Giải bài tập Toán lớp 4 trang 45: Tính chất kết hợp của phép cộng

Để học tốt môn Toán những em cần phải tập tành cũng như làm thật nhiều những bài tập tham khảo cũng như đọc thêm thật nhiều sách tăng. Dưới đây là hướng dẫn giải Toán lớp 4 trang 45 Tính chất kết hợp của phép

cùng mà chúng tôi đã lựa chọn và tổng hợp, kính mời quý thầy cô và những em học trò đón xem

Lý thuyết bài tập Toán lớp 4 trang 45

Lúc cùng một tổng hai số với số thứ ba, ta mang thể cùng số thứ nhất với tổng số thứ hai và số thứ ba.

(a + b) + c = a + (b + c) = a + b + c

Bài một Toán lớp 4 Tính chất kết hợp của phép cùng trang 45

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 3254 + 146 + 1698                         

4367 + 199 + 501                                                     

4400 + 2148 + 252                                                    

b) 921 + 898 + 2079                                                

1255 + 436 + 145                                                   

467 + 999 + 9533                                   

Phương pháp giải                      

Vận dụng tính chất giao hoán và kết hợp của phép cùng để nhóm những số mang tổng là số tròn trăm, tròn nghìn, ...

Đáp án và hướng dẫn giải                   

a) 3254 + 146 + 1698 = (3254 + 146) + 1698 = 3400 + 1698 = 5098

4367 + 199 + 501 = 4367 + (199 + 501) = 4367 + 700 = 5067

4400 + 2148 + 252 = 4400 + (2148 + 252) = 4400 + 2400 = 6600

b) 921 + 898 + 2079 = (921 + 2079) + 898 = 3000 + 898 = 3989

1255 + 436 + 145 = (1255 + 145) + 436 = 1400 + 436 = 1836

467 + 999 + 9533 = 467 + 9533 + 999 = 10 000 + 999 = 10 999

Bài Hai sách Toán lớp 4 trang 45

Một quỹ tiết kiệm ngày đầu nhận được 75 500 000 đồng, ngày thứ hai nhận được 86 950 000 đồng, ngày thứ ba nhận được 14 500 000 đồng. Hỏi cả ba ngày quỹ tiết kiệm đó nhận được bao nhiêu tiền?

Phương pháp giải

Số tiền cả ba ngày nhận được = số tiền nhận được ngày thứ nhất + số tiền nhận được ngày thứ hai + số tiền nhận được ngày thứ ba.

Đáp án và hướng dẫn giải

Cả ba ngày quỹ tiết kiệm đó nhận được số tiền là:

75 500 000 + 86 950 000 + 14 500 000 = 176 950 000 (đồng)

Đáp số: 176 9500 đồng

Bài 3 Toán lớp 4 trang 45

Viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm:

a) a + 0 = .... + a = ....                                         

b) 5 + a = .... + 5                                                  

c) (a + 28) + 2 = a + (28 + ... ) = a + ...                                                                              

Phương pháp giải                                                                

- Vận dụng tính chất giao hoán của phép cùng: a + b = b + a.

- Vận dụng tính chất kết hợp của phép cùng: (a + b) + c = a + (b + c)

Đáp án:                                                                                   

a) a + 0 = 0 + a = a                                                                    

b) 5 + a = a + 5                                                                             

c) (a + 28) + 2 = a + (28 + 2) = a + 30                                                                  

CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải bài giải Toán lớp 4 bài tính chất kết hợp của phép cùng trang 45 file word và pdf hoàn toàn miễn phí từ chúng tôi

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *