Toán lớp 4: Tính chất kết hợp của phép nhân trang 60 Giải bài tập Toán lớp 4 trang 60, 61

Giải Toán lớp 4: Tính chất kết hợp của phép nhân giúp những em học trò lớp 4 tổng hợp lý thuyết quan yếu, cùng hướng dẫn giải chi tiết 3 bài tập trong SGK Toán 4 trang 60, 61. Qua đó, giúp những em học trò ôn tập, củng cố lại tri thức, rèn kỹ năng giải Toán 4 thật thuần thục.

Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án bài Tính chất kết hợp của phép nhân của Chương 2: Bốn phép tính với những số tự nhiên, hình học. Vậy mời thầy cô và những em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Đáp án Toán 4 trang 61

Bài 1:

a) 60; 90

b) 70; 60

Bài 2: 

a) 130; 340

b) 260; 270

Bài 3: 240 học trò.

Hướng dẫn giải bài tập Toán 4 trang 61

Bài 1

Tính bằng hai cách (theo mẫu):

Mẫu: 2 × 5 × 4 = ?

Cách 1: 2 × 5 × 4 = (2 × 5) × 4 = 10 × 4 = 40

Cách 2: 2 × 5 × 4 = 2 × (5 × 4) = 2= 20 = 40

Gợi ý đáp án:

a) 4 × 5 × 3 = ?

Cách 1: 4 × 5 × 3 = (4 × 5) × 3 = 20 × 3 = 60

Cách 2: 4 × 5 × 3 = 4 × (5 × 3) = 4 × 15 = 60

3 × 5 × 6 = ?

Cách 1: 3 × 5 × 6 = 3 × (5 × 6) = 3 × 30 = 90

Cách 2: 3 × 5 × 6 = (3 × 5) × 6 = 15 × 6 = 90

b) 5 × 2 × 7 = ?

Cách 1: 5 × 2 × 7 = (5 × 2) × 7 = 10 × 7= 70

Cách 2: 5 × 2 × 7 = 5 × (2 × 7) = 5 × 14 = 70

3 × 4 × 5 = ?

Cách 1: 3 × 4 × 5 = (3 × 4) × 5 = 12 × 5 = 60

Cách 2: 3 × 4 × 5 = 3 × (4 × 5) = 3 × 20 = 60

Bài 2

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

Gợi ý đáp án:

a) 13 × 5 × 2 = 13 × (5 × 2) = 13 × 10 = 130

5 × 2 × 34 = (5 × 2) × 34 = 10 × 34 = 340

b) 2 × 26 × 5 = 26 × 2 × 5 = 26 × (2 × 5 ) = 26 × 10 = 260

5 × 9 × 3 × 2 = 9 × 3 × 5 × 2 = (9 × 3) × (5 × 2) = 27 × 10 = 270

Bài 3

Với 8 phòng học, mỗi phòng mang 15 bộ bàn ghế, mỗi bộ bàn ghế mang hai học trò đang ngồi học. Hỏi mang tất cả bao nhiên học trò đang ngồi học?

Gợi ý đáp án:

Số học trò trong mỗi phòng học là:

2 × 15 = 30 (học trò)

Với tất cả số học trò đang ngồi học là:

30 × 8 = 240 (học trò)

Đáp số: 240 học trò.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *