Toán lớp 4: Luyện tập chung 2 trang 123 Giải bài tập Toán lớp 4 trang 123, 124

Giải Toán lớp 4: Tập luyện chung giúp những em học trò lớp 4 tham khảo gợi ý đáp án 5 bài tập trong SGK Toán 4 trang 123, 124. Qua đó, giúp những em học trò ôn tập, củng cố lại tri thức, rèn luyện kỹ năng giải Toán lớp 4 của mình thật thành thục.

Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án bài Tập luyện chung trang 123 của Chương 4 Toán 4 cho học trò của mình. Vậy mời thầy cô và những em học trò cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Giải bài tập Toán 4 trang 123, 124

Bài 1

Tìm chữ số thích hợp để viết vào ô trống, sao cho:

a) 75⬜ chia hết cho Hai nhưng ko chia hết cho 5.

b) 75⬜. chia hết cho Hai và chia hết cho 5.

Số vừa tìm được sở hữu chia hết cho 3 ko?

c) 75⬜ chia hết cho 9.

Số vừa tìm được sở hữu chia hết cho Hai và 3 ko?

Đáp án:

a) Mang thể viết vào ô trống một trong những chữ số như: 2; 4; 6; 8, tức là:

752; 754; 756; 758

b) Số chia hết cho Hai và chia hết cho 5 thì chữ số tận cùng phải là số 0. Vậy số cần tìm là 750.

Ta sở hữu: 7 + 5 + 0 = 12, chia hết cho 3.

Vậy số vừa tìm được là số chia hết cho 3.

c) Để 75⬜ chia hết cho 9 thì 7 + 5 + ⬜ phải chia hết cho 9. Vậy số cần điền là số 6. Ta sở hữu: 756.

Số vừa tìm được sở hữu số tận cùng là 6 nên chia hết cho 2. Và số này chia hết cho 9 nên cũng chia hết cho 3. Vậy nên số vừa tìm được vừa chia hết cho Hai và 3.

Bài 2

Một lớp sở hữu 14 học trò trai và 17 học trò gái.

a) Viết phân số chỉ phần học trò trai trong số học trò của cả lớp học đó.

b) Viết phân số chỉ phần học trò gái trong số học trò của cả lớp học đó.

Đáp án:

Tổng số học trò của lớp học đó là:

14 + 17 = 31 (học trò)

Ta sở hữu: phân số thể hiện tỷ lệ học trò trai và gái so với tổng học trò lớp học là:

a) Phân số chỉ phần học trò trai trong số học trò của lớp học đó là:

b) Phân số chỉ phần học trò gái trong số học trò của lớp học đó là: .

Bài 3

Trong những phân số:

Trong những phân số phân số nào bằng ?

Đáp án

Rút gọn những phân số đã cho, ta sở hữu:

Vậy những phân số bằng là: .

Bài 4

Viết những phân số: theo thứ tự từ to tới bé.

Đáp án

Rút gọn những phân số:

Quy đồng mẫu số những phân số: ta sở hữu:

Vì nên.

Hay.

Vậy những phân số đã cho xếp theo thứ tự từ to tới bé như sau:

Bài 5

Hai hình chữ nhật sở hữu phần chung là hình tứ giác ABCD (xem hình vẽ)

a) Giảng giải vì sao hình tứ giác ABCD sở hữu từng cặp cạnh đối diện song song.

b) Đo độ dài những cạnh của hình tứ giác ABCD rồi nhận xét từng cặp cạnh đối diện sở hữu bằng nhau ko?

c) Cho biết hình tứ giác ABCD là hình bình hành sở hữu độ dài đáy DC là 4cm, chiều cao AH là 2cm. Tính diện tích của hình bình hành ABCD.

Đáp án:

a) Cạnh AB và cạnh CD của tứ giác ABCD thuộc hai cạnh đối diện của hình chữ nhật thứ nhất (hình chữ nhật nằm ngang) nên chúng song song với nhau.

Cạnh AD và cạnh BC thuộc hai cạnh đối diện của hình chữ nhật thứ hai (hình chữ nhật đặt chéo) nên chúng cũng song song với nhau.

b) Đo độ dài của những cạnh hình tứ giác ABCD ta sở hữu:

AB = 4cm DA = 3cm

CD = 4cm BC = 3cm

Tứ giác ABCD sở hữu những cặp cạnh đối diện bằng nhau.

c) Diện tích hình bình hành ABCD là:

4 x 2 = 8 (cm2)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *