Toán lớp 4 trang 50 Hai đường thẳng vuông góc
Toán lớp 4 trang 50 Hai đường thẳng vuông góc

Với giải bài tập Toán lớp 4 trang 50 Hai đường thẳng vuông góc hay, chi tiết sẽ giúp học trò lớp 4 biết cách làm bài tập Toán lớp 4.

Giải Toán lớp 4 trang 50 Bài 1: Tiêu dùng ê ke để rà soát hai đường thẳng mang vuông góc với nhau hay ko?

Lời giải:

Học trò tiêu dùng ê ke để rà soát, và mang kết quả là:

- Hai đường thẳng IH và IK vuông góc với nhau.

- Hai đường thẳng MP và MQ ko vuông góc với nhau.

Giải Toán lớp 4 trang 50 Bài 2: Cho hình chữ nhật ABCD, AB và BC là một cặp cạnh vuông góc với nhau. Hãy nêu tên từng cặp cạnh vuông góc với nhau mang trong hình chữ nhật đó.

Lời giải:

Những cặp cạnh vuông góc với nhau mang trong hình chữ nhật ABCD là :

- AB và BC là một cặp cạnh vuông góc với nhau.

- BC và CD là một cặp cạnh vuông góc với nhau

- CD và DA là một cặp cạnh vuông góc với nhau.

- DA và AB là một cặp cạnh vuông góc với nhau.

Giải Toán lớp 4 trang 50 Bài 3: Tiêu dùng ê ke để rà soát góc vuông rồi nêu từng cặp đoạn thẳng vuông góc với nhau mang trong mỗi hình sau:

Lời giải:

Học trò tiêu dùng ê ke để rà soát góc vuông từ đó nêu tên những cặp đoạn thẳng vuông góc như sau:

a) Góc đỉnh E là góc vuông nên EA và ED là cặp đoạn thẳng vuông góc với nhau.

Góc đỉnh D là góc vuông nên DE và DC là cặp đoạn thẳng vuông góc với nhau.

b) Góc đỉnh N là góc vuông nên MN và NP là cặp đoạn thẳng vuông góc với nhau.

Góc đỉnh P là góc vuông nên PN và PQ là cặp đoạn thẳng vuông góc với nhau.

Giải Toán lớp 4 trang 50 Bài 4: Cho hình tứ giác ABCD mang góc đỉnh A và góc đỉnh D là những góc vuông.

a) Hãy nêu tên từng cặp cạnh vuông góc với nhau.

b) Hãy nêu tên từng cặp cạnh cắt nhau mà ko vuông góc với nhau.

Lời giải:

a) AD và AB là cặp cạnh vuông góc với nhau.

AD và DC là cặp cạnh vuông góc với nhau.

b) AB và BC cắt nhau mà ko vuông góc với nhau

BC và CD cắt nhau mà ko vuông góc với nhau.

Bài giảng: Hai đường thẳng vuông góc - Cô Nguyễn Thị Điềm (Thầy giáo VietJack)

Tham khảo giải Vở bài tập Toán lớp 4:

  • Giải vở bài tập Toán lớp 4 Bài 41. Hai đường thẳng vuông góc
  • Giải Toán lớp 4 trang 51 Hai đường thẳng song song
  • Giải Toán lớp 4 trang 52, 53 Vẽ hai đường thẳng vuông góc
  • Giải Toán lớp 4 trang 53, 54 Vẽ hai đường thẳng song song
  • Giải Toán lớp 4 trang 54 Thực hiện vẽ hình chữ nhật
  • Giải Toán lớp 4 trang 55 Thực hiện vẽ hình vuông
  • Giải Toán lớp 4 trang 55, 56 Tập luyện

Lý thuyết Hai đường thẳng vuông góc. Hai đường thẳng song song

1. Hai đường thẳng vuông góc

*) Kéo dài hai cạnh BC và DC của hình chữ nhật ABCD ta được hai nhịn nhường thẳng vuông góc với nhau.

*) Hai đường thẳng BC và CD vuông góc với nhau tạo thành bốn góc vuông mang đỉnh chung C.

2. Hai đường thẳng song song

Kéo dài hai cạnh AB và DC của hình chữu nhật ABCD ta được hai đường thẳng song song với nhau.

Hai đường thẳng song song với nhau ko bao giờ cắt nhau.


Trắc nghiệm Toán lớp 4 Hai đường thẳng vuông góc .hai đường thẳng song song (mang đáp án)

Câu 1 : Trong hình dưới mang bao nhiêu cặp cạnh vuông góc với nhau?

A. Một cặp

B. Hai cặp

C. 3 cặp

D. 4 cặp

Câu 2 : Điền số thích hợp vào ô trống:

Trong hình chữ nhật trên mang cặp cạnh song song với nhau.

Câu 3 : Cho hình vẽ như sau :

Cạnh DE song song với mấy cạnh, đó là những cạnh nào?

A. Hai cạnh, đó là BC, AI

B. Hai cạnh, đó là IK, EK

C. 3 cạnh, đó là BC, GH, IK

D. 4 cạnh, đó là BC, GH, AD, EK

Câu 4 : Điền số thích hợp vào ô trống:

Trong hình mang cặp cạnh vuông góc với nhau, cặp cạnh song song.

Câu 5 : Cho hình vẽ như sau:

Cạnh PQ vuông góc với những cạnh nào?

A. Cạnh PE, PD

B. Cạnh QH, QG

C. Cạnh DE, GH

D. Tất cả những đáp án trên đều đúng

Câu 6 : Cho hình vẽ sau:

Trong hình trên mang bao nhiêu cặp cạnh song song với nhau?

A. 10 cặp

B. 9 cặp

C. 8 cặp

D. 7 cặp

Câu 7 : Chọn hình vẽ mang hai đường thẳng vuông góc với nhau:

  • Giải Vở bài tập Toán lớp 4
  • Top 80 Đề thi Toán lớp 4 mang đáp án
  • Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 4

Nhà băng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com
Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *