Giải bài tập trang 57 SGK toán 4

Hướng dẫn giải bài tập trang 57 Toán 4 gồm phương pháp giải

1. Giải bài Một trang 57 SGK toán 4

Đề bài:
Đặt tính rồi tính:
a) 341231 x 2                                                 b) 102426 x 5
214325 x 4                                                         410536 x 3

Đáp án:
Cách đặt tính phép nhân số sở hữu nhiều chữ số với số sở hữu một chữ số:
- Đặt tính theo cột dọc; xếp số sở hữu nhiều chữ số ở dòng trên; số sở hữu một chữ số ở dòng thứ hai, xếp thẳng hàng với hàng đơn vị của số phía trên; đặt dấu nhân ở khe giữa hai số phía bên trái; dấu gạch ngang đặt ngay phía dưới số thứ hai, cách Một ô li. 
- Nhân tuần tự những chữ số của thừa số thứ nhất với số thứ hai, từ phải qua trái. 

2. Giải bài Hai trang 57 SGK toán 4

Đề bài:
Viết trị giá biểu thức vào ô trống:

Phương pháp giải:
Những em chỉ cần thay tuần tự những trị giá của m đã cho vào biểu thức 201634 x m, tính toán chăm chút là tìm ra kết quả, sau đó điền kết quả vừa tính được vào ô trống tương ứng. 

Đáp án:
+) Nếu m = Hai thì 201634 x m = 201634 x 2 = 403268;
+) Nếu m = 3 thì 201634 x m = 201634 x 3 = 604902;
+) Nếu m = 4 thì 201634 x m = 201634 x 4 = 806536;
+) Nếu m = 5 thì 201634 x m = 201634 x 5 = 1008170.
Ta sở hữu bảng kết quả như sau:

3. Giải bài 3 trang 57 SGK toán 4

Đề bài:
Tính:
a) 321475 + 423507 x 2                                                        b) 1306 x 8 + 24573
843275 - 123568 x 5                                                                  609 x 9 - 4845

Phương pháp giải:
* Nhận xét: Những biểu thức đã cho đều chứa phép cùng/ trừ và phép nhân
* Cách giải: Ta thực hiện phép nhân trước, cùng/ trừ sau. 

Đáp án:
a) 321475 + 423507 x 2                                                              b) 1306 x 8 + 24573
= 321475 + 847014 = 1168489                                                        = 10448 + 24573 = 35021
843275 - 123568 x 5                                                                       609 x 9 - 4845
= 843275 - 617840 = 225435                                                         = 5481 - 4845 = 636

4. Giải bài 4 trang 57 SGK toán 4

Đề bài:
Một quận núi sở hữu 8 xã vùng thấp và 9 xã vùng cao. Mỗi xã vùng thấp được cấp 850 quyển truyện, mỗi xã vùng cao được cấp 980 quyển truyện. Hỏi quận đó được cấp bao nhiêu quyển truyện?

Phương pháp giải:
- Dữ kiện đã cho:
+ 8 xã vùng thấp, mỗi xã được cấp 850 cuốn truyện
+ 9 xã vùng cao, mỗi xã được cấp 980 cuốn truyện
- Bài toán yêu cầu: Tính tổng số cuốn truyện mà quận đó được cấp
- Cách giải:
+ Tính số truyện 8 xã vùng thấp được cấp, bằng cách lấy số cuốn mỗi xã được cấp đem nhân với 8
+ Tính số truyện 9 xã vùng cao được cấp, bằng cách lấy số cuốn mỗi xã được cấp đem nhân với 9
+ Tính tổng số truyện mà xã đó được cấp bằng cách lấy hai kết quả vừa tìm được bên trên đem cùng với nhau. 

Đáp án:
Số quyển truyện cấp cho 8 xã vùng thấp là:
             850 x 8 = 6800 (quyển truyện)
Số quyển truyện cấp cho 9 xã vùng cao là:
             980 x 9 = 8820 (quyển truyện)
Số quyển truyện cấp cho quận đó là:
            6800 + 8820 = 15620 (quyển truyện)
                        Đáp số: 15620 (quyển truyện)

Hướng dẫn giải bài tập trang 57 Toán 4 ngắn gọn

Giải toán lớp 4 Bài 1, 2, 3 trang 55 SGK- Thực hiện vẽ hình vuông lần trước đã kết thúc phần vẽ hình.Nhân với số sở hữu một chữ số được tính như thế nào? Quy tắc nhân với số sở hữu một chữ số thông thường chúng ta nhân theo thức tự từ phải sang trái, những bạn hoàn toàn sở hữu thể nắm rõ hơn những nội dung này thông qua tài liệu giải toán lớp 4 để nắm rõ hơn tri thức và ứng dụng cho quá trình học tập tốt hơn. Với tài liệu này bạn hoàn toàn sở hữu thể ứng dụng và tham khảo những hướng dẫn giải bài Nhân với số sở hữu một chữ số được cập nhật theo hệ thống bám sát chương trình đã học và việc giải bài tập trang 57 sgk toán 4 trở nên thuận lợi và hiệu quả hơn bao giờ hết.

Chi tiết nội dung phần Giải Toán 4 trang 55 Tập tành đã được hướng dẫn đầy đủ để những em tham khảo và chuẩn bị nhằm ôn luyện môn Toán 4 tốt hơn.

Kế bên nội dung đã học, những em sở hữu thể chuẩn bị và tìm hiểu nội dung phần Giải Toán 4 trang 54 để nắm vững những tri thức trong chương trình Toán 4.

Bài viết sau chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách giải toán lớp 4 Bài 1, 2, 3, 4 trang 58 SGK- Tính chất giao hoán của phép nhân, mời những bạn cùng theo dõi ở bài viết sau nhé.

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-toan-lop-4-nhan-voi-so-co-mot-chu-so-31475n.aspx
Trên đây là phần Giải bài tập trang 57 SGK toán 4 trong mục giải bài tập toán lớp 4. Học trò sở hữu thể xem lại phần Giải bài tập trang 56 SGK toán 4 đã được giải trước đó hoặc xem trước phần Giải bài tập trang 58 SGK toán 4 để học tốt môn Toán lớp 4 hơn.


--- Cập nhật: 15-03-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Bài 1, 2, 3, 4 trang 57 SGK Toán lớp 4 - Nhân với số có một chữ số từ website sachbaitap.com cho từ khoá giải bài tập toán lớp 4 trang 57 bài 1234.

Bài 1, 2, 3, 4 trang 57 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 4 bài Nhân với số sở hữu một chữ số. Bài 4 Một quận núi sở hữu 8 xã vùng thấp và 9 xã vùng cao. Mỗi xã vùng thấp được cấp 850 quyển truyện, mỗi xã vùng cao được cấp 980 quyển truyện.

Bài Một trang 57 SGK Toán 4 tập 1

Nghi vấn:

Đặt tính rồi tính:

a) 341231 × 2                       b) 102426 × 5

   214325 × 4                            410536 × 3

Phương pháp:

Đặt tính sao cho chữ số hàng đơn vị thẳng cột với nhau, sau đó nhân theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải:

Bài Hai trang 57 SGK Toán 4 tập 1

Nghi vấn:

Viết trị giá biểu thức vào ô trống :

m

2

3

4

5

201634 × m

Phương pháp:

Thay chữ bằng số vào biểu thức 201634 × m rồi tính trị giá của biểu thức đó.

Lời giải:

+) Nếu m = Hai thì 201634 × m = 201634 × 2 = 403268;

+) Nếu m = 3 thì 201634 × m = 201634 × 3 = 604902;

+) Nếu m = 4 thì 201634 × m = 201634 × 4 = 806536;

+) Nếu m = 5 thì 201634 × m  = 201634 × 5 = 1008170.

Ta sở hữu bảng kết quả như sau :

m

2

3

4

5

201634 × m

 403268

604902 

806536 

1008170 

Bài 3 trang 57 SGK Toán 4 tập 1

Nghi vấn:

Tính:

a) (321475 + 423507 times 2)

    (843275 - 123568 times 5)

b) (1306 times 8 + 24573)

    (609 times 9 - 4845)

Phương pháp:

Biểu thức sở hữu những phép tính cùng, trừ, nhân, chia thì ta thực hiện phép nhân, chia trước, thực hiện phép cùng, trừ sau.

Lời giải:

a) 321475 + 423507 x 2

= 321475 + 847014 = 1168489

843275 - 123568 x 5

= 843275 - 617840 = 225435

b) 1306 x 8 + 24573

= 10448 + 24573 = 35021

609 x 9 - 4845

= 5481 - 4845 = 636

Bài 4 trang 57 SGK Toán 4 tập 1

Nghi vấn:

Một quận núi sở hữu 8 xã vùng thấp và 9 xã vùng cao. Mỗi xã vùng thấp được cấp 850 quyển truyện, mỗi xã vùng cao được cấp 980 quyển truyện. Hỏi quận đó được cấp bao nhiêu quyển truyện ?

Phương pháp: 

- Tính số quyển truyện của 8 xã vùng thấp 

- Tính số quyển truyện của 9 xã vùng cao 

- Số quyển truyện quận đó được cấp = Số quyển truyện của 8 xã vùng thấp + Số quyển truyện của 9 xã vùng cao.

Lời giải:

Số quyển truyện cấp cho 8 xã vùng thấp là:

850 x 8 = 6800 (quyển truyện)

Số quyển truyện cấp cho 9 xã vùng cao là:

980 x 9 = 8820 (quyển truyện)

Số quyển truyện cấp cho quận đó là:

6800 + 8820 = 15620 (quyển truyện)

Đáp số: 15620 (quyển truyện)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *