Giải Toán lớp 4 trang 138, 139 luyện tập chung

Giải toán 4 trang 138, 139: Phương pháp giải chi tiết và đáp số

Hướng dẫn giải toán lớp 4 trang 138, 139 tập dượt chung (gồm phương pháp giải)

1. Giải toán 4 trang 138, 139, bài Một SGK

Đề bài:
Trong những phép tính sau, phép tính nào làm đúng?

Phương pháp giải:
- Muốn cùng hoặc trừ hai phân số khác mẫu số, ta làm như sau:
+ Quy đồng mẫu số hai phân số để đưa chúng về dạng hai phân số với cùng mẫu số.
+ Cùng hoặc trừ tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số.
- Muốn nhân hai phân số, ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số.
- Muốn chia hai phân số, ta lấy phân số thứ nhất đem nhân với nghịch đảo của phân số thứ hai. 

Đáp án:
Phép c) làm đúng. Muốn nhân hai phân số ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số.
Giảng giải: Phép a), b) sai. Muốn cùng (hoặc trừ) hai phân số khác mẫu số ta quy đồng mẫu số, rồi cùng (hoặc trừ) hai phân số đã quy đồng mẫu số.
Phép tính d) sai. Muốn chia một phân số cho một phân số ta lấy phân số thứ nhất nhân với nghịch đảo của phân số thứ hai.

2. Giải toán lớp 4 trang 138, 139 tập dượt chung, bài 2

Đề bài:
Tính:

Phương pháp giải:
- Câu a): Trong biểu thức chỉ chứa phép nhân, vậy ta thực hiện phép tính từ trái qua phải.
- Câu b) và câu c): Trong biểu thức với chứa phép nhân và phép chia, ta thực hiện phép tính từ trái qua phải.

Đáp án:

3. Giải toán lớp 4 tập dượt chung trang 138, 139, bài 3

Đề bài:
Tính:

Phương pháp giải:
- Câu a) và câu b): Trong biểu thức với chứa phép nhân và phép cùng, vậy ta thực hiện phép nhân trước, phép cùng sau.
- Câu c): Trong biểu thức với chứa phép trừ và phép chia, ta thực hiện phép chia trước, phép trừ sau. 

Đáp án:

4. Giải toán lớp 4 bài tập dượt chung trang 138, 139 bài 4

Đề bài:
Người ta cho một vòi nước chảy vào bể chưa với nước. Lần thứ nhất chảy vào 3/7 bể, lần thứ hai chảy vào thêm 2/5 bể. Hỏi còn mấy phần của bể chưa với nước?

Phương pháp giải:
Coi bể nước lúc đầy nước là Một đơn vị.
- Bước 1: Tính số phần bể với chứa nước, bằng cách lấy số phần bể lần thứ nhất nước chảy vào cùng với số phần bể lần thứ hai nước chảy vào.
- Bước 2: Muốn biết còn mấy phần của bể chưa với nước, ta đem số phần lúc bể đầy nước trừ đi số phần bể với nước. 

Đáp án:
Số phần bể với nước là:

Số phần bể còn lại chưa chứa nước là:

                   Đáp số: (6/35) bể

5. Giải bài 5 SGK toán 4 trang 138, 139 

Đề bài:
Một kho chứa 23450kg cà phê. Lần đầu lấy ra 2710kg cà phê, lần sau lấy ra gấp đôi lần đầu. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu ki-lô-gam cà phê ?

Phương pháp giải:
- Bước 1: Tính số ki-lô-gam cà phê đã lấy ra ở lần sau, bằng cách lấy số ki-lô-gam cà phê lần đầu lấy ra đem nhân với 2 (vì lần sau lấy ra gấp đôi lần đầu).
- Bước 2: Tính số ki-lô-gam cà phê đã lấy ra ở cả hai lần, bằng cách lấy số ki-lô-gam lấy ra lần đầu cùng với số kg lấy ra lần sau.
- Bước 3: Muốn biết trong kho còn lại bao nhiêu ki-lô-gam cà phê, ta lấy số kg đã với trong kho ban sơ đem trừ đi số ki-lô-gam đã lấy ra trong cả hai lần. 

Đáp án:
Lần sau đã lấy ra số ki-lô-gam cà phê là:
               2710 x 2 = 5420 (kg)
Cả hai lần đã lấy ra số ki-lô-gam cà phê là:
               2710 + 5420 = 8130 (kg)
Trong kho còn lại số ki-lô-gam cà phê là:
              23450 - 8130 = 15320 (kg)
                          Đáp số: 15320kg.

Hướng dẫn giải toán lớp 4 trang 138, 139 tập dượt chung ngắn gọn
 

* Giải bài tập Một trang 138, 139 SGK toán lớp 4

Đề bài::

Trong những phép tính sau, phép tính nào làm đúng ?

Trả lời:

Phép c) làm đúng.

Nói thêm: Phép a), b) sai vì ko thể cùng ( trừ) phân số bằng cách cùng ( trừ) tử số với mẫu số, mẫu số với mẫu số.

Phép tính d) sai vì ko thể chia hai phân số bằng cách đảo ngược vị trí của hai phân số đó rồi làm tính nhân.
 

* Giải bài tập Hai trang 138, 139 SGK Toán 4

Đề bài::

Tính :

Trả lời:

 

* Giải bài tập 3 SGK toán lớp 4 trang 138, 139 bài tập dượt chung

Đề bài::

Tính :

Trả lời:

 

* Giải bài tập 4 toán lớp 4 bài tập dượt chung SGK trang 138, 139

Đề bài::

Trả lời:

 

* Giải bài tập 5 trang 138, 139 SGK Toán 4

Đề bài::

Một kho chứa 23 450 kg cà phê. Lần đầu lấy ra 2710 kg cà phê, lần sau lấy ra gấp đôi lần đầu. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu ki-lô-gam cà phê?

Trả lời:

Lần sau đã lấy ra :

2710x2=5420 (kg)

Cả hai lần đã lấy ra :

2710+5420=8130(kg)

Trong kho còn lại :

23 450 - 8130 = 15 320 (kg)

Đáp số: 15 320 kg cà phê.

-------------- HẾT ----------------

Trên đây là chi tiết đáp số, phương pháp giải toán lớp 4 trang 138, 139 bài tập dượt chung, kỳ vọng sẽ hữu ích cho quá trình học, ôn tập tri thức của những em học trò. Tiếp theo, để ôn tập tri thức đã học về phân số, những em với thể tham khảo bài viết giải toán lớp 4 trang 137 tập dượt chung mà chúng tôi san sẻ trước đó hoặc tham khảo trước bài giải toán lớp 4 trang 139 để học tốt toán lớp 4.

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-138-139-sgk-toan-4-luyen-tap-chung-38556n.aspx

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *