Giải SGK Toán 4 trang 123, 124 Luyện tập chung – 2

Giải bài 1, Hai trang 123, bài 3, 4, 5 trang 124 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 4 tập 2, bài tập luyện chung - 2. Bài 1. Tìm chữ số thích hợp để viết vào chỗ chấm sao cho: a) 75... chia hết cho Hai nhưng ko chia hết cho 5.

Bài Một trang 123 SGK Toán 4 tập 2

Nghi vấn:

Tìm chữ số thích hợp để viết vào chỗ chấm sao cho:

a) 75... chia hết cho Hai nhưng ko chia hết cho 5.

b) 75... chia hết cho Hai và chia hết cho 5.

 Số tìm được mang chia hết cho 3 ko?

c) 75... chia hết cho 9

Số tìm được mang chia hết cho Hai và 3 ko?

Lời giải: 

a) Sở hữu thể viết vào chỗ chấm một trong những chữ số: 2; 4; 6; 8 tức là: 752, 754, 756, 758

b) Số chia hết cho Hai và chia hết cho 5 thì chữ số tận cùng của số đó phải là 0. Vậy viết 0 vào chỗ chấm: 750

Ta mang: 7 + 5 + 0 = 12;  12 chia hết cho 3.

Vậy số 750 là số chia hết cho 3. 

c) Để số 75... chia hết cho 9 thì 7 + 5 + ... phải chia hết cho 9, hay 12 + ... phải chia hết cho 9.

Vậy ta điền số 6 vào chỗ chấm: 756

Số 756 mang chữ số tận cùng là 6 nên chia hết cho 2, số 756 chia hết cho 3 (vì số 756 mang tổng những chữ số là 18 và 18 chia hết cho 3).

Vậy số 756 chia hết cho cả Hai và 3.

Bài Hai trang 123 SGK Toán 4 tập 2

Nghi vấn:

Mỗi lớp học mang 14 học trò trai và 17 học trò gái.

a) Viết phân số chỉ phần học trò trai trong số học trò của lớp học đó.

b) Viết phân số chỉ phần học trò gái trong số học trò của lớp học đó.

Lời giải:

 Số học trò của lớp học đó là :

                14 + 17 = 31 (học trò)

a) Phân số chỉ phần học trò trai trong số học trò của lớp học đó là:  (dfrac{14}{31}).

b) Phân số chỉ phần học trò gái trong số học trò của lớp học đó là:   (dfrac{17}{31}).

Bài 3 trang 124 SGK Toán 4 tập 2

Nghi vấn:

Trong những phân số  ( dfrac{20}{36}; ;dfrac{15}{18} ; ;dfrac{45}{25}; ;dfrac{35}{63}) phân số nào bằng (dfrac{5}{9})?  

Lời giải:

Rút gọn những phân số đã cho, ta mang:

(dfrac{20}{36}=dfrac{20:4}{36:4}=dfrac{5}{9});                                 (dfrac{15}{18}=dfrac{15:3}{18:3}=dfrac{5}{6})

(dfrac{45}{25}=dfrac{45:5}{25:5}=dfrac{9}{5});                                 (dfrac{35}{63}=dfrac{35:7}{63:7}=dfrac{5}{9})

Vậy những phân số bằng (dfrac{5}{9}) là: (dfrac{20}{36};dfrac{35}{63}).

Bài 4 trang 124 SGK Toán 4 tập 2

Nghi vấn: 

Viết những phân số: (dfrac{8}{12};dfrac{12}{15};dfrac{15}{20}) theo thứ tự từ to tới bé.

Lời giải:

Rút gọn những phân số:

(dfrac{8}{12}=dfrac{8:4}{12:4}=dfrac{2}{3});             (dfrac{12}{15}=dfrac{12:3}{15:3}=dfrac{4}{5});             (dfrac{15}{20}=dfrac{15:5}{20:5}=dfrac{3}{4})

Quy đồng mẫu số những phân số: (dfrac{2}{3};dfrac{4}{5};dfrac{3}{4}) ta mang:

(dfrac{2}{3}=dfrac{Hai times 5 times 4}{3 times 5 times 4}=dfrac{40}{60});          (dfrac{4}{5}=dfrac{4 times 3 times 4}{5 times 3 times 4}=dfrac{48}{60});         (dfrac{3}{4}=dfrac{3 times 3 times 5}{4 times 3 times 5}=dfrac{45}{60})

Vậy những phân số đã cho xếp theo thứ tự từ to tới bé như sau:   (dfrac{12}{15};;dfrac{15}{20};;dfrac{8}{12}).

Bài 5 trang 124 SGK Toán 4 tập 2

Nghi vấn: 

Hai hình chữ nhật mang phần chung là hình tứ giác ABCD (xem hình vẽ).

a) Giảng giải vì sao hình tứ giác ABCD mang từng cặp cạnh đối diện song song.

b) Đo độ  dài những cạnh của hình tứ giác ABCD rồi nhận xét xem từng cặp cạnh đối diện mang bằng nhau ko?

c) Cho biết hình tứ giác ABCD là hình bình hành mang độ dài đáy DC là 4cm, chiều cao AH là 2cm. Tính diện tích của hình bình hành ABCD.

Lời giải:

 a) Cạnh AB và cạnh DC của tứ giác ABCD thuộc hai cạnh đối diện của hình chữ nhật nằm ngang nên chúng song song với nhau.

Cạnh DA và cạnh BC thuộc hai cạnh đối diện của hình hình chữ nhật đặt chéo nên chúng song song nhau.

b) Đo độ dài những cạnh của hình tứ giác ABCD ta mang:

AB = 4cm;                                DA = 3cm;  

CD = 4cm;                                BC = 3cm

Do đó AB = CD và DA = BC.

Vậy tứ giác ABCD mang từng cặp cạnh đối diện bằng nhau.

c) Diện tích hình bình hành ABCD là:

                   4 × 2 = 8 (cm2

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *