 Bài 1: Ôn tập các số đến 100 000 từ website vietjack.com cho từ khoá giải bài tập toán lớp 4 tập Một trang 3.Vở bài tập Toán lớp 4 Tập Một trang 3 Bài 1: Ôn tập những số tới 100 000

Lời giải Vở bài tập Toán lớp 4 trang 3 Bài 1: Ôn tập những số tới 100 000 hay, chi tiết giúp học trò biết cách làm bài tập trong VBT Toán lớp 4 Tập 1.

Giải Vở bài tập Toán lớp 4 trang 3 Bài 1: Ôn tập những số tới 100 000 - Cô Nguyễn Oanh (Thầy giáo VietJack)

Vở bài tập Toán lớp 4 trang 3 Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 7000 ; 8000; 9000 ;….. ; ….. ; 12000 ; …..

b) 0 ; 10000 ; 20000 ; ….. ; …..; ….. ; 60000.

c) 33700 ; 33800 ; ….. ; 34000 ; ….. ; ….. ; 34300.

Lời giải:

a) 7000 ; 8000; 9000 ;10000 ; 11000 ; 12000 ; 13000.

b) 0 ; 10000 ; 20000 ; 30000 ; 40000 ; 50000 ; 60000.

c) 33700 ; 33800 ; 33900 ; 34000 ; 34100 ; 34200 ; 34300.

Vở bài tập Toán lớp 4 trang 3 Bài 2: Viết theo mẫu:

Viết sốChục nghìnNghìnTrămChụcĐơn vịĐọc số
2573425734Hai mươi lăm nghìn bảy tram ba mươi tư
80201
47032Bốn mươi bảy nghìn ko trăm ba mươi hai nghìn
Tám mươi nghìn bốn trăm linh bảy
Hai mươi nghìn ko trăm linh sáu

Lời giải:

Viết sốChục nghìnNghìnTrămChụcĐơn vịĐọc số
2573425734Hai mươi lăm nghìn bảy tram ba mươi tư
8020180201Tám mươi nghìn hai trăm linh một
4703247032Bốn mươi bảy nghìn ko trăm ba mươi hai nghìn
8040780407Tám mươi nghìn bốn trăm linh bảy
2000620006Hai mươi nghìn ko trăm linh sáu

Vở bài tập Toán lớp 4 trang 3 Bài 3: Nối (theo mẫu):

Lời giải:

Vở bài tập Toán lớp 4 trang 3 Bài 4: Tính chu vi hình H mang kích thước như bên:

Lời giải:

Gọi những đỉnh của hình H là A, B, C, D, E, F. Từ E ta kẻ một đường thẳng vuông góc với AB cắt AB tại G.

Ta mang AGEF và GBCD là những hình chữ nhật và :

AF = GE = 9 cm ; GB = DC = 12cm ; GD = BC = 18cm.

AG =EF = AB – GB = 18 – 12 = 6 (cm)

DE = GD – GE = 18 – 9 = 9 (cm)

Cách 1:

Chu vi của hình H là :

P hình H  = AB + BC + CD + DE + EF + FA

= 18 + 18 + 12 + 9 + 6 + 9 = 72 (cm)

Cách 2 :

Chu vi hình chữ nhật AFEG là

(AF + AG) x 2 = (9 + 6) x 2 = 30 (cm)

Chu vi hình chữ nhật GBCD là

(12 + 18) x 2 = 60 (cm)

Chu vi hình H là

30 + 60 - Hai GE = 30 + 60 - Hai x 9 = 72 (cm)

 Đáp số: 72 cm


Bài tập Ôn tập những số tới 100 000

 • Giải sgk Toán lớp 4 Ôn tập những số tới 100 000
 • Giải Toán 4 VNEN Bài 1: Ôn tập những số tới 100 000
 • Bài tập Ôn tập những số tới 100 000
 • Giải vở bài tập Toán lớp 4 Bài 2. Ôn tập những sô tới 100 000 (tiếp theo)
 • Giải vở bài tập Toán lớp 4 Bài 3. Ôn tập những số tới 100 000 (tiếp theo)
 • Giải vở bài tập Toán lớp 4 Bài 4. Biểu thức mang chứa một chữ
 • Giải vở bài tập Toán lớp 4 Bài 5. Tập dượt
 • Giải vở bài tập Toán lớp 4 Bài 6. Những số mang 6 chữ số
 • Giải bài tập Toán lớp 4
 • Top 80 Đề thi Toán lớp 4 mang đáp án
 • Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 4

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Nhà băng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com
Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *